• Etusivu
 • Talo

Asbestia sisältävien rakenteiden purku kuuluu ammattilaiselle

Rakentajan toimitus
Päivitetty 19.10.2023
201111_28678.jpg

Asbestin purkutyö kuuluu ammattilaiselle. Ilman asianmukaista suojavarustusta työtä ei tule tehdä.

Asbestiksi kutsutaan kuitumaisia silikaattimineraaleja. Nämä kuuluvat serpentiineihin tai amfiboleihin. Asbestilajeja ovat krysotiili, krokidoliitti, amosiitti, antofylliitti, tremoliitti ja aktinoliitti. Kaikki asbestilajit ovat terveydelle vaarallisia. Kuitumaista asbestia terveysvaikutuksiltaan muistuttaa myös erioniitti, joka on erikseen mainittu valtioneuvoston säädöksissä asbestityöstä.

Uusi asbestilainsäädäntö voimaan vuoden 2016 alussa – mitä pitää huomioida?

Yleinen materiaali 1920-luvulta 1970-luvulle

Asbestia ryhdyttiin käyttämään rakennusmateriaaleissa 1920-luvulla, ja laajinta käyttö oli 1960-70 -lukujen taitteessa. Asbestin käyttö kiellettiin Suomessa uudisrakentamisessa vuonna 1987.

Asbestia on ennen vuotta 1988 rakennetuissa kiinteistöissä käytetty tyypillisesti mm. seuraavissa kohteissa:

 • Ruiskutetut eristeet: katot, ilmanvaihtokanavat.
 • Lämmöneristemassat: putket, kattilat, varaajat.
 • Asbestisementtituotteet: seinä- ja kattolevyt, vesi- ja viemäriputket, ilmanvaihtokanavat.
 • Lattiamateriaalit: vinyyliasbestilaatat, joustovinyylimatot, magnesiamassalattiat .
 • Bitumituotteet: liimat, huopakatteet, vedeneristysaineet, bitumimaalit.
 • Tasoitteet, julkisivumaalit, laattojen kiinnityslaastit ja asbestipahvi.
 • Seinä- ja kattopintojen ääneneristeet, palon- ja ääneneristyslevyt, porrashuoneiden akustiset levyt, levyjen kiinnitysliimat.
 • Sähkökeskusten seinät, kytkinlaitteiden taustat.

Miksi asbestia ryhdyttiin käyttämään?

Asbestia käytettiin rakennusmateriaaleissa sen hyvien ominaisuuksien takia: asbesti on palamaton sekä hyvä lämmön- ja sähköneriste, ja sillä on hyvät akustiset ominaisuudet. Lisäksi asbesti oli halpaa.

Asbestin terveysvaikutukset

Hyvien ominaisuuksiensa lisäksi asbestilla on kuitenkin vakavia terveysvaikutuksia. Asbestimateriaaleja käsiteltäessä ilmaan leviää hienopölyä ja ohuita asbestikuituja. Hengityksen mukana asbestikuidut kulkeutuvat keuhkoihin ja kerääntyvät sinne. Altistumisen seurauksena voi aiheutua keuhkosyöpää, mesotelioomaa (keuhkopussin tai vatsakalvon syöpää), asbestoosia ja keuhkopussin sairauksia. Haitallisimpia ovat ruiskutus- ja eristemassat, koska niistä vapautuu asbestikuituja helpommin kuin asbestisementti- ja muovituotteista, joissa asbestikuidut ovat sideaineeseen sitoutuneita. Ehjät asbestipitoiset materiaalit eivät kuitenkaan vaaranna terveyttä normaalissa asumisessa, vaan altistus syntyy purku- ja korjaustyössä.

Kiinteistön omistajan vastuu

Asbestityöstä on työstä johtuvan asbestille altistumisen ja siitä aiheutuvan terveysvaaran vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi asbestille on laissa asetettu raja-arvot ja määritelty muut asbestityölle asetetut erityiset vaatimukset.

Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että rakennuksessa mahdollisesti käytetyt materiaalit eivät sisällä asbestia ja että rakennusosien purku- ja korjaustyöt asbestikohteissa tehdään mahdollisimman vähän asbestille altistavalla tavalla. Asbestityötä saavat tehdä vain siihen pätevyyden hankkineet yritykset, joilla on työsuojelupiirin työsuojelutoimiston valtuutus. Asbestia sisältäviä rakenteita ei siten pidä purkaa omin päin, sillä niin tehdessään kiinteistön omistaja uhmaa paitsi lakia, myös omaa terveyttään, vieläpä vakavalla tavalla.

Ammattilaisen tekemän purkutyön jälkeen asbestia sisältävät jätteet on poistettava niin nopeasti ja tehokkaasti kuin mahdollista suljetuissa pakkauksissa, jotka on varustettu pakkauksen asbestia sisältäväksi osoittavin merkinnöin.

Asbestin tunnistaminen

Asbestin tunnistaminen silmämääräisesti on vaikeaa, minkä vuoksi asbestikartoitus on ammattilaisen työtä. Ennen rakenteiden purku- ja korjaustöitä kiinteistön omistajan on selvitettävä, onko rakenteissa mahdollisesti asbestia ja missä sitä on.

Asbestikartoituksessa paikallistetaan purettavassa kohteessa oleva asbesti, selvitetään asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu, määrä ja sijainti. Kartoituksessa selvitetään myös rakenteissa olevan asbestin ja sitä sisältävien materiaalien pölyävyys niitä käsiteltäessä tai purettaessa. Purkukohteessa on aina tehtävä asbestikartoitus. Ellei kartoitusta tehdä, on purkutyö tehtävä asbestipurkutyönä.

Jos asbestia sisältäviä materiaaleja ei pureta pois, on niiden sijaintipaikat merkittävä. Kiinteistössä olevasta asbestista on myös tiedotettava asukkaille ja kiinteistön käyttäjille sekä annettava heille tarvittavat toimintaohjeet.

Asbestin tunnistaminen perustuu:

 • Rakennuksen rakentamisen, korjaamisen ja kunnossapidon asiakirjoihin, joista selvitetään käytetyt materiaalit ja tarvikkeet sekä tuotenimet.
 • Tietoihin em. toimenpiteiden ajankohtana käytettyjen tarvikkeiden ja materiaalien asbestipitoisuuksista.
 • Asbestikartoittajan kohteessa tekemään tutkimukseen.
 • Materiaalista tai rakenteesta otetun näytteen laboratoriotutkimukseen.

Lähteet:
Ratu 82-0347
Suomen Säädöskokoelma 1380/1994 Valtioneuvoston päätös asbestityöstä
www.ymparisto.fi

Talo
ammattilaisille
Kiinnostuitko? Tilaa Rakentaja.fi -uutiskirje
Remppa suunnitteilla? Tontti varattu? DIY houkuttelee? Sisustustrendit hakusessa? Rakentaja.fi -uutiskirjeestä saat viikoittain ideoita, ohjeita, infoa ja inspiraatiota suoraan sähköpostiisi. Tutustu muiden remontoijien ja rakentajien projekteihin, vertaile sisustustrendejä ja nappaa talteen arvokkaat asiantuntijavinkit, ohjeet ja tuotevinkit.

Aiheeseen liittyvää

Rafi_kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Urakan täydennykset ja lisäselvitykset
Toimenpiteet:Urakkalaskennan aikana urakoitsijoiden mahdollisesti esittämien lisäkyselyjen aiheuttamat täsmennykset tai suunnittelijoiden havaitsemat suunnitelmien täsmennystarpeet toimitetaan kirjallisesti kaikille urakoitsijoille siten, että ne ovat urakoitsijoilla riittävän ajoissa ennen tarjouksen jättämisajankohtaa. Mahdollinen laskenta-ajan jatkamistarve päätetään täydennysten ja lisäselvitysten toimituksen yhteydessä.Vastuuhenkilöt:ProjektipäällikköDokumentit:Tarjouspyyntöjen täydennysasiapaperitHyväksyntä:Projektipäällikkö
Rafi_kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Laskujen hyväksyntä
Toimenpiteet:Urakoitsija tai toimittaja esittää sopimusten mukaiset laskut kahtena kappaleena hyväksyttäväksi työmaan valvojalle, joka tarkastaa laskujen sopimuksenmukaisuuden, merkitsee laskuihin saapumispäivämäärän, tarkastuspäivämäärän ja laskun eräpäivän. Työmaapäällikkö hyväksyy laskut kuittauksellaan. Työmaa toimittaa hyväksytyt laskut yhtenä kappaleena tilaajalle jatkokäsittelyä varten. Sopimusten maksamiskäytäntönä pidetään pääsääntöisesti 14 pv netto. Myös pitemmät maksuajat saattavat tulla kysymykseen, mikäli urakoitsija / toimittaja on tarjouksessaan sitä esittänyt. Eräpäivä lasketaan työmaan laskun hyväksymispäivämäärästä (ei laskun päiväyksestä). Projektipäällikkö kirjaa laskut reaaliaikaisesti urakoittain laskujen seuraamisjärjestelmäänsä. Tilaaja ei maksa kohteen laskuja ilman, että niissä on projektipäällikön kuittaus.Vastuuhenkilöt:ProjektipäällikköDokumentit:Laskujen hyväksymismerkinnätHyväksyntä:Valvoja sekä projektipäällikkö
20218_72006.jpg
Eero Saikkoselle rakennusneuvoksen arvonimi
Tasavallan presidentti on myöntänyt VILPE Oy:n perustajalle, rakennusmestari Eero Saikkoselle rakennusneuvoksen arvonimen. Kesäkuussa myönnettiin 50 arvonimeä, joista rakennusneuvoksia oli kaksi. Vuodesta 1943 asti nimettyjä rakennusneuvoksia on Suomessa alle 200.
202210_73809.jpg
Onnistunut suunnittelu yhdisti historiallisen kohteen ja uudet luhtitalot
Lue, mitä suunnitteluryhmältä vaadittiin, kun kaavassa suojeltu historiallisesti arvokas talo haluttiin saneerata perusteellisesti ja muuttaa seitsemän huoneiston asuinrakennukseksi. Komean vanhan tiilirakennuksen viereen haluttiin lisäksi rakentaa kaksi luhtikerrostaloa 12 asuinhuoneistolla. Tämä kaikki edellytti kaavamuutosta ja arkkitehdin taidonnäytteenä uudisrakentamisen sovittamista mitä kauneimpaan kulttuuriympäristöön.
20223_77388.jpg
Ero kesken rakennusprojektin? Sovi ainakin nämä asiat ennakkoon
Aviopari Krista ja Olli ryhtyivät rakentamaan yhteistä kotia Kristan isoäidiltään perimälle tontille. Talopaketti tilattiin yhdessä, ja käsistään kätevä Olli otti päävastuun rakennushankkeen käytännön asioista ja työskenteli alusta asti työmaalla voimiaan säästelemättä.
201111_28692.jpg
Vihreä betoni pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä
Kestävä rakentaminen tuottaa pitkäikäisiä energia- ja ympäristötehokkaita rakennuksia ja rakenteita ja torjuu näin ilmastonmuutosta. Rudus Oy vastaa alan haasteisiin lanseeraamalla ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavan betonilaadun, Rudus Vihreä betoni.- Ihmisten ympäristötietoisuus on kasvanut ja lisääntyy koko ajan. Nyt ollaan kiinnostuneita mahdollisuudesta vaikuttaa pienempään hiilijalanjälkeen, toteaa Ruduksen toimitusjohtaja Lauri Kivekäs. Rudus Vihreä betoni tarkoittaa, että yhtiömme pystyy nyt asiakkaan niin halutessa toimittamaan betonilaatuja, joiden tuotannosta aiheutuva hiilijalanjälki on 20-50% perinteisiä betoneita pienempi.Lue lisää Ruduksen tuotteista

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton