• Etusivu
  • Rakentaminen

Sopivan tontin valinta: Lue arkkitehdin neuvot

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Doventus Oy
Päivitetty 20.02.2024
20232_80822.jpg

Ennen talon rakentamista on aina ensin löydettävä se sopiva rakennuspaikka eli tontti.

Rakentaminen on suuri projekti, joka alkaa tontin valinnasta. Tontin valinta on kriittinen vaihe, joka määrittää monia tulevia päätöksiä, kuten talon suunnittelun, rakennusmateriaalien valinnan ja jopa elämäntavan. Miten arkkitehti voi auttaa sinua oikean tontin valinnassa?

Arkkitehdin asiantuntemus ja kokemus voivat olla korvaamattomia tontin valinnassa. He ymmärtävät, kuinka maaston muodot, valon suunta, näkymät ja muut tekijät vaikuttavat lopulliseen rakennukseen. Arkkitehti voi myös auttaa sinua ymmärtämään kaavoitusmääräykset, ympäristövaikutukset ja muut tekniset seikat, jotka voivat vaikuttaa tontin valintaan.

Doventus Oy:n arkkitehti SAFA Tero Seppänen opastaa sinut läpi prosessin ja antaa vinkkejä siitä, kuinka tehdä parhaat mahdolliset päätökset tonttikauppojen osalta.

Miten oikea tontti valitaan?

Tontin etsintään lähdettäessä on usein jo hahmoteltu tarvittavien asuintilojen ja aputilojen pinta-alat ja niiden ominaisuudet. On aloitettu niin sanottu hankesuunnitteluvaihe, mutta aina ei ole pohjapiirustuksen ja talon muodonannon osalta vielä hahmoteltu kaikkia tuiki tärkeitä asioita.

Tässä alkuvaiheessa, jo ennen tontin ostopäätöstä, on suositeltavaa ottaa hankkeeseen mukaan asiantuntijaksi kokenut ja erityisesti pientaloja suunnitellut arkkitehti. Tontille mennään yhdessä käymään. Arkkitehti keskustelee rakentajan kanssa keskeisistä tavoitteista, kuten tilasuunnittelusta ja tilojen välisistä yhteyksistä. Tämä auttaa määrittämään vankat kriteerit tulevan rakennuspaikan valinnalle.

Kaikkien rakennuttajien ehkä tärkein päätös on löytää rakennuspaikka, mihin on helppo ihastua. Rakennuspaikkaa ja sen olosuhteita ei kukaan voi muuttaa – rakennuspaikka on ainutlaatuinen ja alkuperäinen. Tonttikäynnin yhdessä on koettavissa "paikan henki", sen suhde ympäröivään luontoon ja ihmisten rakentamaan naapuruston rakennuskantaan.

Kaikki hyvä lähtee liikkeelle oikeasta tontin valinnasta ja rakennuspaikan valintaa voi mielestäni pitää tulevan rakennushankkeen kulmakivenä.

Voin kertoa, että asiakkaan toiveisiin eläytyvä arkkitehti osaa varmasti suunnitella rakennuttajalle haluamansa yksilöllisen kotitalon. Kaiken A ja O on kuitenkin rakennuspaikan parhaiden puolien analysointi. Tontin hankintaan kannattaa siis panostaa ja etsiä ajatuksella sekä aikaa säästämättä se mielekkäin vaihtoehto.

Tontin ostoon vaikuttavia tekijöitä

Hyvän tontin ominaisuudet ovat kuitenkin monien muuttujien summa. Luonnollisesti asuinympäristön miellyttävä perusilme ja sen sijainti suhteessa palveluihin ja esimerkiksi kouluihin määrittelee etsittävän rakennuspaikan sijainnin.

Tontin valmisteluvaiheessa on otettava huomioon sen sijainti naapurustossa ja sen soveltuvuus mahdolliseen uudisrakentamiseen asemakaavan puitteissa.

Joskus myynnistä löytyy puistoon rajoittuva tontti. Jos tällainen sijainti arvotetaan korkealle omassa toivelistauksessa, niin on syytä varautua korkeampaan hankintahintaan. Kaiken kaikkiaan tontin ostohinta muodostaa oleellisen osan koko rakennushankkeen budjetista, joten ostopäätöksessä tulee olla mukana terve harkinta ja mielellään ammattilaisen antama tonttianalyysi.

<p data-block-key="nvi7x">Pientalon pihapiiri suunnitellaan huolellisesti asemapiirroksessa, myöhemmin laaditaan pihasuunnitelmat. Rinnetontin korkeusasemat huomioidaan pohjapiirustuksessa ja pihan ratkaisuissa.</p>
http://www.doventus.fi/
Pientalon pihapiiri suunnitellaan huolellisesti asemapiirroksessa, myöhemmin laaditaan pihasuunnitelmat. Rinnetontin korkeusasemat huomioidaan pohjapiirustuksessa ja pihan ratkaisuissa.

Kodin pihan huomioiminen asemapiirroksessa

Uuden talon asuintilojen sijoittaminen ilmansuuntien mukaan optimaalisella tavalla ratkaistaan arkkitehtisuunnittelun alussa eli luonnosvaiheessa, kun rakennus sijoitetaan tontille. Tasamaatontilla on tyypillisesti helpompi ratkaista toiminnalliset asiat verrattuna esimerkiksi jyrkkään rinnetonttiin.

Alussa hahmotellaan katuliittymän optimaalinen paikka autoille ja määritellään autopaikkojen sijainti. Usein kaava-alueilla on kahden auton minimivaatimus pientalotontilla. Suurin osa rakentajista toivookin kahden auton autokatosta.

Autojen on useimmiten pystyttävä kääntymään omalla piha-alueella ja kääntösäde on vähintään seitsemän metriä. Rinnetonteilla ei saa olla autoille liian jyrkkiä luiskia, ja 1/7-kulmassa ajettaessa kaivataan jo autolta nelivetoa, vaikka tämä on sallittu maksimikaltevuus.

<p data-block-key="ek1za">Erityisesti rinnetonteilla on suunniteltava tarkkaan autojen sijoitukset ja mahdolliset luiskat. Pakollisten tukimuurien ja suoja-aitojen rakentamiskustannukset on huomioitava budjetissa.</p>
Erityisesti rinnetonteilla on suunniteltava tarkkaan autojen sijoitukset ja mahdolliset luiskat. Pakollisten tukimuurien ja suoja-aitojen rakentamiskustannukset on huomioitava budjetissa.

Vaikka rakennuttajan huomion keskipiste on pääsääntöisesti unelmatalon sisätilojen toimivuudessa, on piha-alueen ja autojen liikenteen sekä mahdollisen sivurakennuksen sijainti otettava huomioon heti alussa. Nämä asiat ratkaistaan arkkitehdin laatimassa asemapiirroksessa, jossa esitetään asuinrakennuksen ja mahdollisen autotalli-varastorakennuksen sijainti sekä myös korkeusasemat.

Niin sanotussa talopakettikohteissa ei usein valitettavasti suunnitella asiaan kuuluvalla tarkkuudella tätä asemapiirrosta, vaan mennään suoraan talomyynnin ja myyjän ehdoilla. Kun tontin omistajalla on omaa ja riippumatonta arkkitehti mukana suunnittelussa, haetaan parhaat ratkaisut ja annetaan talotehtaille mahdollisuus tarjota omia ratkaisujaan. Arkkitehdin laatiman asemapiirroksen avulla minimoidaan myös maanrakennuskustannuksia.

Mitä talon tontille sijoittelussa on otettava huomioon?

Asuinrakennus sijoitetaan tontin parhaimpaan paikkaan. Mietitään pääoven helposti orientoitava sijainti jotta kulku taloon tapahtuu halutulla tavalla oikeasta suunnasta. Arkisempi kodinhoitohuoneen sisäänkäynti sijoitetaan myös katoksen alle mutta ei hallitsevaan paikkaan. Taloon tullaan sisään tyylikkäästi, ja sen kokevat talon valmistuessa myös vieraat!

Usein tavoitteena on vapaa ja avara näkymä eteistiloista oleskelutilojen läpi pihalle, oikeaan ilmansuuntaan. Arkkitehdin ammattitaitoisen pohjapiirustusvaiheen yhteydessä huomioidaan myös terassit ja halutut katokset. Monet rakennuttajat täällä viileässä Suomessa toivovat maksimikokoisia lasitettuja terasseja.

<p data-block-key="56a4q">Rinnetontille suunnitellaan pientaloon usein kellari, minkä tulee olla pääsääntöisesti olevan maastoprofiilin alapuolella. Silloin ei tarvita tontin kalliita rakennusoikeusneliöitä kellarin aputiloihin.</p>
Rinnetontille suunnitellaan pientaloon usein kellari, minkä tulee olla pääsääntöisesti olevan maastoprofiilin alapuolella. Silloin ei tarvita tontin kalliita rakennusoikeusneliöitä kellarin aputiloihin.

Useissa kunnissa voidaan rakentaa 20 m²:n lasitettu katos, ja tämä pinta-ala ei kuluta arvokkaita rakennusoikeusneliöitä. Katokset voivat usein ulottua 1,2 meriä sallitun rakennusalan ulkopuolelle, joten sijoitus voi olla jopa 2,8 metriä naapuritontin rajasta silloin kun on kyseessä pieni tontti.

Usein asemakaavassa sallitaan rakennusten sijoittuvan neljän metrin päähän rajasta, koska naapuritonteilla olevien rakennusten minimietäisyys on kahdeksan metriä viitaten palo-osastointimääräyksiin. Arkkitehti tai pääsuunnittelija ottaa nämä asiat huomioon laatiessaan pääpiirustuksia eli lupakuvia kunnan rakennusvalvontaan.

Tehokkaan ja rakennuttajan toiveisiin eläytyvän pohjapiirustussuunnitteluvaiheen avulla optimoidaan tilankäyttö ja saadaan rakennusoikeus eli kerrosalaan laskettavat neliöt riittämään. Tonttien myyntihinta korreloi vahvasti sallittuun rakennusoikeuteen. Arkkitehti osaa myös hyödyntää esimerkiksi kellaritiloihin tulevien aputilojen laskentaperiaatteet ja näin saadaan rakennusoikeuden ulkopuolelle esimerkiksi askarteluhuone saunaosastoineen ja teknisine tiloineen.

Joskus autotalli rakennetaan kellarikerrokseen rinteen suunnan ollessa sopiva ajoneuvoliittymään. Pohjapiirustukset ja talon poikkileikkausmuoto sovitetaan aina tontin muotoon ja olosuhteisiin.

Miten tontti vaikuttaa kodin suunnitteluun?

Unelmatalon tilaohjelman kautta arkkitehti luonnostelee harkitun tilajärjestyksen mitoituksineen pohjapiirustuksissa. Samalla huomioidaan rakennuksen poikkileikkausmuoto. Monet toivovat korkeampaa olohuonetta, esimerkiksi 3,3 metriä korkea tilaa, ja tämäkin toive saadaan arkkitehdin luonnoksiin mukaan.

Pohjapiirustuksen tilalliset ratkaisut ovat sopusuhdassa pihapiirin toimintoihin ja luonnon maisemaan. Taitava suunnittelija työstää kokonaisuutta ja tuo luonnonympäristön parhaimmat ominaisuudet myös sisälle kotiin. Meille luontoa rakastaville suomalaisille tärkeä saunaosasto ja mahdollinen ulkoallas sijoitetaan miellyttävään paikkaan, monesti ilta-auringon suuntaan.

Kaikki nämä toiveet niveltyvät saumattomaksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi suunniteltaessa yksilöllistä taloa omalle tontille.

Tilasuunnitteluvaiheessa huomioidaan myös mahdollisten rakennejärjestelmien periaatteet ottamalla mukaan suunnitteluun rakennesuunnittelija arkkitehdin oikeaksi kädeksi. Varsinkin rinnetontille rakennettaessa kellariratkaisuissa on rakenteellisen ymmärryksen tuominen tärkeää jo luonnossuunnittelun alkuvaiheessa, erityisesti rakennuskustannusten hallinnan näkökulmasta.

Rinnetontille rakennetaan varsin usein kellarillinen talo, missä on harkkorakenne välipohjan ontelolaattoihin saakka, ja sen päälle toteutetaan mahdollisesti puurunkoinen talo. Tai sitten päädytään rakentamaan samoilla harkoilla talo anturasta vesikaton puurakenteisiin eli kattotuoleihin saakka.

Näihin arkkitehtonisiin ja rakenteellisiin periaatepäätöksiin ja valittaviin vaihtoehtoihin vaikuttavat keskeisesti rakennuspaikan olosuhteet. Tontin valintaan liittyvistä teknisistä perusteista pääsuunnittelijan näkökulmasta voit lukea lisää tästä artikkelista.

<p data-block-key="ek1za">Rakennuksen alapohjarakenne suunnitellaan yhteistyössä arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan avulla. Kosteusvaurioriskit eliminoidaan ja maaperän olosuhteet huomioidaan. Useissa talopakettikohteissa perustussuunnittelu ei kuulu sopimukseen.</p>
Rakennuksen alapohjarakenne suunnitellaan yhteistyössä arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan avulla. Kosteusvaurioriskit eliminoidaan ja maaperän olosuhteet huomioidaan. Useissa talopakettikohteissa perustussuunnittelu ei kuulu sopimukseen.

Ota huomioon tontilla myös lämmitystapa ja energiansäästö

Rakennuksen lämmitys- ja ylläpitokustannukset muodostavat vuosikymmenien saatossa merkittävän kuluerän, ja kaikkeen tähän liittyy oleellisesti tontille järkevällä tavalla sijoitetut rakennukset niiden suuntauksineen. Rakennusmassan sijoituksessa sekä suuntauksessa tutkitaan myös aurinkopaneelien sijoitusmahdollisuudet.

Vesikaton päälappeen suuntautuessa etelään saadaan parhaat tehot, mutta aina tämä ei ole mahdollista varsinkaan ahtailla tonteilla ja rinnetontin olosuhteissa.

<p data-block-key="z3k16">Onnistuneessa ja rakennuspaikalle taitavasti sovitetussa pientalokohteen suunnitteluratkaisussa toteutuu esteettitesti tasapainoinen elinympäristö. Unelmatalo juurtuu paikalleen.</p>
Onnistuneessa ja rakennuspaikalle taitavasti sovitetussa pientalokohteen suunnitteluratkaisussa toteutuu esteettitesti tasapainoinen elinympäristö. Unelmatalo juurtuu paikalleen.

Suurempiin pientaloihin halutuin lämmitystapa on maalämpö ja pienempiin jokin muu lämpöpumpputeknologiaan perustuva energiaa säästävä järjestelmä. Myös piha-alueiden huolto ja toimintojen optimointi lumen kasauspaikkoineen tulee ratkaistua asemapiirrosvaiheessa arkkitehdin avulla.

Joskus perustetaan yhteinen rasite naapuritontin omistajan kanssa ja tämä seikka voi tulla esille tilanteessa, jossa ollaan ostamassa tonttia tai hallinta-aluetta nykyiseltä myyjältä. Tarjouksen ehtoihin voidaan kirjata asioita, joilla helpotetaan esimerkiksi oman uuden tontin huoltoa.

Asioiden sopimista helpottaa sopimusliitteeksi tehtävä arkkitehdin laatima asemapiirros ja rakennusmassan alustava sovitus tontin korkeusasemiin julkisivuhahmotelman muodossa. Huolella naapurustoon ja katukuvaan suunniteltu pientalo miellyttää myös naapureita. Lisäksi kaunis pihapiiri nostaa tutkimusten mukaan rakennuksen jälleenmyyntiarvoa.

Arkkitehti ottaa luonnoksissaan myös ekologiset arvot huomioon. Pientalohankkeissa arkkitehti ja pääsuunnittelija saavat mahdollisuuden tarjota laaja-alaista osaamistaan rakennuttajalle.

Luotettavaa ja asiantuntevaa palvelua taloprojektiin

Lähdetään yhdessä kiintoisaan suunnitteluvaiheeseen tontin valinnan ollessa se ensimmäinen päätös ja piirretään selkeä "tiekartta" onnistuneeseen hankkeeseen jo alussa.

Suosittelen arkkitehdin ottamista mukaan, kun parhaat tonttivaihtoehdot on kartoitettu. Sitten arvioidaan yhdessä sinun tavoitteisiisi sopivin tonttivaihtoehto. Oman talon rakentamisen ja suunnittelun kiehtova matka voi alkaa, kun se omaksi tuleva ihastuttava rakennuspaikka on löydetty.

Rakentavin terveisin,

Tero Seppänen, arkkitehti, Doventus Oy

Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö

Antamasi tiedot välitetään artikkelissa mainitulle yritykselle jatkokäsittelyyn.

Doventus Oy
Rakentaminen
asuminen
hankkeen aloitus
koti
rakennukset
ohjeet
Kiinnostuitko? Tilaa Rakentaja.fi -uutiskirje
Remppa suunnitteilla? Tontti varattu? DIY houkuttelee? Sisustustrendit hakusessa? Rakentaja.fi -uutiskirjeestä saat viikoittain ideoita, ohjeita, infoa ja inspiraatiota suoraan sähköpostiisi. Tutustu muiden remontoijien ja rakentajien projekteihin, vertaile sisustustrendejä ja nappaa talteen arvokkaat asiantuntijavinkit, ohjeet ja tuotevinkit.

Aiheeseen liittyvää

sisustussuunnittelijalla on kaksi suunnitelmaa käseddään ja pöydällä on värimalleja
Koti viihtyisäksi sisustussuunnittelulla
Kiinnostus sisustukseen ja sen suunnittelemiseen ammattilaista apuna käyttäen on lisääntynyt. Koti ja siellä viihtyminen koetaan tärkeäksi. Kiireisen työn vastapainoksi me työssäkäyvät haluamme rentoutua miellyttävässä kotiympäristössä. Myös lasten tarpeet tila- ja sisustussuunnittelun keinoin halutaan huomioida tarkemmin. Sisustuslehtiä luetaan yhä enemmän ja ideoita haetaan kotiunelmien toteuttamiseksi.
20071_2709.jpg
Onnistuneen pientalohankkeen
Uusi rakennushanke kertoo rakennuttajan uskosta tulevaisuuteen. Haaveista tulee totta, kun omalle tontille rakennetaan yksilöllinen talo. Rohkeita rakentajia ja rakennuttajia riittää. Pientaloasuminen asumismuotojen ehdottomana suosikkina on siivittänyt tonttikaupan korkeille toteumaluvuille ja rakentamaan ryhdytään tuhansien rakentajaperheiden voimin. Suomen niemelle nousee ennätysmäärä uusia ja moderneja puurunkoisia taloja ja ns. kivitaloja harkkorunkoineen. Myös vapaa-ajan asunnoissa asetettu laatutaso on noussut huomattavasti. Rakennukset ovat nykyään hyvin lämpöä eristäviä ja talotekniikaltaan monipuolisia. Ulkoasu ja arkkitehtuuri voi olla pelkistetyn yksinkertainen ja selkeä, mutta viisaan ratkaisun, siis lopputuotteena asuinrakennuksen, takana on paljon ammattilaisten varmistamia teknisiä oivalluksia, jotka täyttävät hyvän rakennustavan ominaisuudet ja viranomaisvaatimukset.
Kauniin kukkulamaiseman päälle on piirretty talon hahmotelma
Onnistunut hanke
Omakotitalon tai huvilan rakentaminen lyhyen kaavan mukaan: on tarve ja tahtotila, rahoitus on kunnossa, ostetaan tontti, valitaan toteutustapa, hoidetaan luvat, rakennetaan ja muutetaan asumaan.
20198_59652.jpg
Keraaminen kennoharkko pientalorakentamisessa
Kennoharkot valmistetaan luonnonmateriaaleista pääraaka-aineena savi. Massiivinen, hengittävä runkorakenne on energiataloudellinen ja kosteusteknisesti turvallinen.
20227_78987.jpg
Hirsinen atriumtalo japanilaisella twistillä - tutustu uuteen Honka Haikuun
Naantalin asuntomessuilla ihastuttanut Honka Haiku on moderni skandinaavinen atriumtalo japanilaisella twistillä. Talo on sovitettu tontille herkkää kivikkoista luontoa kunnioittaen, erityisesti sen puita ja kalliota varjellen. Sisustuksessa on käytetty rohkeasti puuta, suojaisalla atriumpihalla on japanilainen puutarha ja saunaosastolla rauhoittava kylpylä, joka on kuin onsen, kuuma lähde. Vähäpäästöiset M1-luokan materiaalit, innovatiivinen aurinkosähköjärjestelmä sekä älykkäät tekniset ratkaisut pienentävät asumisen hiilijalanjälkeä ja tukevat kestävää tulevaisuutta. Honka Haiku onkin A-energialuokan talo.
Ihmisiä viettämässä aikaa rannalla.
Kiuas kuntoon mökkikautta varten: näin huollat tai vaihdat kiukaasi
Kevät ja aurinko, linnun viserrys ja lumien sulaminen houkuttelee mökille. Mökkikausi on aluillaan ja mieli tahtoo touhuamaan mökille. Kesä lähenee kovaa vauhtia; rentoa oleskelua, koivunlehtien kahinaa, laineiden liplatusta ja lämmin kesätuuli kruunattuna lämpiävän saunan tuoksulla. Jotta voisimme aloittaa mökki- ja saunakauden, pitäisi varmaan kurkistaa, missä kunnossa mökkikiuas onkaan?

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton