• Etusivu
  • Rakentaminen

Mitkä ovat pääsuunnittelijan tehtävät pientalohankkeessa?

Arkkitehti Tero Seppänen vastaa

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Doventus Oy
Päivitetty 23.01.2024
pääsuunnittelijan-tehtävät-rakennushankkeessa-1920x1080

Rakentamisen laatu lähtee taitavasta suunnittelusta. Pientalonkin suunnittelua koordinoi pääsuunnittelija. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan pääsuunnittelija vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta. Pääsuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksista on asetuksessa (MRA 48 §) mainittu "asianomaiseen suunnittelutehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto taikka aikaisempi rakennusalan ammatillisen korkea-asteen tai sitä vastaava tutkinto sekä riittävä kokemus kyseisen suunnittelualan tehtävistä" sekä lisäksi "hyvät ammatilliset edellytykset huolehtia suunnittelun kokonaisuudesta".

Espoolaisen Doventus Oy:n toimitusjohtaja, arkkitehti SAFA Tero Seppäsen mukaan pääsuunnittelija on rakennuttajan luottamushenkilö.

– Näkisin myös, että rakennuttajan ja pääsuunnittelijan tulisi aloittaa yhteistyö jo ennen tontin ostopäätöstä, jolloin pääsuunnittelija voisi tutkia tontin maasto-olosuhteet peilaten sitä kaava- ja rakennusmääräyksiin. Mutta jos tontti on jo hankittu, tulee pääsuunnittelijan selvittää aluksi suunnittelun ja rakentamisen reunaehdot: aikataulu ja resurssit.

Arkkitehti tontille

– Yleensä pääsuunnittelija on arkkitehti, koska hän ratkaisee asioita luonnosvaiheessa. Arkkitehdin tehtävä on selvittää rakentamisen tavoitteet: minkä kokoinen, montako kerrosta, mitä saa maksaa, koska on muutettava, kuka rakentaa, mikä toteutusmuoto jne. Lisäksi arkkitehdin tulisi eläytyä perheeseen, selvittää kuinka perhe elää ja ratkaista tila ja huone kerrallaan perheelle merkitykselliset asiat, esimerkiksi onko sauna puulämmitteinen ja saunotaanko joka ilta. Tästä päästään luonnospiirustuksiin ja niistä edelleen kustannusarvioon, jonka jälkeen voidaan katsoa hankkeen laajuus ja mihin suuntaan sitä tarvitsee ohjata, sanoo Seppänen.

Pääsuunnittelija koordinoi rakennushanketta

Pääsuunnittelija valvoo ja ohjaa suunnittelun edistymistä ja hankkii tarvittaessa arkkitehdin tueksi muun muassa tonttiin liittyviä asioita, kuten pohjatutkimuksen ja pintavaaituksen. Pääsuunnittelija vastaa suunnitelmien yhteensopivuudesta ja ristiriidattomuudesta jokaisen erityissuunnittelijan, kuten LVI- tai rakennesuunnittelijan, vastatessa kuitenkin omasta suunnittelutyöstään ja suunnitelmiensa oikeellisuudesta, tarkentaa Seppänen vastuita.

Toki pääsuunnittelija vastaa siitä, että projektissa on kaikki rakentamisen edellyttämät suunnitelmat tehtynä. Suunnitteluryhmän laadun tuottokyky kulminoituu projektin alussa.

Yhteydenpito viranomaisiin

Rakennuttajan toiveiden ja vaatimusten selvittäminen ja varmistaminen on pääsuunnittelijan keskeinen tehtävä, johon liittyy mahdollisten muutosten hyväksyttäminen tilaajalla. Pääsuunnittelija varmistaa, että tilaajalla on riittävä tieto hankkeen etenemisestä ja kertoo tilaajalle tämän päätöksentekotarpeista, kuvaa Seppänen toimivaa yhteistyötä.

Pääsuunnittelija pitää yhteyttä eri viranomaisiin, kuten palo- ja lupaviranomaiseen selvittäen ja varmistaen muun muassa voimassa olevien kaava- ja rakennusmääräysten noudattamisen ja luonnosten esittämisen kunnan lupavalmistelijalle. Ja kun rakennuslupa myönnetään, on pääsuunnittelija nimellään mukana loppuun asti, sillä vastuut ovat henkilöillä, ei yrityksillä ja siksi tilaajankin on arvostettava korvaus kohtuulliselle tasolle.

Useilla paikkakunnilla viranomaiset edellyttävät, että pääsuunnittelija hoitaa esittelyt ja neuvottelut eli ammattilaiset keskustelisivat keskenään ja mikäli pääsuunnittelija toimii jatkuvasti ko. paikkakunnalla, sujuvat nämä keskustelutkin usein mutkattomammin, kun tunnetaan toisen ammattitaito, kertoo Seppänen kokemuksenaan.

Info

Info

Kun rakentaminen alkaa

Seppänen listaa vielä koko joukon pääsuunnittelijan tehtäviä:

  • varmistaa, että rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii laissa ja määräyksissä sekä lupaehdoissa määrätyistä tehtävistään
  • varmistaa luonnos- ja toteutussuunnitelmien aikataulutuksen
  • osallistuu rakennusvalvontaviranomaisen pitämään aloituskokoukseen
  • laatii suunnittelun työturvallisuusasiakirjan: uudet säädökset lisäävät pääsuunnittelijan vastuuta ja osaamista
  • osallistuu suunnittelu- ja työmaakokouksiin
  • johtaa muutossuunnittelua ja hyväksyttää muutokset tilaajalla
  • varmistaa hankkeen suunnitelmien mukaisen toteutuksen vastaanotossa
  • pientalokohteissa koordinaattorin vastuu korostuu.

Viestikapula vastaavalle työnjohtajalle

Rakennusluvan myöntämisen jälkeen rakennusvaihe alkaa ja lakisääteinen valittu vastaava työnjohtaja ottaa vastuun työmaan eteenpäin viemiseksi. Kun rakennushanke on valmistumassa, pääsuunnittelija huolehtii huoltokirjan kokoamisesta, tarkesuunnitelmien ja loppudokumentoinnin valmistumisesta sekä varmistaa kohteen määräysten ja suunnitelmien mukaisuuden yhdessä vastaavan työnjohtajan kanssa.

Pääsuunnittelijan pitäisi osallistua viranomaislopputarkastukseen myös pientalohankkeissa varmistaen vaadittavien dokumenttien olevan valmiina ja käytettävissä, kuvaa toimitusjohtaja Tero Seppänen rakentamisprosessin päätöshetkiä.

arrkkitehti tero seppänen sinisessä kauluspaidassa ja tummansinisessä pikkutakissa istuu pöydän ääressä

Pääsuunnittelija on rakentamisen ammattilainen ja rakennuttajan luottamushenkilö. Useimmat viimeaikaiset toimistomme pientalokohteet on viranomainen lupapäätöksissään luokitellut vaativaan A-luokkaan. Useimmiten pääsuunnittelijan koulutuksesta kertova arkkitehti SAFA -nimike luo pohjan kokonaisuuksien hallintaan ja luovaan ongelmien ratkaisukykyyn vaativissakin hankkeissa.

Omaa ammattitaitoani olen kehittänyt Pääsuunnittelija 1. kurssin jälkeen TKK Dipolin RAPS-rakennuttajakoulutuksen avulla, jolloin projektinjohtaminen ja mm. hankkeiden toteutusmuodot tulevat pääsuunnittelijan kokonaisuuksien hallintaan mukaan.

Tero Seppänen / Doventus Oy

Doventus Oy
Rakentaminen
hankkeen aloitus
rakennuslupa
rakennukset
projektinjohto
määräykset
Kiinnostuitko? Tilaa Rakentaja.fi -uutiskirje
Remppa suunnitteilla? Tontti varattu? DIY houkuttelee? Sisustustrendit hakusessa? Rakentaja.fi -uutiskirjeestä saat viikoittain ideoita, ohjeita, infoa ja inspiraatiota suoraan sähköpostiisi. Tutustu muiden remontoijien ja rakentajien projekteihin, vertaile sisustustrendejä ja nappaa talteen arvokkaat asiantuntijavinkit, ohjeet ja tuotevinkit.

Aiheeseen liittyvää

mies ja nainen istuvat lattialla ikkunan edessä ja suunnittelevat taloa
Rakennus- tai remonttihankkeen valmistelu
Pientalohankkeissa rakennushankkeeseen ryhtyvä on yleensä rakentajaperhe, jolla toiveet ovat korkealla. Realistiset tavoitteet ja kustannustilastot eivät kuitenkaan aina vastaa rakennuttajan kaikkia haaveita. Koko hankkeen onnistumisen kulmakivenä on rakennusalan realiteetit ymmärtävä rakennuttaja. Rakennuttaja tekee hankkeen valmisteluvaiheessa keskeiset päätökset, jotka suuntaavat projektin halutulle reitille.Kaikilla rakennuttajilla, varsinkin kun lähdetään ensimmäiseen pientalohankkeeseen, ei ole kovinkaan laajaa kokemusta johtaa hallitulla tavalla rakennushanketta alan normien mukaan. Urakassa piilee myös lisätyövaaroja, jotka pitää ottaa huomioon heti alussa.Useimmiten tarvitaan kokeneita asiantuntijoita rakennuttajan luottohenkilöiksi, jotta säästytään turhilta yllätyksiltä ja budjetin pettämiseltä.Tilaajan (=rakennuttajan) oikeaksi kädeksi tyypillisesti valittu rakennuttajakonsultti valmistelee hankkeen keskeisimmät päätökset ja laatii realistisen hankeaikataulun heti alussa tilaajan käyttöön. Rakennuttajakonsultti vahvistaa rakennuttajan ja suunnittelijoiden yhteistyön onnistumisen edellytyksiä tuomalla suunnittelu- ja työmaavaiheeseen oikea-aikaista tietoa tilaajan päätösten pohjaksi.
Talon julkisivupiirros
Ammattilaisten avulla vaativakin remonttihanke onnistuu
Esimerkissämme omakotitalon puolilämmin ullakko muutettiin lämpimäksi ja viihtyisäksi työhuonetilaksi. Remontissa uuden työhuoneen yhteyteen rakennettiin kylpyhuone ja oma parveke. Uusi kattoikkuna ja ovi parvekkeelle tekevät tilasta valoisan. Arkkitehti Tero Seppänen Doventus Oy:stä ratkaisi tilankäytön kasvaneen perheen tarpeisiin sopivaksi. Osaava suunnittelutiimi huolehti myös rakenteiden ja ilmanvaihdon sekä sähköistyksen suunnittelusta. Laadukkailla suunnitelmilla kilpailutettiin urakoitsijat. Vaativa remonttihanke suoritettiin tarkan valvonnan alla, jolloin asukkaat pystyivät luottamaan ammattilaisten avulla aikaansaatuun lopputulokseen.
sisustussuunnittelijalla on kaksi suunnitelmaa käseddään ja pöydällä on värimalleja
Koti viihtyisäksi sisustussuunnittelulla
Kiinnostus sisustukseen ja sen suunnittelemiseen ammattilaista apuna käyttäen on lisääntynyt. Koti ja siellä viihtyminen koetaan tärkeäksi. Kiireisen työn vastapainoksi me työssäkäyvät haluamme rentoutua miellyttävässä kotiympäristössä. Myös lasten tarpeet tila- ja sisustussuunnittelun keinoin halutaan huomioida tarkemmin. Sisustuslehtiä luetaan yhä enemmän ja ideoita haetaan kotiunelmien toteuttamiseksi.
20198_59652.jpg
Keraaminen kennoharkko pientalorakentamisessa
Kennoharkot valmistetaan luonnonmateriaaleista pääraaka-aineena savi. Massiivinen, hengittävä runkorakenne on energiataloudellinen ja kosteusteknisesti turvallinen.
asbestipitoinen kattolevy sekä rakennuspiirustus
Purkukartoitus – mikä se on ja milloin sitä tarvitaan?
Pelkkä nimi antaa jo vihjeen siitä, mitä purkukartoitus tarkoittaa. Ennen rakennuksen purkamista on tehtävä kartoitus, jossa tunnistetaan vaaralliset haitta-aineet sekä purkumateriaalit. Kartoitus on laillinen velvoite uuden maankäyttö- ja rakennuslain (KRL) myötä. Laki astuu voimaan 1.1.2025 ja sen nimike on nyt muutettu. Uusi on Alueidenkäyttölaki. Nyt purkukartoitus on huomioitava jo heti hankesuunnitteluvaiheessa. Lisäksi lokakuussa 2022 uudistui haitallisia aineita käsittelevä RT-kortisto, ja listalle tuli lisää tutkittavia yhdisteitä.
kuin villapaitaan puettu muurattu tiilijulkisivu
Kuin villapaitaan puettu – kaunis tiilijulkisivu
Julkisivu voi olla jotain persoonallista, mielenkiintoa herättävää sekä kestävää. Näin ajateltiin myös Helsingin Maununnevalle valmistuvan, neljä kerrostaloa käsittävän kokonaisuuden kohdalla. Hankkeen tilaajana toimi Helsingin asuntotuotantotoimisto ja arkkitehtisuunnittelusta vastasivat ARK-housen arkkitehdit, pääsuunnittelija Hannu Huttunen sekä rakennussuunnittelija Tina Ullrich.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton