• Etusivu
  • Rakentaminen

Terveellä talolla on kuivat jalat

Rakentajan toimitus
Julkaistu 08.11.2011Päivitetty 06.11.2023
20161_45137.jpg

Talon perustuksen ja ympäristön suojaaminen veden aiheuttamilta haitoilta on ehdottoman tärkeää sekä rakennukselle että sen asukkaille. Salaoja kerää maassa olevan veden pois perustusten luota. Tarvittaessa se varmistaa myös, ettei pohjaveden pinta pääse nousemaan liian lähelle talon alapohjaa. Putkiston huoltoa varten tarvitaan salaojakaivo joka toisessa mutkakohdassa. Salaojakaivo sijoitetaan rakennuksen jokaiseen nurkkaan. Sadevesiviemäri johtaa katolta valuvat sadevedet pois, jotta ne eivät keräänny lammikoiksi pihalle ja muodosta uhkaa perustusten ja kellarien kuivuudelle. Sadevesiviemärit alkavat heti kourujärjestelmään kuuluvien syöksytorvien alta. Niiden väliin sijoitetut rännikaivot siivilöivät ensin suurimmat roskat pois.

Piha-alueen nopea kuivuminen keväällä ja sateiden jälkeen varmistetaan sijoittamalla sopivaan paikkaan siiviläkannella varustettu sadevesikaivo. Se viemäröidään suoraan perusvesikaivoon. Salaojan ja sadevesiviemärin johtamat vedet kootaan perusvesikaivoon. Salaojaputken liittymässä kaivon sisällä oleva padotusventtiili varmistaa, että tulvatilanteissakaan vedet eivät pääse nousemaan salaojien kautta takaisin talon perustuksiin. Perusvesikaivosta vedet viemäröidään edelleen joko kunnalliseen sadevesiviemäriin tai läheiseen avo-ojaan tai imeytetään esimerkiksi kivipesän kautta tontin maaperään. Toimiva kuivatus suojaa talon rakenteet kosteus-, home- ja routavaurioilta sekä estää tulvat kellarissa ja lammikot ja keväiset jäätiköt kulkuväylillä.

Salaojaputket ja asennus

Salaojaputken sijoitus.
Salaojaputken sijoitus.
© Uponor Suomi Oy

Salaojaputkeksi suositellaan ulkohalkaisijaltaan 110-millistä Uponor-tuplasalaojaputkea, jossa on kaksinkertainen seinämä. Sileä sisäpinta tehostaa virtausta ja aallotettu ulkokuori antaa suuren kuormituslujuuden. Suorat putket asettuvat tarkasti haluttuun kaltevuuteen ilman tukkeutumisherkkiä "taskuja". Peltosalaojituksessa käytettäviä PVC-muovisia, ohuita "kurkkuputkia" ei suositella rakennusten salaojitukseen. Salaojat asennetaan vettä hyvin läpäisevän salaojituskerroksen, salaojasoran sisään. Kaivannon pohjalle levitetään aluksi noin 10 cm:n kerros salaojasoraa. Sen pinta tasoitetaan putken vieton mukaiseen kaltevuuteen (> 5 mm/m) ja poljetaan tiiviiksi.

Putket asennetaan paikalleen ja peitetään salaojasoralla. Myös putkien sivuille levitetty sora tiivistetään. Kaivannon lopputäyttöön käytetään yleensä kaivumaata, josta kivet on poimittu pois. Perusmuurin vieressä vettä läpäisevä kerros jatkuu lähes maan pinnalle asti. Jos rakennuksessa on maan pinnan alapuolella sijaitsevia tiloja, perusmuurin ulkopuolen vesieristyksestä on huolehdittava. Pintarakenteiden avulla vähennetään sadevesien imeytymistä perustuksen viereen. Pintamaa ja sen alle levitetty tiivis maakerros tai muovikalvo tehdään talosta poispäin viettäväksi. Suositeltava vähimmäiskaltevuus on 1:50.

Routaeristyslevyt suojaavat niin perusmaata kuin talon perustusta ja kuivatusputkistoa jäätymiseltä. Perusmaan sekoittuminen karkeaan salaojasoraan estetään tarvittaessa suodatinkankaalla tai -soralla.

Salaojan tarkastuskaivot

Salaojan tarkastuskaivoiksi asennetaan esimerkiksi Uponor Salaojakaivot SOK 315. Ne toimivat huoltopisteinä, joiden kautta salaojat voi tarvittaessa huuhdella. Kaivo tarvitaan vain joka toisessa nurkkakohdassa, koska kustakin kaivosta voidaan huoltaa sekä tuleva että lähtevä putkiosuus.

Sadevesiviemärit ja asentaminen

Pientalon katolta valuu vuosittain keskimäärin 50-100 m3 sade- ja sulamisvesiä, joita ei saa johtaa salaojaan. Jos näin tehtäisiin, rankkasateella täyttyvät salaojat alkaisivat työntää vettä talon perustuksiin, eli putkisto toimisi juuri päinvastoin kuin pitäisi.

Sadevesiputken sijoittaminen.
Sadevesiputken sijoittaminen.

Rännikaivo

Sadevesiviemäriksi asennettava Uporen 110-muoviputki on em. salaojan tapaan sisältä sileä ja päältä aallotettu PEH-putki. Työn helpottamiseksi salaoja- ja sadevesiputket kannattaa yleensä sijoittaa rinnakkain samalle arinalle ja samaan kaltevuuteen, min. 5 mm/m. Jos perusmuuri on korkea ja salaoja syvällä, sadevesiviemäri voidaan sijoittaa ylemmäksi. Painumien ehkäisemiseksi täyttömaa putken alla on silloin tiivistettävä erityisen huolellisesti. Sadevesikourujen syöksytorven kohdalla sadevesiviemäri nostetaan lähelle maan pintaa. Sen päähän, heti syöksytorven alle, asennetaan rännikaivo, joka toimii roskien erottimena ja putkiston huoltoaukkona.

Pihan kuivattaminen

Piha-alueella ja ajotiellä virtaavat sade- ja sulamisvedet ohjataan kallistusten avulla Siiviläkannelliseen sadevesikaivoon, joka puolestaan liitetään Uporen -putkilla perusvesikaivoon. Sadevesikaivo tehdään Uponor 315 -kaivosta poraamalla sen kannen syvennykset auki. Kaivon kansi ei ole tarkoitettu autoliikenteen alle, mikä pitää ottaa huomioon kaivon paikkaa valittaessa. Liikennöidylle piha-alueelle sopii Uponor sadevesikaivo 560/150, jossa on teleskooppinen kansisto. Valurautaisen kansiston kuormituskestävyys on 40 tn.

Rännikaivo.
Rännikaivo.
© Adobe Stock

Salaoja- ja sadevesien purku

Salaoja- ja sadevedet johdetaan omia putkiaan myöten yhteiseen perusvesikaivoon. Jotta viemärivedet eivät tulvatilanteissa pääse nousemaan salaojiin, salaojaliittymään kaivon sisälle asennetaan takaisinvirtauksen estävä padotusventtiili. Perusvesikaivosta vedet johdetaan esimerkiksi keräilysäiliöön, kunnan sadevesiviemäriin tai avo-ojaan tai imeytetään maahan hulevesitunnelin tai kasettien kautta. Avo-ojaan tai vesistöön johdettaessa eläinten pääsy putkeen estetään laskuaukon suojaläpällä.

Sekä salaoja- että sadevesiputkiston pitää toimia myös talvella. Erityisesti keväällä, kun maa on jäässä ja lumet sulavat, kuivatusputkistojen pitää hoitaa tehtävänsä. Perusmuurin vieressä routaeristys suojaa putkia jäätymiseltä. Muuallakin, missä suojaavaa lumipeitettä ei poisteta, putkien routasyvyydeksi riittää Etelä- ja Keski-Suomessa tavallisesti noin 0,8-1 m. Jäätymiselle alttiissa paikoissa putket suojataan eristyslevyillä, jotta alhaaltapäin kohoava maan lämpö kykenee estämään putkien ja niitä ympäröivän maan jäätymisen.

Putkiston huolto

Tavallisin huoltotoimenpide on roskien poistaminen tarvittaessa rännikaivojen pohjalta. Silloin tällöin kaivojen lietepesään kertynyt sakka kauhotaan pois. Jos ylimääräinen märkyys tai pinnan nousu salaojakaivossa kertoo tukkeumasta, putki avataan salaojien huoltoon tarkoitetulla painehuuhtelukalustolla.

Rakentaminen
salaojat
viemäröinti
sadevesijärjestelmät
Kiinnostuitko? Tilaa Rakentaja.fi -uutiskirje
Remppa suunnitteilla? Tontti varattu? DIY houkuttelee? Sisustustrendit hakusessa? Rakentaja.fi -uutiskirjeestä saat viikoittain ideoita, ohjeita, infoa ja inspiraatiota suoraan sähköpostiisi. Tutustu muiden remontoijien ja rakentajien projekteihin, vertaile sisustustrendejä ja nappaa talteen arvokkaat asiantuntijavinkit, ohjeet ja tuotevinkit.

Aiheeseen liittyvää

Salaoja-asennus
Näin asennat salaojat oikein. Katso video!
Salaojien tarkoitus on johtaa vesi pois rakennuksen läheisyydestä. Mikäli salaojia ei ole, päätyy liiallinen vesi rakennukseen, ja tällöin rakenteisiin kertyy ylimääräistä kosteutta. Salaojien ja salaojituskerroksen sijoituspaikka on rakennuksen ulkopuolella, sen ympärillä. Kun salaojaputken sijaintia määritellään suhteessa viereiseen seinäanturaan tai vaihtoehtoisesti matalaan perustettuun perusmuuriin, tulee salaojaputken kokonaisuudessaan olla seinäanturan alapuolella. Joka tapauksessa salaojat tulee sijoittaa niin syvälle maahan, että ne eivät pääse talvisin jäätymään.
201811_55388.jpg
Varaudu syksyn sateisiin ja kevään sulamisvesiin
Syksyn saapuessa on hyvä varautua sateisiin ja talven tuloon. Välillä runsaidenkin syyssateiden vesimäärän hallittuun poistoon kannattaa varautua muutamalla pienellä huolto- ja tarkistustoimenpiteellä. Syyshuolto auttaa samalla myös kevään sulamisvesien suhteen.
202110_73276.jpg
Kiinteistön omistaja on vastuussa hulevedestä ja sen hallinnasta
Hulevesi on taatusti tuttu sanana, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Erityisesti syksy ja sen mukanaan tuomat sateet aiheuttavat vesien kertymistä pihoille ja piha-alueille, varsinkin jos pihat ovat asfaltoituja tai muuten pinnoitettu materiaalilla, joka ei läpäise vettä. Ilmiö korostuu myös keväisin sulamisvesien aikaan. Myös rakennusten perustusten kuivatusvedet luetaan hulevesiin, vaikka ne eivät suoraan hulevettä olekaan.Miten ylimääräisestä vedestä sitten päästään eroon?
Talon vierusta
Sadevesijärjestelmän ja -viemäröinnin
Ongelma on yleinenAivan tavallinen maallikkokin huomaa ongelman, jos syöksytorvesta sateella valuva vesi menee ohi sadevesiviemärikaivosta. Samoin huomataan, jos syöksytorvea on jatkettu rumasti jatkoputkella niin, että vesi saataisiin kaivoon. Näitä näkee uusissa rakennuksissa kuitenkin paljon. Miksiköhän?Lisätietoa sadevesijärjestelmästäJätä yhteydenottopyyntö
20235_81679.jpg
Näin Matti on säästänyt aikaa ja rahaa työkaluissa jo kolme vuosikymmentä
Vuokralaitteet säästävät aikaa ja rahaa – rakennusalan ammattilainen löysi vuokrakumppanin jo vuosikymmeniä sitten ja on käyttänyt vuokrakoneita myös kotitarpeissa.
20093_15311.jpg
Monier tiilikatteet
ORMAX-betonitiilikatot sekä laadukkaat savitiilikatteet sinulle myy Monier Oy. Monier takaa sinulle suosituimmat kotimaiset betonitiilikatot sekä kansainvälisen konsernin osaamisen.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton