• Etusivu
  • Rakentaminen

Kahdeksan kysymystä rakennusluvan hakemisesta

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Lupapiste.fi
Julkaistu 17.08.2015Päivitetty 07.11.2022
201712_51229.jpg

Rakennus- tai remonttitöihin ryhtyvä joutuu pohtimaan suunnitelmiensa luvanvaraisuutta ja usein hakemaan asianmukaiset luvat rakennustöilleen. Sähköinen asiointipalvelu Lupapiste tarjoaa avun lupatarpeen selvittämiseen sekä rakennuslupien hakemiseen.

1. Tarvitsenko rakennusluvan?

Lähes kaikkeen uudisrakentamiseen sekä suurempiin peruskorjaushankkeisiin tarvitaan rakennuslupa tai vähintään toimenpidelupa.

Rakennuslupa tarvitaan aina esimerkiksi uudis- tai laajennusrakentamiselle, samoin kuin rakennuksen tai sen osien käyttötarkoituksen muuttamiseen. Tällainen tilanne on vaikkapa vaatehuoneen muuttaminen kylpyhuoneeksi. Lisäksi lupa tarvitaan silloin, kun rakentaminen vaikuttaa kiinteistön käyttäjien terveellisyyteen ja turvallisuuteen.

Oman rakennushankkeen luvanvaraisuuden voi tarkistaa kunnan rakennusvalvontaviranomaisilta tai sähköisestä Lupapiste-palvelusta, joka ohjaa yhteydenoton asiointikunnan viranomaisille.

2. Mitä muita rakentamisen lupia on olemassa?

Toimenpidelupa tarvitaan silloin, kun rakentaminen vaikuttaa kaupunkikuvaan. Esimerkiksi julkisivumuutokset tai korkeat raja-aidat sekä mainoslaitteet kuuluvat toimenpideluvan piiriin. Toimenpideluvan varaiset hankkeet voi tarkistaa oman kaupungin rakennusjärjestyksestä.

Maisematyölupa tarvitaan silloin, kun rakentaminen muuttaa maisemaa asemakaava- ja rakennuskieltoalueella. Tällaisia töitä voivat olla esimerkiksi maanrakennustyöt tai puiden kaataminen. Joillakin alueilla myös yleiskaava edellyttää maisematyölupaa.

Purkamislupa tarvitaan rakennuksen tai sen osan purkamiseen asemakaava-alueilla. Lupa edellytetään myös alueilla, jotka ovat rakennuskiellossa asemakaavan laatimista varten sekä yleiskaava-alueilla, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Ilmoitusmenettely riittää pienempien rakennus- tai muutostöiden toteuttamiseen. Kunnan rakennusjärjestyksessä on määritelty, mistä töistä on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaisille.

Lupavaatimuksissa on kuntakohtaisia eroja.

3. Mistä selvitän kuntakohtaiset lupaedellytykset?

Voit selvittää luvantarpeen helposti myös sähköisessä Lupapiste-palvelussa. Rekisteröidy palveluun ensimmäisen käyttökerran yhteydessä. Kirjauduttuasi sisään valitse hankkeesi sijainti sekä päätoimenpide. Palvelu kertoo valintojen jälkeen yleisesti luvantarpeesta, mutta mahdolliset lisäkysymykset voit osoittaa asiointikunnan viranomaiselle tekemällä neuvontapyynnön palvelussa. Lupapisteen neuvontapalvelu on käytössä lähes kaikissa Suomen kunnissa ja rakennusluvan voi hakea palvelun kautta sähköisesti jo yli 60 %:ssa Suomen kunnista.

201712_51230.jpg

4. Kuka hakee rakennusluvan?

Rakennuslupahakemuksen jättää rakennuspaikan haltija, joko omistaja tai hänen valtuuttamansa tai sitä vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva. Asunto-osakeyhtiöiden rakennus- ja korjaushankkeissa luvan hakee aina taloyhtiön valtuuttama taho, kuten isännöitsijä tai hallituksen jäsen.

5. Mistä lupa haetaan?

Rakennuslupa haetaan oman kunnan rakennusvalvontaviranomaisilta. Kunnilla on käytössään erilaisia lupahakemusjärjestelmiä, useimmat ovat jo siirtyneet sähköiseen lupakäsittelyyn.

Lupapisteen sähköinen hakemuspalvelu on käytössä jo yli 150 kunnassa. Sen kautta luvan hakeminen onnistuu myös ensikertalaiselta ja palvelun käyttö on ilmaista. Pääset aloittamaan lupa-asioinnin heti rekisteröidyttyäsi Lupapisteeseen. Kun olet valinnut hankkeesi sijainnin sekä päätoimenpiteen, palvelu kertoo arvion hankkeesi luvantarpeesta sekä hakemukseen tarvittavista liitteistä. Sähköisessä työtilassa voit täydentää hakemustasi hankkeen eri osapuolten kesken sekä keskustella asiointikunnan viranomaisten kanssa hankekohtaisen keskusteluikkunan kautta. Saat päätöksen lupahakemuksellesi suoraan Lupapisteen työtilaan ja voit jatkaa asiointia palvelussa viranomaisten kanssa koko hankkeesi ajan. Varmista kuitenkin kunnalta asiointimahdollisuuden laajuus palvelussa.

6. Millaisia liitedokumentteja tarvitsen?

Rakennuslupahakemukseen liitettävien asiakirjojen määrä vaihtelee hankekohtaisesti. Saat ohjeet oman kuntasi rakennusvalvonnasta. Hakiessasi lupaa Lupapiste-palvelun kautta, saat palvelussa ohjeet kaikista hakemukseesi tarvittavista liitteistä.

7. Mitä luvan hakeminen maksaa?

Luvista peritään aina kunkin kunnan määrittämä taksa lupapäätöksen yhteydessä. Sähköiseen Lupapiste-palveluun rekisteröityminen ja neuvontapalvelu ovat ilmaisia.

8. Kuinka nopeasti saan luvan?

Luvanvaraiset rakennustyöt saa aloittaa vasta kun asianmukaiset luvat on myönnetty. Lupaprosessin kesto voi kestää rakennushankkeen laajuudesta ja kunnasta riippuen noin 1–3 kuukautta. Sähköisen Lupapiste-palvelun avulla viranomaiset ovat voineet nopeuttaa lupaprosesseja huomattavasti.

Lupapiste.fi
Rakentaminen
suunnittelu
rakennuslupa
hankkeen aloitus
Kiinnostuitko? Tilaa Rakentaja.fi -uutiskirje
Remppa suunnitteilla? Tontti varattu? DIY houkuttelee? Sisustustrendit hakusessa? Rakentaja.fi -uutiskirjeestä saat viikoittain ideoita, ohjeita, infoa ja inspiraatiota suoraan sähköpostiisi. Tutustu muiden remontoijien ja rakentajien projekteihin, vertaile sisustustrendejä ja nappaa talteen arvokkaat asiantuntijavinkit, ohjeet ja tuotevinkit.

Aiheeseen liittyvää

tikuista tehty pienoismallitalo ja pieniä tiiliä pihalla
Rakennuslupien hakeminen hankalaa ja aikaa vievää - ei enää!
Rakennuslupien hankkiminen on tähän asti ollut pitkä prosessi. Tarvitaan useita liitteitä sekä piirustuksia, lausuntoja eri osapuolilta. Hyvin usein käykin niin että jokin oleellinen paperi puuttuu ja sitä myötä prosessi viivästyy jälleen. Tämän prosessin moni kokee ikävänä sekä aikaa vievänä – ja ennen kaikkea hankalana. Tähän on nyt tullut apu.
20153_42609.jpg
Rakennusluvan hakemisen voi tehdä myös sähköisesti
Rakennuslupien hankkiminen on tähän asti ollut pitkä prosessi. Tarvitaan useita liitteitä sekä piirustuksia, lausuntoja eri osapuolilta. Hyvin usein käykin niin että luvan saamisen kannalta jokin oleellinen paperi puuttuu ja sitä myötä prosessi viivästyy jälleen. Tämän tapahtumasarjan moni kokee ikävänä sekä aikaa vievänä – ja ennen kaikkea hankalana. Tähän on nyt tullut helpotusta. Lupapiste-palvelun kautta voidaan edistää rakennuslupa-asiointia verkossa, vuorovaikutuksessa asiointikunnan viranomaisen kanssa. Tarpeellisten tietojen tallentaminen voidaan hoitaa näppärästi yhteisen hakemusnäkymän kautta ja eri osapuolet pysyvät tietoisena hankkeen etenemisestä – vuorokauden ympäri.Tutustu Lupapisteen palveluun
20153_42609.jpg
Miten Lupapiste-palvelu toimii käytännössä?
Isännöitsijätoimistojen monipuoliseen tehtäväkenttään kuuluu mm. rakennuslupien hakeminen asunto-osakeyhtiöiden tarpeisiin. Helsinkiläinen isännöitsijätoimisto MAH Oy on hakenut lupia sähköisen Lupapiste-palvelun kautta.MAH Oy käyttää Lupapistettä muun muassa osakasmuutokseen sekä katto-, julkisivu- ja putkiremonttien lupaprosesseissa. Parhaillaan Urheilukatu 54:ssa on meneillään julkisivuremontti, johon tarvittavat luvat on haettu Lupapiste-palvelun kautta. "Lupapisteen käyttöliittymä on looginen ja hyvä, kyllä sen kautta lupa-asiat saa hoidettua", kertoo isännöitsijä Kirsi-Maija Aranko.
202210_56802.jpg
Pääsuunnittelija johtaa ja koordinoi
Mitkä ovat pääsuunnittelijan tehtävät pientalohankkeessa? Lue Doventus Oy:n Tero Seppäsen vastaukset.
25_P_111803_1.jpg
PEX-putkien ja joustavien kytkentäputkien tekniset vaatimukset
Ympäristöministeriö on 14.6.2018 antanut asetukset rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen PEX-putkien ja joustavien kytkentäputkien olennaisista teknisistä vaatimuksista. Asetukset tulevat voimaan 1.9.2018.Asetusten tarkoituksena on edistää rakennusten vesihuollon kannalta terveellistä ja turvallista rakentamista ja korjaamista. Terveellisyyden tulee olla talousveden kanssa kosketuksissa olevien rakennustuotteiden ensisijainen vaatimus, jotta veden laatu säilyy hyvänä. Nyt annetuissa asetuksissa on määrätty terveellisyyteen liittyviä vaatimuksia käytettävien materiaalien ominaisuuksien, tuotteista liukenevien aineiden sekä haju- ja makuhaittojen osalta.Annetut asetukset perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin ja ovat jatkoa rakentamismääräysten kokonaisuudistukselle.Olennaisia teknisiä vaatimuksia koskevat asetukset muodostavat perustan kansalliselle tuotehyväksynnälle ja antavat mahdollisuuden tyyppihyväksynnälle. Asetusten kanssa rinnakkain ympäristöministeriössä on valmisteltu tyyppihyväksyntäasetukset, jotka annetaan erikseen. Jatkossa vastaavia asetuksia annetaan myös muille tuoteryhmille.Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen PEX-putkien olennaisista teknisistä vaatimuksista (pdf)Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen joustavien kytkentäputkien olennaisista teknisistä vaatimuksista (pdf)Ympäristöministeriön ohjeita
202112_74278.jpg
Miltä oman kodin rakentaminen tuntuu? Kuuntele podcast lapsi­perheen taloprojektista
Janina Hannukainen perheineen päätti toteuttaa haaveensa omakotitalosta. Projekti on pitänyt sisällään paljon vaiheita, oppeja ja yllätyksiä.Taloprojekti on kestänyt vähintäänkin melkein vuoden ajan nuorenparin ajatuksissa. Joulun lähestyessä ollaan jo hyvässä vauhdissa ja omakotitalon runko saatiin pystyyn ennen vuoden vaihtumista.Uusimmassa podcast-jaksossa kuulemme, miltä oman kodin rakentamisen prosessi näyttää tulevan asukkaan näkökulmasta.Kuuntele jakso alta tai yleisimmissä podcast-sovelluksissa, kuten Spotify, Apple podcastit, Google podcastit ja StitcherPodcast on tallennettu 2021 vko 50.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton