• Etusivu
  • Remontti

Hyvällä suunnittelulla sekä huolellisella toteutuksella kestäviä märkätiloja

– Pohjatyöt ja vedeneristys

Mariana RavoniusKaupallinen yhteistyö Saint-Gobain Finland Oy / Weber
Päivitetty 20.02.2024
1920 weberSafe 2024-01-17 Suihku ja WC

weberSafe -vedeneristysjärjestelmä soveltuu jatkuvasti lämpimänä olevien tilojen vedeneristykseen.

Kylpyhuone on yksi niistä kodin tiloista, joissa huolellisuus ja tarkkuus itse tekemisessä palkitaan. On tärkeää toteuttaa pohjatyöt asianmukaisesti ja varmistaa, että vedeneristys on tiivis ja asiaankuuluvasti tehty. Mitä pohjatöitä tulee tehdä seinien ja lattian osalta – miten vedeneristys toteutetaan oikein?

Märkätiloissa suositellaan käytettäväksi kivirakenteita, jos mahdollista. Alustan tulee täyttää SisäRyl 2013:ssa esitetyt tasaisuus- ja lujuusvaatimukset.

Vedeneristettäväksi tarkoitetun alustan tulee olla luja ja kiinteä. Epätasaisuudet, heikot pintakerrokset sekä tartuntaa heikentävät aineet, kuten sementtiliima, poistetaan. Poisto tapahtuu hiomalla tai tarvittaessa jyrsimällä. Alusta tulee myös puhdistaa huolellisesti irtopölystä ja irtoaineksesta imuroimalla.

Tarvittaessa asuntojen märkätilojen seinärakenteet voidaan toteuttaa myös levyratkaisuin. Näissä tilanteissa levyn on ehdottomasti oltava märkätiloihin soveltuvaa ja rankajako suunniteltu levyn tarpeita vastaavaksi. Märkätiloihin soveltuvia levyjä ovat esimerkiksi Gyprocin Grasroc X GRIX 13 -märkätilalevy sekä Gyproc Habito.

Märkätiloja suunnitellessa on hyvä ottaa huomioon jo ilmanvaihdon tarve. Tilaan tarvitaan riittävän tehokas ilmanvaihto, joka kuivattaa tilan kastuneet pinnat nopeasti.

Pohjatyöt – huomioi nämä

Lattiat

Märkätilan lattia valetaan yleensä betonista tai vaihtoehtoisesti työhön soveltuvalla weber-lattiatasoitteella. Puurakenteisissa välipohjissa valun tekemiseen tarvitaan riittävän jäykkä rakenne sekä oikein suunniteltu raudoitus.

Ainoat läpiviennit, joita märkätilan lattiaan saa tehdä on viemäröintiä varten tehtävät läpiviennit. Läpivientien reunojen tulee olla vähintään 40 millimetrin etäisyydellä valmiista seinäpinnasta. Ota läpiviennit huomioon vedeneristyksessä, jotta saat toteutetuksi riittävät nostot. Lattiakaivoja suunniteltaessa mieti myös tarvittavat kallistukset sekä niiden toteutus. Tässäkin kohtaa neuvo mittaa kahdesti, tee kerran pätee eli tarkista kallistuksen oikeellisuus ennen kuin alat vedeneristää.

Lattiakaivo:

Ennen lattian tasoitus/valutöitä varmista, että valitsemasi lattiakaivo on yhteensopiva suunnittelemasi vedeneristysjärjestelmän kanssa. Käytä kaivon liitoksessa ainoastaan kyseiseen kaivoon kuuluvia osia, älä sekoita eri kaivojen osia keskenään. Saneerauskohteen ollessa kyseessä, tulee vanhan lattiakaivon liitoksen vedeneristykseen tai vaihto uuteen ratkaista kohde- ja tapauskohtaisesti.

Esimerkiksi weberSafe -vedeneristysjärjestelmä on varmistettu toimivaksi seuraavien vuoden 2000 jälkeen valmistettujen muovi- sekä teräskaivojen osalta:

  • Vieser
  • Merikanor
  • Unidrain
  • Blücher
  • Uponor
<p data-block-key="pp502">Kylpyhuone tasoitepinnalla.</p>
Kylpyhuone tasoitepinnalla.

Kallistusvalu sekä lattialämmitys

Lattiakallistuksen tehtävänä on ohjata vesi lattiakaivoon, joten kallistukset kannattaa tehdä huolellisesti. Näin vältytään veden kerääntymiseltä vääriin kohtiin esimerkiksi seinustoille tai lattia-alueelle. Jotta kallistukset olisivat riittävät, suositellaan kallistukseksi 1:80 (minimi 1:100) sekä puolen metrin säteellä lattiakaivosta 1:50.

Jos pohjalaatassa on lattialämmitys, kytke se pois päältä 2 vuorokautta ennen kallistusvalun tekoa. Poista samalla pinnalla oleva irtoaines sekä tartuntaa heikentävät aineet joko jyrsimällä tai hiomalla. Imuroi. Käsittele puhdistettu lattiapinta weber MD16 Dispersiolla ja anna pohjusteen kuivua tahmeaksi. Kuivumisaika on 2-4 tuntia. Pohjustuksen tarkoituksena on parantaa tasoitteen tartuntaa.

Lattialämmitys:

Kallistusvaluun on mahdollista asentaa vesikiertoinen tai sähkölämmitteinen lattialämmitys. Oikea paikka lattialämmitykselle on vedeneristyksen alapuolella oleva betonivalu tai tasoitekerros. Tarkista lattialämmitysputkien tai -kaapelien oikea kiinnitystapa valmistajalta ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kallistusvalun minimipaksuuksia sekä muita mittoja:

  • Tavallisessa kallistusvalussa minimi on 5 mm.
  • Sähkökaapeleiden päälle vähintään 5 mm valu, kun tasoitteen päälle tehdään laatoitus.
  • Vesikiertoisen lattialämmitysputken päälle 15 mm valu.

Ohut kallistusvalu (< 10 mm)

Peitä lattiassa oleva kaivo valukannella ennen työn aloittamista. Valun tekemiseen soveltuu esimerkiksi weber 5400 Lämpölattiamassa. Suositeltava kerrospaksuus 5-100 mm (uivana 25-100 mm). Muista huolehtia, että kaivon ympärilläkin valun paksuus täyttää minimivaatimuksen 5 mm. Tarkista valun riittävä vahvuus myös kaapeleiden sekä putkien päällä. Pintatasoita valu tarvittaessa.

Paksut valut (>10 mm)

Kun on tarve tehdä paksuja valuja, esimerkiksi pohjalaatta, käytä massana esimerkiksi weber 6000 Pikamassaa. Tiivistä valu hyvin, mikäli valuun asennetaan sähkölämmityskaapelit. Mikäli valu tarvitsee pintatasoitusta, voit toteuttaa sen weber 3100 Hienotasoitteella tai 4400 Pikatasoitteella. Jos kallistus toteutetaan käyttäen weber 8000 Kylpyhuonemassaa, pintatasoitusta ei välttämättä tarvita.

Levyrakenteen päälle toteutettaessa, on tasoitteen kerrospaksuuden oltava vähintään uivalle rakenteelle ilmoitettu minimipaksuus. Huomioi, että levyrakenteissa lattiavalu tehdään aina teräsverkolla raudoitettuna.

Seinäpintojen työt

Kuten lattiassa, myös seinäpinta huolehditaan tasaiseksi. Havaittavat kolot sekä huokoset täytetään ja kiviaineiset seinät tasoitetaan kauttaaltaan käyttäen weber MT Märkätilatasoitetta. Noudata tuotekortin tarkempia ohjeita.

Mikäli seinäpinta on sileää ja lujaa betonipintaa, ei tasoitusta ole välttämätöntä tehdä. Tämä kuitenkin edellyttää, että pinta soveltuu vedeneristämiselle sellaisenaan. Jos seinäpinta tarvitsee yli 10 mm:n oikaisun, käytetään weber MTL Märkätilalaastia.

Vesipisteet ja niistä huolehtiminen

Jo suunnitteluvaiheessa on hyvä ottaa huomioon, miten vesiputken tuodaan märkätilaan – suositeltavaa nimittäin on, että ne tuotaisiin yläkautta pinta-asennuksena. Näin vältytään roiskevesialueelle tulevilta läpivienneiltä. Rakenteiden sisälle jäävien vesiputkien tulee olla suojaputkessa. Hanakulmarasiat, kuten muutkin läpiviennit, tulee asentaa tiukasti ja tukevasti paikoilleen ja huolehtia että niiden takana on riittävä tuenta taustarakennetta vasten.

Ulota läpivienti vähintään 15 mm valmista seinäpintaa ulommas, näin vedeneristys saadaan paremmin toteutettua.

Mikäli seinä on levyrakenteinen huolehdi oikeasta runkopaksuudesta, runkojaosta sekä kiinnitysten tuennasta. Käytä levyjen kiinnitykseen joko sinkittyjä tai ruostumattomia ruuveja. Lattianrajaan tulee jättää niin kutsuttu kosteuskatko, jonka teet pursottamalla weber TM Tiivistysmassaa levyn ja lattian väliin. Tiivistä levyissä olevat pienet kolot, kuten esimerkiksi ruuvien reiät WP Vedeneristysmassalla. Kolon ollessa suurempi, täytä se ensin MT Märkätilatasoitteella.

Älä sulje huonosti kosteutta kestäviä rakenteita kahden tiiviin kalvon väliin! Esimerkiksi höyrynsulullisissa rakenteissa toteutetaan märkätilan seinä kaksoisseinärakenteena. Kaksoisseinärakenteessa kantavan rakenteen sekä vedeneristetyn verhomuurauksen tai vaihtoehtoisesti koolatun rakenteen välille jätetään ylhäältä auki oleva ilmarako.

Katto

Katon kohdalla eristäminen mietitään tapauskohtaisesti onko se tarpeen. Märkätiloissa oleva kosteus pyrkii höyrymuodossaan siirtymään rakenteiden läpi kosteasta tilasta vähemmän kosteaan. Samaa tapahtuu seinärakenteiden kohdalla. Se, miten haitallinen kosteudensiirtyminen estetään on, että asennetaan höyrynsulku. Rakenteesta riippuen höyrynsulku on mahdollista toteuttaa myös WeberSafe -vedeneristysjärjestelmään kuuluvilla tuotteilla. Rakennesuunnittelijan harkinnan mukaan katto on mahdollista jättää myös eristämättä.

Saunat

Koska saunan lämpötilat ovat korkeita, eivät weber MS+ Kosteussulku tai WP Vedeneristysmassa sovellu käytettäviksi saunan seinissä tai katossa. Lattian lämpötila ei saunassa yleensä nouse yli +60 °C, joten lattian vedeneristys ja ylösnostot seinille voidaan turvallisesti tehdä WP Vedeneristysmassalla.

Puukiukaan alle valetaan koroke betonista tai vaihtoehtoisesti kiuas erotetaan lattiasta nostamalla se lämpöeristetyn alustan päälle.

Märkätilat valmiina

On vedeneristyksen vuoro

Vedeneristys on tarkkuutta ja huolellisuutta vaativa vaihe. Onnistuneesti toteutettu vedeneristys takaa sen, että rakenteet vedeneristeen takana pysyvät kuivana ja kunnossa vuodesta toiseen. Vedeneristystä toteutettaessa on syytä keskittyä kokonaisuuteen myös tuotteita valitessa, jotta ne toimivat yhteen parhaalla mahdollisella tavalla. Weberin WeberSafe -vedeneristysjärjestelmän kaikki tuotteet on testattu yhdessä toimiviksi, jolloin lopputulos on varmasti onnistunut.

WeberSafen rinnalla on olemassa myös weberFast -vedeneristysjärjestelmä, joka on kehitetty soveltumaan kylpyhuoneiden lisäksi uima-altaisiin ja ulkokäyttöön (parvekkeet, kylmilleen jäävät tilat).

Vedeneristys tapahtuu alusrakenteesta riippuen hieman eri tavalla:

Massiivinen kivirakenne

Massiivisiksi kivirakenteiksi luetaan esimerkiksi betoni, Kahi-, tai kevytsoraharkko, tiili, maanvarainen betonilaatta, ontelo- ja massiivibetonilaatta.

Pohjustus MS+ Kosteussulkukäsittely kauttaaltaan ohennettuna vedellä 1:2 tai vaihtoehtoisesti MD 16 Dispersiota ohennettuna vedellä 1:3.

Tiivistä ja vahvista WP Vedeneristysmassaa ja ST 120 Nauhaa sekä valmiskappaleita käyttäen sisä- ja ulkokulmat, limittämättömät saumat, läpivientien kohdat ja liittymät, joissa alusmateriaali muuttuu (esimerkiksi harkko/betoni). Vaihtoehtoisesti voit ST 120 Nauhan ja valmiskappaleiden sijasta käyttää FC Kuitukangasnauhaa ja FM Kuitukankaasta leikattuja paloja.

Vedeneristä seinät sekä lattia vähintään kahdesti käyttäen WP Vedeneristysmassaa. Ensimmäisen telauskerroksen jälkeen anna kuivua noin 2 tuntia, jonka jälkeen levitä toinen kerros. Anna kuivua rauhassa 6-12 tuntia, kuivumisaikaan vaikuttaa olosuhteet.

Huomioi: Vedeneristä lattia vasta, kun olet laatoittanut seinäpinnat kuntoon. Näin lattian vedeneristys ei vahingossakaan rikkoudu laatoitustyön aikana.

Levyrakenteet sekä rankarakenteiset lattiarakenteet

Tähän ryhmään lasketaan kuuluvaksi kipsikartonkilevyt, puu- tai teräsrunkorakenteen päälle valettu betoni- tai tasoitelattia.

Pohjustus MS+ Kosteussulkukäsittely 1-2 kertaan alustasta riippuen. Ensimmäinen käsittely tehdään 1:2 vedellä ohennettuna, toinen käsittely ohentamattomana. Poikkeuksena, jos alusta on puhdas kipsikartonkilevy, voidaan ohennettu käsittely jättää tekemättä.

Tiivistä ja vahvista WP Vedeneristysmassaa ja ST 120 Nauhaa sekä valmiskappaleita käyttäen sisä- ja ulkokulmat, levyjen saumat, läpivientien kohdat ja liittymät, joissa alusmateriaali muuttuu (esimerkiksi levy/betoni). Vaihtoehtoisesti voit ST 120 Nauhan ja valmiskappaleiden sijasta käyttää FC Kuitukangasnauhaa ja FM Kuitukankaasta leikattuja paloja.

Vedeneristä seinät sekä lattia vähintään kahdesti käyttäen WP Vedeneristysmassaa.

Muista höyrynsulullisissa rakenteissa toteutus tuulettuvana kaksoisseinärakenteena.

Huomioi: Vedeneristä lattia vasta, kun olet laatoittanut seinäpinnat kuntoon. Näin lattian vedeneristys ei vahingossakaan rikkoudu laatoitustyön aikana.

Katso ohjevideo!

Saint-Gobain Finland Oy / Weber
Remontti
kylpyhuone
lattiat
seinät
hankkeen aloitus
huoneisto
pinnoite
tasoitteet
koti
kosteudeneristys
laastit
liimat/massat
suunnittelu
märkätilat
sauna
tuotetietous
vedeneristys
Kiinnostuitko? Tilaa Rakentaja.fi -uutiskirje
Remppa suunnitteilla? Tontti varattu? DIY houkuttelee? Sisustustrendit hakusessa? Rakentaja.fi -uutiskirjeestä saat viikoittain ideoita, ohjeita, infoa ja inspiraatiota suoraan sähköpostiisi. Tutustu muiden remontoijien ja rakentajien projekteihin, vertaile sisustustrendejä ja nappaa talteen arvokkaat asiantuntijavinkit, ohjeet ja tuotevinkit.

Aiheeseen liittyvää

20155_43381.jpg
Mitä tehdä, kun perustukset ovat rikkoutuneet?
Perustusten vaurioitumien johtuu suurimmaksi osaksi maaperään liittyvistä asioista. Maa on liian märkää ja kantavuus on kärsinyt, routaeristys on puutteellinen tai sitä ei ole – routa on päässyt liikuttelemaan kivijalkaa, lähiviemäri on rikkoutunut ja maaperään päässeet bakteerit lahottavat, pohjavesi on laskenut ja paalut altistuvat hapelle alkaen lahoamaan. Myös rakennukseen tulevat lisäosat saattavat aiheuttaa painumista.
201212_33254.jpg
Weber Floor -kokonaisratkaisu lattioille
Weberistä on tullut lattia-alan ykkösnimi siksi, että toimitamme kokonaisratkaisuja, emme pelkkiä tuotteita. Haluamme, että saat kattavan lattiaratkaisun, jolla on haluamasi ominaisuudet.
weber-muuratut-tulisijat-laastit
Tulisijan muuraukseen ei käy mikä tahansa laasti
Tulisijan muuraukseen käytettävät laastit on suunniteltu kestämään tulisijan eri osiin kohdistuvat lämpörasitukset ja lämpötilojen vaihteluista johtuvat liikkeet. Rappauslaastit ja pinnoitteet antavat paljon mahdollisuuksia tulisijan ulkonäön viimeistelyyn. Tulisijalaastit ovat valmiita kuivatuotteita, joihin työmaalla lisätään vaan vesi.Tulisijan muurauslaastitTulisijan runko muurataan joustavalla saviuunilaastilla weber ML Savi Saviuunilaasti. Kuorettoman tulisijan näkyviin jäävät muuraussaumat saumataan weber JSL 5 Jälkisaumalaastilla. Ennen jälkisaumausta tulisijan pitää olla kuivunut ja lämmitetty kerran kunnolla. Saumaus tehdään jäähtyneeseen tulisijaan. Tulipesä ja tulta vasten olevat osat muurataan tulitiilistä weber fire mortar Tulenkestävällä muurauslaastilla. Tulen kanssa kosketuksissa olevat pinnat voidaan myös valaa tulenkestävällä valumassalla weber VM Tuli Valumassa. Valumassan käyttökohteita ovat muun muassa lieden laki, kuristusosa, leivinuunin laki ja ylityspalkit. Tulisijan erillisen kuoren muuraukseen käytetään harmaata tai värillistä weber ML5 Värillinen Muurauslaastia.
kipsilevyratkaisut remontoijalle
Remontoijan luottokaveri – monipuolinen kipsilevy
Jokaiselle se oma koti on kaikkein rakkain paikka. Siellä viihdytään niin yksi kuin perheen ja ystävien kanssa. Ajan myötä kuitenkin se kaikkein rakkainkin paikka kaipaa pientä huolenpitoa ja laittoa – vaikkei muusta syystä kuin perheen koon kasvamisen tai pienenemisen johdosta.Toisinaan tuotevalikoima häkellyttää, voiko näin monelle ratkaisulle ja vaihtoehdolle olla todella tarvetta. Kyllä voi, sillä ratkaisut on tehty sillä ajatuksella että rakentaja ja remontoija löytää niiden joukosta omiin tarpeisiinsa parhaiten soveltuvan tuotteen ja rakennustavan. Vaikka vaihtoehtoja on paljon, löytyy niiden joukosta sopiva tuote nopeasti.
Huoneiston sisäseinien käsittely
Sisäpintojen käsittely
Sisärappauksia ja -tasoituksia on aikojen kuluessa tehty monentyyppisillä materiaaleilla ja menetelmillä. Vanhimpien kohteiden saneerauksessa pinnoitteiden alta paljastuu usein paksu vaalea kalkkirappaus. Rappauksien täyteaineina on voitu käyttää olkia, savea tai erilaisia karvoja. 50-luvulla tehdyt rappaukset saattavat sisältää kalkin lisäksi sementtiä.
Kiilto Keramix sively
Pakkaskestävä vedeneristys ja laatoitus ulkotiloissa – huomioi nämä seikat
Milloin ulkotiloissa tarvitaan vedeneristystä ja mitä tulisi huomioida ulkotilojen ja osan aikaa vuodesta kylmillään olevissa rakennuksissa? Huomioi tarvittaessa myös kiukaan asettamat ehdot.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton