• Etusivu
 • Rakentaminen

Mitä lupia ja suunnitelmia oman kotinsa remontoija tarvitsee?

Rakentajan toimitus
Päivitetty 20.03.2024
20218_71923.jpg

Suunnitteletko oman kotisi remontointia? Onko remontoinnin tarkoitus vain uusia pintoja vai tehdä rakenteellisia muutoksia? Oletko tietoinen, milloin tarvitset remontillesi rakennusluvan, milloin riittää toimenpidelupa ja milloin voit tehdä aiotun remonttisi ilman ilmoituksia?

Rakennuksen säilymisen kannalta on tärkeää, että sitä huolletaan. Korjausten avulla saadaan jatkettua rakennuksen käyttöikää ja korjauksilla vaikutetaan myös rakennuksen arvoon.

Omassa kiinteistössään saa kiinteistön omistaja tehdä kaikkia rakennuksen ylläpitoon liittyviä töitä. Osa töistä on kuitenkin luvanvaraista.

Rakennuslupaa tarvitset kun…

Lupa työn tekemiseksi tarvitaan yleensä silloin kun rakennuksen käyttötarkoitusta on aikomus muuttaa tai kosketaan rakennuksen kantaviin rakenteisiin.

Palo-osastoinnit kuuluvat myös sellaisiin rakenteisiin, joihin ei ilman lupaa saa koskea. Helpohkona muistisääntönä voitaisiinkin pitää, että jos tehtävä korjaus- tai muutostyö on verrattavissa uuden rakentamiseen, tarvitaan siihen lupa.

Asemakaavamääräykset tulee muistaa ottaa huomioon siinä vaiheessa kun lähdetään miettimään lisärakennusta tai muuttamaan kiinteistön käyttötarkoitusta. Asemakaavamääräykset sekä tontin rakennusoikeudet määräävät sen, onko suunniteltu toimenpide mahdollinen suorittaa. Kiinteistön laajennukset ovat luvanvaraista toimintaa.

<p data-block-key="m0ie1">Mitä kaikkia töitä saa tehdä ilman lupaa?</p>
Mitä kaikkia töitä saa tehdä ilman lupaa?
Info

Info

Lupaa tarvitsevia töitä

 • Kosteisiin tiloihin liittyvät rakennusosien muutokset esimerkiksi seinärakenteiden muutokset
 • Kylpyhuoneen tai saunan rakentaminen
 • Kosteiden tilojen laajeneminen tai rakentaminen rakennuksen muihin tiloihin.
 • Lämpö-, vesi- tai ilmanvaihtojärjestelmässä tapahtuvat oleelliset muutokset.
 • Julkisivumuutokset
 • Energiatehokkuuden parannus – esimerkiksi lisätty lämmöneristystä
 • Muutokset kantavissa rakenteissa
 • Muutokset kattomuodossa
 • Uuden hissin rakentaminen
 • Uuden savuhormin tai tulisijan rakentaminen tai vanhan uusiminen.
 • Kun käyttötarkoitus muuttuu

Kiinteistön laajennukset ovat luvanvaraista toimintaa.

Toimenpiteet, jotka koskettavat käyttäjien turvallisuutta, ovat aina luvanvaraisia. Tällaisia ovat esimerkiksi lämmitysjärjestelmän, ilmanvaihtojärjestelmän sekä kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden muutostyöt. Jos olet ajatellut muuttaa kotisi julkisivua, tarvitset myös siihen erillisen luvan.

Purkulupa

Purkulupa tulee ajankohtaiseksi esimerkiksi silloin kun joudut purkamaan vanhan rakennuksen uuden tieltä. Pääsääntöisesti tarvitset purkuluvan rakennuksen purkamiseen.

Joissain tapauksissa riittää pelkkä purkamisilmoitus, mutta ilmoitus on aina tehtävä. Purkulupaa tarvitset tapauksissa, jos rakennuksesi sijaitsee asemakaava-alueella tai jos yleiskaavassa niin määrätään, sekä tapauksissa, joissa alueella on voimassa oleva rakennuskielto.

Lupia ei tarvita kodin ylläpitotöissä

Kun kotisi korjaustyöt liittyvät selkeästi rakennuksen ylläpitotöihin, kuten esimerkiksi pintarakenteiden korjauksiin sekä uusimisiin, ei erillistä lupaa yleensä tarvita.

Siitä, mitä lasketaan ylläpitotöiksi, löytyy poikkeuksia. Jos haluaa olla aivan varma työn luvanvaraisuudesta, kannattaa asiasta tiedustella oman kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Kotiin tehtävät maalaus- sekä kalustekorjaukset, lattioiden tai seinien laatoitukset, seinien tapetointi ynnä muu pintarakenteen muutos tai korjaus on vapaasti tehtäviä töitä, jotka eivät edellytä erillisiä lupia. Kun korjataan saniteettitilojen pintoja, voi työhön sisältyä myös vesieristeiden uusiminen.

<p data-block-key="5upx7">Lattian laatoitustyöt ovat vapaasti tehtäviä töitä.</p>
Lattian laatoitustyöt ovat vapaasti tehtäviä töitä.
Info

Info

Erillistä lupaa ei vaadita, kun:

 • tehdään maalaus- tai kalustekorjaus, laatoitetaan, tapetoidaan tai tehdään jokin muu pintarakenteen muutos tai korjaus
 • uusitaan kuivantilan lattiaa
 • korjataan tai uusitaan saniteettitilojen pintoja. Tähän voi sisältyä vesieristeiden uusiminen.

Toimenpideluvalla pystyy tekemään monia töitä

Toimenpidelupaa tarvitaan kun on tarkoitus muuttaa rakennuksen julkisivua, silloin kun on tarkoitus muuttaa rakennusosaa tai vaihtaa teknistä järjestelmää. Toimenpidelupaa tarvitaan kun rakennukseen tehtävällä muutostyöllä vaikutetaan merkittävästi energiatehokkuuteen.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa mainittu toimenpidelupa tarvitaan silloin kun ollaan pystyttämässä tai sijoittamassa ei rakennuksena pidettävää rakennelmaa tai vaihtoehtoisesti ollaan muuttamassa olemassa olevan rakennuksen ulkoasua tai tilajärjestelyjä. Esimerkiksi katoksen, vajan tai vaikka ulkohuussin voi toimenpideluvalla rakentaa pihalleen. Eli sellaiset piharakennukset ja pienet rakennelmat, jotka eivät haittaa terveyttä, esteettisyyttä tai turvallisuutta, eivätkä ole este liikenteelle.

Toimenpideluvalla tehtäviä töitä ovat lisäksi rakennuksen julkisivun muutostyöt, kattoon kohdistuvat muutokset kuten kattomuodon, katemateriaalin tai sen värityksen vaihtaminen. Myös ulkoverhouksen rakennusaineen sekä värityksen muuttaminen kuuluvat toimenpidelupaan. Julkisivutoimenpiteisiin luetaan myös katukuvaa muuttavan markiisin asentaminen tai kiinteistön ikkunajaon muutokset.

Toimenpideluvan alaisia töitä ovat myös aitaamiseen liittyvät työt kuten kiinteän aidan tai reunusmuurin rakentaminen.
Ohje

Ohje

Mikäli haluat varmistaa töiden luvanvaraisuuden, voit ottaa yhteyttä oman kuntasi tai kaupunkisi rakennusvalvontaan – paikallinen rakennustarkastaja osaa parhaiten ottaa kantaa tehtävän työn luvanvaraisuuteen. Huomioithan, että eri kuntien säännöt poikkeavat toisistaan. Älä siis oleta vaan kysy.

Ohjeet ovat suuntaa antavia. Varmista luvanvaraisuus kuntasi rakennusvalvonnasta!

Rakentaminen
rakennuslupa
Kiinnostuitko? Tilaa Rakentaja.fi -uutiskirje
Remppa suunnitteilla? Tontti varattu? DIY houkuttelee? Sisustustrendit hakusessa? Rakentaja.fi -uutiskirjeestä saat viikoittain ideoita, ohjeita, infoa ja inspiraatiota suoraan sähköpostiisi. Tutustu muiden remontoijien ja rakentajien projekteihin, vertaile sisustustrendejä ja nappaa talteen arvokkaat asiantuntijavinkit, ohjeet ja tuotevinkit.

Aiheeseen liittyvää

talon pohjapiirustukset kuvan alalaidassa ja sen päälle on piirretty moderni kolmiulotteinen talo
Pääsuunnittelijan tehtävä rakennushankkeessa
Rakentamisen laatu lähtee taitavasta suunnittelusta. Pientalonkin suunnittelua koordinoi pääsuunnittelija. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan pääsuunnittelija vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta. Pääsuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksista on asetuksessa (MRA 48 §) mainittu "asianomaiseen suunnittelutehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto taikka aikaisempi rakennusalan ammatillisen korkea-asteen tai sitä vastaava tutkinto sekä riittävä kokemus kyseisen suunnittelualan tehtävistä" sekä lisäksi "hyvät ammatilliset edellytykset huolehtia suunnittelun kokonaisuudesta".Espoolaisen Doventus Oy:n toimitusjohtaja, arkkitehti SAFA Tero Seppäsen mukaan pääsuunnittelija on rakennuttajan luottamushenkilö.– Näkisin myös, että rakennuttajan ja pääsuunnittelijan tulisi aloittaa yhteistyö jo ennen tontin ostopäätöstä, jolloin pääsuunnittelija voisi tutkia tontin maasto-olosuhteet peilaten sitä kaava- ja rakennusmääräyksiin. Mutta jos tontti on jo hankittu, tulee pääsuunnittelijan selvittää aluksi suunnittelun ja rakentamisen reunaehdot: aikataulu ja resurssit.
20153_42609.jpg
Rakennusluvan hakemisen voi tehdä myös sähköisesti
Rakennuslupien hankkiminen on tähän asti ollut pitkä prosessi. Tarvitaan useita liitteitä sekä piirustuksia, lausuntoja eri osapuolilta. Hyvin usein käykin niin että luvan saamisen kannalta jokin oleellinen paperi puuttuu ja sitä myötä prosessi viivästyy jälleen. Tämän tapahtumasarjan moni kokee ikävänä sekä aikaa vievänä – ja ennen kaikkea hankalana. Tähän on nyt tullut helpotusta. Lupapiste-palvelun kautta voidaan edistää rakennuslupa-asiointia verkossa, vuorovaikutuksessa asiointikunnan viranomaisen kanssa. Tarpeellisten tietojen tallentaminen voidaan hoitaa näppärästi yhteisen hakemusnäkymän kautta ja eri osapuolet pysyvät tietoisena hankkeen etenemisestä – vuorokauden ympäri.Tutustu Lupapisteen palveluun
202010_66838.jpg
Mistä haen rakennuslupaa myrskytuhojen korjaukseen?
Syksyn sateissa voi huomata katon vuotavan tai salaojaputket ja sadevesiviemärit eivät olekaan kunnossa. Myrskytuulet voivat tehdä tuhojaan kaataa puita ja vahingoittaa rakennuksia. Näitä korjauksia suunniteltaessa kannattaakin miettiä, haluaako samalla ehostaa enemmän ja tarvitseeko joku korjaus luvan paikallisesta rakennusvalvonnasta.
201712_51229.jpg
Milloin tarvitsen rakennusluvan?
Rakennus- tai remonttitöihin ryhtyvä joutuu pohtimaan suunnitelmiensa luvanvaraisuutta ja usein hakemaan asianmukaiset luvat rakennustöilleen. Sähköinen asiointipalvelu Lupapiste tarjoaa avun lupatarpeen selvittämiseen sekä rakennuslupien hakemiseen.
Lyyra-korttelin tiilijulkisivu
LYYRA – Hakaniemen uusi tiilikortteli
Hakaniemeen on rakenteilla uusi maamerkki, kolmen rakennuksen LYYRA-kortteli. Alueen viime vuosien lähes ainoat uudisrakennukset nousevat Siltasaarenkadun molemmin puolin aivan metron sisäänkäynnin viereen.
20223_77535.jpg
Uusvanha tekniikka käyttöön: Ekokoti syntyy oljesta ja savesta
Inkoon Degerbyhyn valmistuu vuoden 2022 aikana talo, joka rakennetaan olkielementeistä ja savesta. Rakentamista on valmisteltu huolella, ja tositoimiin päästiin keväällä. "Talosta tulee oman näköinen, meille täydellinen koti", Christel Abborre ja Jukka Harmainen sanovat.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton