• Etusivu
  • Talo

Teetkö kylpyhuoneremonttia?

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Saint-Gobain Finland Oy / Weber
Päivitetty 09.07.2015
20148_40581.jpg

Aiotko itse aloittaa kylpyhuoneremontin? Ei mikään mahdoton urakka. Remontoidessa kuitenkin on syytä muistaa ensinnäkin, että rakenteita korjattaessa noudatetaan pääsääntöisesti rakennuksen valmistumisajankohdan määräyksiä. Vedeneristyksessä noudatetaan nykymääräyksiä. Mutta, jos vanhoja rakenteita korjataan aikaisemmista poikkeavilla uusilla rakenteilla, joilla ei ole toiminnallista yhteyttä vanhoihin rakenteisiin, käytetään nykyisiä määräyksiä ja ohjeita. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota kosteus-, ääni- ja palotekniseen toimivuuteen ja määräysten täyttymiseen. Rakennesuunnittelija määrittää nämä asiat kohdekohtaisesti.

Yleisiä ohjeita kylpyhuoneremonttia aloittelevalle

• Lävistyksien tai kiinnityksien tekemistä seiniin tulee välttää roiskeveden alueelle (suihkun vaikutusalueella). Läpiviennit tulee tiivistää huolellisesti, Vetonit Vedeneristejärjestelmän ohjeiden mukaisesti weber.vetonit WP Vedeneristysmassalla ja järjestelmään kuuluvien kuitukangasvahvikkeiden avulla. (RakMK, C2)

• Märkätilan lattian kaltevuus on vähintään 1:100 ja lattiakaivon lähellä 1:50. Kallistusvalu tehdään aina ennen vedeneristystä.

• Märkätilan lattiaan sallitaan vain viemäröinnin kannalta välttämättömät läpiviennit. Jos lattiaan joudutaan tekemään läpivientejä, tulee läpivientien olla vähintään 40 mm päässä valmiista seinäpinnasta.

• Vesipisteiden putkitukset suositellaan tuotavaksi yläkautta pinta-asennuksena, jotta roiskevesialueelle tulevilta läpivienneiltä vältyttäisiin. Seinärakenteessa olevan putkituksen tulee olla suojaputkessa. Kaikkien läpivientien on oltava tukevasti paikoillaan.

• Asunnoissa kynnyksien tulisi olla korkeintaan 20 mm korkeita.

Vanhan seinän purku

Työjärjestys märkätilaa purettaessa:

• Märkätilasta suljetaan vesi ja tarvittaessa sähkö.

• Märkätilan kalusteet poistetaan.

• Märkätilan poistoilmaventtiilit suljetaan ja tiivistetään, jotta purkuvaiheessa syntyvä pöly ei pilaisi ilmanvaihtokanavia/-laitteistoa. Remontin aikana koneellisen ilmanvaihdon käyttö harkitaan tilanteen mukaan.

• Lattiakaivot peitetään esim. valukannella.

• Katto- ja seinäpaneelit, saunan lauteet yms. puretaan.

• Huoneistoon johtava oviaukko peitetään muovilla ja reunat teipataan purkutyön ajaksi, jotta pölyn leviäminen huoneistoon olisi mahdollisimman vähäistä.

• Laatoitus vedeneristeineen irrotetaan esim. piikkaamalla, paineilmapetkeleellä tai laatoitus irrotetaan taltan ja vasaran avulla.

• Pinnoille jäänyt vedeneriste, mattoliima, piki tai muut epäpuhtaudet poistetaan esim. jyrsimellä.

Väliseinämuuraus Kahi- ja Leca® Easylex -väliseinäharkoilla

Märkätilan seinät suositellaan tehtäväksi kiviaineisesta materiaalista (RIL 107-2012). Välipohjarakenteen riittävä kantavuus tulee aina varmistaa.

Väliseinät voidaan tehdä päistään pontatuista Kahi-ponttiharkkoista tai ympäripontatuista Leca EasyLex –väliseinäharkoista, jotka ohutsaumamuurataan 2 mm saumapaksuudella ja weber.vetonit OL 15 Ohutsaumalaastilla. Kahi-harkot ja Leca EasyLex -väliseinäharkot ovat mittatarkkoja, elämättömiä ja kosteuden kestäviä. Kahi-seiniin voidaan tehdä raskaampiakin kiinnityksiä ilman erikoiskiinnikkeitä. Kahi- ja Leca EasyLex seinät tasoitetaan weber.vetonit MT Märkätilatasoitteella ennen vedeneristystä.

20148_40579.jpg

Kahi-harkot
Kahi-harkkojen leveydet ovat 85 mm, 130 mm ja 240 mm. Näistä 85 mm leveä Väliseinäpontti on tarkoitettu kantamattomiin väliseiniin ja 130 mm leveä Runkopontti kantaviin seiniin. Harkkojärjestelmään kuuluvat omat erikoiskappaleet nurkkiin ja aukon päihin sekä seinän sovittamiseksi valittuun ovi- ja ikkunakorkeuteen. Sähkö- ja vesiputkitukset voidaan vetää harkkojen pystyrei’issä. Kahi-seinän ominaisuudet riippuvat sen paksuudesta.

Kahi-valmispalkit
Ovi- ja ikkuna-aukot ylitetään kätevimmin valmiiden Kahi-väliseinäpalkkien avulla. Palkkien leveydet ovat on 85 mm ja 130 mm ja palkkityypistä riippuen pituudet 1,2–3,6 m. Palkki nostetaan paikoilleen ja muuraustyö voi jatkua keskeytyksettä.

Leca EasyLex väliseinäharkot
Leca EasyLex väliseinäharkot ovat 88 mm leveitä, 300 mm korkeita ja 498 mm pitkiä. Harkot ovat tarkoitettu kantamattomiin väliseiniin. Harkkojärjestelmään kuuluvat perusharkon lisäksi pääty- ja puolikas harkko. Sähkö- ja vesiputkitukset voidaan vetää harkkojen pystyrei’issä.

Leca EasyLex 88-1500 palkit
Ovi- ja ikkuna-aukot ylitetään kätevimmin valmiiden Leca EasyLex 88-1500 palkkien avulla. Palkin leveys on 88 mm ja pituus 1,5 m. Palkki nostetaan paikoilleen ja muuraustyö voi jatkua keskeytyksettä.

Läpiviennit ja alustan täytöt

Putkiläpiviennit
Lattian ja katon läpivientien paikkauksissa alaosaan asennetaan aukkoon tiukasti sopiva muottilevy (esim. havuvaneri, PUR tai EPS). Muotin päälle valetaan noin 50 mm paksu valu weber.vetonit JB 600/3 Juotoslaastilla tai weber.vetonit S 30 Sementtilaastilla. Läpivienti valetaan täyteen seuraavana päivänä, kun tukivalukerros on ehtinyt kovettua. Rakennusosan läpi menevät putkiläpiviennit täytetään putken ympäriltä.
weber.vetonit JB 600/3 Juotoslaasti on koostumukseltaan notkeaa, joten läpivientimuotin tulee olla kauttaaltaan hyvin tiivistettynä rakennusosaan. Paksuissa täytöissä, joissa suositellaan käytettäväksi weber.vetonit JB 600/10 Juotosbetonia, on huomioitava pidempi kuivumisaika, joten täytöt suositellaan tehtäväksi heti projektin alkuvaiheessa.

Märkätilan lattia
Lattiatasoitteen valinta riippuu olemassa olevan rakenteen ja alustan kunnosta, tartunnasta ja suunnitellusta kerrospaksuudesta kaadot huomioiden.

Tasoitettavan alustan käsittely

Vedeneristys ja laatoitus edellyttävät alustalta tiettyä lujuutta. Paras lopputulos saavutetaan huolellisella pohjatyöllä. Kunnollisen tartunnan varmistamiseksi vanhat, heikot rakenteet ja materiaalit kannattaa yleensä purkaa.
Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Pohjustus tehdään weber.vetonit MD 16 Dispersio-vesiseoksella tuotekortin ohjeiden mukaisesti. Tasoitustyössä noudatetaan tuotekorttien mukaisia sekoitus- ja käyttöohjeita.

Alustan tulee olla puhdas, luja ja kiinteä. Vanhojen päällysteiden poistamisen jälkeen betonipinta jyrsitään tai hiotaan karkeaksi ja alusta imuroidaan.
Alustan tulee olla puhdas, luja ja kiinteä. Vanhojen päällysteiden poistamisen jälkeen betonipinta jyrsitään tai hiotaan karkeaksi ja alusta imuroidaan.

Oikaisut ja kaadot

Paksut valut
Paksut valut (10–250 mm) tehdään weber.vetonit 6000 Lattiamassalla. Nopean kuivumisensa ansiosta tuote soveltuu erinomaisesti lattiaremontteihin ja märkätilojen paksujenkin kaatojen tekoon. Valuun voi asentaa lattialämmitysjärjestelmän. weber.vetonit 6000 Lattiamassaan so­vel­tuvat saneerauskaapelit tai vesikiertoinen lattialämmitys­jär­jestelmä. Lattiamassaa voidaan käyttää myös uivissa raudoitetuissa rakenteissa vähintään 30 mm vahvuisena kerroksena.

weber.vetonit 6000 Lattiamassa sekoitetaan betonimyllyssä tai vispilällä varustetulla, tehokkaalla laastisekoittajalla.
weber.vetonit 6000 Lattiamassa sekoitetaan betonimyllyssä tai vispilällä varustetulla, tehokkaalla laastisekoittajalla.
Valmis massa on koostumukseltaan kiinteää ja maakosteaa. Massan käyttöaika on noin 30 minuuttia veden lisäyksestä.
Valmis massa on koostumukseltaan kiinteää ja maakosteaa. Massan käyttöaika on noin 30 minuuttia veden lisäyksestä.
Massa levitetään teräslastalla tai linjaarilla. Levitys, tasoitus ja/tai pinnan hierto on tehtävä yhtäjaksoisesti. Lattian reuna-alueiden korko suositellaan mitattavan ennen lattiamassan levitystä. Holkkaus helpottaa levitystyötä.
Massa levitetään teräslastalla tai linjaarilla. Levitys, tasoitus ja/tai pinnan hierto on tehtävä yhtäjaksoisesti. Lattian reuna-alueiden korko suositellaan mitattavan ennen lattiamassan levitystä. Holkkaus helpottaa levitystyötä.
Lattiamassa on kävelykelpoinen ja ylitasoitettavissa 3tunnin kuluttua valusta (+20 °C, 50 % RH). Alustan suuri kosteuspitoisuus ja huonot kuivumisolosuhteet pidentävät kuivumisaikaa. Pinta ylitasoitetaan aina ennen vedeneristystä esim. weber.vetonit 3100 Hienotasoitteella tai weber.vetonit 3400 Viimeistelytasoitteella.
Lattiamassa on kävelykelpoinen ja ylitasoitettavissa 3tunnin kuluttua valusta (+20 °C, 50 % RH). Alustan suuri kosteuspitoisuus ja huonot kuivumisolosuhteet pidentävät kuivumisaikaa. Pinta ylitasoitetaan aina ennen vedeneristystä esim. weber.vetonit 3100 Hienotasoitteella tai weber.vetonit 3400 Viimeistelytasoitteella.

Kallistusvalu
Normaalit kallistusvalut (5–50 mm) voidaan tehdä weber vetonit 5000 Karkea Lattiatasoitteella tai nopeammalla weber.vetonit 5400 Lämpölattiatasoiteella (5–100 mm). Lattiakaivon kohdalla, missä tasoitekerros on ohuimmillaan, tasoitteen paksuuden tulee olla vähintään 5 mm. Kallistusvalu pintatasoitetaan tarvittaessa ennen veden­eristystä. Lattiakaivo peitetään suojakannella ennen valutyötä.

Lattialämmitys
Kallistusvaluun voidaan asentaa vesikiertoinen tai sähkölämmitteinen lattialämpö. Pohjalaatta imuroidaan ja pohjustetaan weber.vetonit MD 16 Dispersiolla. Pohjusteen tulee kuivua tahmeaksi. Lattialämmitysputket ja -kaapelit kiinnitetään valmistajan oh­jeiden mukaisesti. Varmista, että kaapeleiden/putkien päälle tulee valmistajan ohjeiden mukainen tasoitekerros.

20148_40570.jpg
20148_40571.jpg

Ylitasoitus
Märkätilan betoni- ja tasoitelattioiden viimeistelytasoitukseen soveltuu weber.vetonit 3100 Hienotasoite sekä nopeasti kovettuva ja kuivuva weber.vetonit 3400 Viimeistelytasoite. weber.vetonit 6000 Lattiamassan pinta hienotasoitetaan aina ennen vedeneristystä.

weber.vetonit 3400 Viimeistelytasoite soveltuu viime hetken pieniin paikkauksiin ja viimeistelyyn. Tuote on vedeneristettävissä n. 4 tunnin kuluttua (edellyttäen, että alustan kosteuspitoisuus on ohjearvojen mukainen). Pienialaisissa paikkauksissa alustaa ei tarvitse pohjustaa. weber.vetonit 3100 on vedeneristettävissä seuraavana päivänä.

Vanhan valurautakaivon liittäminen uuteen vedeneristysjärjestelmään

Märkätilasaneerauksissa suosituksena on, että vanha valurautakaivo vaihdetaan uuteen. Toisinaan joudutaan kuitenkin tilanteeseen, jossa märkätilan pintarakenteet uusitaan, mutta vanha kaivo päätetään jättää paikoilleen. Vanhan valurautakaivon liittäminen tiiviisti ja luotettavasti uuteen muoviseen korokerenkaaseen saattaa olla vaikeaa. Jos vanha kaivo kuitenkin päätetään jättää paikoilleen, tulee ennen remonttiin ryhtymistä varmistaa, että vanha kaivo on ehjä ja dimensioiltaan sellainen, että uusi muovinen korokerengas voidaan siihen liittää. Mikäli vanha kaivo on pahoin syöpynyt, siinä on tiivistämättömiä läpivientejä tai soveltuvaa korotusrengasta ei ole saatavilla, on kaivo aina vaihdettava uuteen.

20148_40569.jpg

Ohjeen tarkoituksena ei ole ohjata korjaustoimintaa suuntaan, jossa vanhat kaivot jätetään paikoilleen, vaan kaivon ja mahdollisesti koko putkiston uusiminen on aina ensisijainen vaihtoehto.

Korokerenkaan asennus vanhaan valurautakaivoon
Vanha kaivo piikataan esiin ja korokerengas poistetaan. Kaivo puhdistetaan mekaanisesta ruosteesta ja liasta sekä käsitellään tarvittaessa korroosionestoaineella. Vanhan korokerenkaan tilalle etsitään uusi, kaivon mittoihin sopiva muovinen korotusrengas. Kaivon tulee olla dimensioiltaan sellainen, että uusi korokerengas voidaan siihen ylipäätään liittää.

Kaivoon dimensioiltaan sopiva Korokerengas katkaistaan oikeaan korkoon ja renkaan alaosa karhennetaan tartunnan parantamiseksi esim. hiekkapaperilla. Korokerengas liitetään kaivoon Sika Blackseal 1- bitumimassalla.

Massaa käytetään liitoskohdassa runsaasti niin, että sitä pursuaa ulos liitoksen kummaltakin puolelta. Korokerengas tuetaan massan kuivumisen ajaksi paikoilleen oikeaan asentoon. Korokerengas valetaan paikoilleen (valun koosta riippuen) esim. weber.floor 4712 Tiivistysepoksilla, joka samalla lisää rakenteen tiiveyttä.Vedeneristys liitetään korotusrenkaaseen normaaliin tapaan noudattaen Vetonit Vedeneristys -työohjetta 8–70.

(Klikkaa kuva suuremmaksi)
(Klikkaa kuva suuremmaksi)

Märkätilan kynnys
Kynnyksen korkeus on asunnoissa enintään 20 mm (RakMK F1, uudiskohteet). Saneerauskohteissa ohjetta sovelletaan tapauskohtaisesti rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan.

(Klikkaa kuvia suuremmiksi)

20148_40565.jpg
20148_40566.jpg

Märkätilan seinät

Märkätilan seinien käsittely riippuu vanhan alustan tyypistä ja oikaisutarpeesta.

Yleisimmät alustatyypit
• levypinnat
• maalipinta
• betoni
• tiilipinnat
• vanha rappaus
• kevytsoraharkko
• kevytbetoni

Oikaisutarve
• läpiviennit ja kolopaikkaukset
• oikaisut 10–50 mm
• oikaisut 2–15 mm
• ylitasoitus

20148_40564.jpg

Märkätilassa tulee käyttää kosteutta kestäviä tasoitteita ja laasteja. Tällaisia ovat sementtisideaineiset tuotteet kuten esimerkiksi weber.vetonit MT Märkätilatasoite, weber.vetonit 410 Ohutrappauslaasti ja weber.vetonit 414 Unirender.

Alustan käsittely

Korjauskohteissa ennen tasoitusta on aina arvioitava vanhan rappauksen kunto ja selvitettävä saadaanko kunnollinen tartunta alustaan. Vanhat heikot rappaukset suositellaan poistettavaksi kokonaan ennen pinnan rappaamista. Muussa tapauksessa heikolle alustalle tehtävä uusi rappaus tai tasoitus verkotetaan ja kiinnitetään mekaanisesti alustaan.

Alustan tulee olla puhdas, luja ja kiinteä. Tartuntaa heikentävät aineet kuten suolat, pöly ja ruoste on poistettava. Hiontapöly poistetaan imuroimalla.
Alustan tulee olla puhdas, luja ja kiinteä. Tartuntaa heikentävät aineet kuten suolat, pöly ja ruoste on poistettava. Hiontapöly poistetaan imuroimalla.
Ennen rappausta puu-, lasi- ja metallipinnat suojataan. Kuivissa ja lämpimissä olosuhteissa kiviaineiset alustat kostutetaan vesisumutuksella ennen rappausta.
Ennen rappausta puu-, lasi- ja metallipinnat suojataan. Kuivissa ja lämpimissä olosuhteissa kiviaineiset alustat kostutetaan vesisumutuksella ennen rappausta.

Läpiviennit ja kolojen paikkaukset

Läpiviennit paikataan seinissä ja katoissa esim. weber.vetonit 410 Ohutrappauslaastilla, weber.vetonit 414 Unirenderilla ja lattioissa esim. weber.vetonit S 30 Sementtilaastilla tai weber.vetonit 600/3 Juotoslaastilla tai weber.vetonit 600/10 Juotosbetonilla.
Läpiviennit paikataan seinissä ja katoissa esim. weber.vetonit 410 Ohutrappauslaastilla, weber.vetonit 414 Unirenderilla ja lattioissa esim. weber.vetonit S 30 Sementtilaastilla tai weber.vetonit 600/3 Juotoslaastilla tai weber.vetonit 600/10 Juotosbetonilla.
Isot kolot ja paikkaukset tehdään esim. weber.vetonit 410 Ohut- rappauslaastilla, weber.vetonit 414 Unirenderilla tai weber.vetonit PTM Pikatäyttömassalla. Paikattava kohta kostutetaan ja siihen hierotaan esim. harjalla laastia tartunnaksi, jonka jälkeen paikka täytetään välittömästi kokonaan.
Isot kolot ja paikkaukset tehdään esim. weber.vetonit 410 Ohut- rappauslaastilla, weber.vetonit 414 Unirenderilla tai weber.vetonit PTM Pikatäyttömassalla. Paikattava kohta kostutetaan ja siihen hierotaan esim. harjalla laastia tartunnaksi, jonka jälkeen paikka täytetään välittömästi kokonaan.

Oikaisut

Oikaisutarve > 15 mm
Paksut oikaisut ja täytöt tehdään weber.vetonit 414 Unirenderillä. Sileällä tai imemättömällä alustalla (esim. betoni, Kahi) Unirenderin tartunta varmistetaan weber.vetonit MT Märkätilatasoitteella tai weber.vetonit RF Saneerauslaastilla tehtävällä tartuntakerroksella. Oikaistu pinta ylitasoitetaan weber.vetonit MT Märkätilatasoitteella. Tehtäessä yli 15 mm oikaisut weber.vetonit MT Märkätilatasoitteella, tasoitustyö tehdään kahdessa tai useammassa vaiheessa.

Oikaisutarve 2–15 mm
Ohuet oikaisukerrokset tehdään weber.vetonit 137 Oikaisulaastilla tai weber.vetonit MT Märkätilatasoitteella. Ohuet kerrokset (max. 5 mm) tehdään weber.vetonit RF Saneerauslaastilla. Levitys rappauspumpulla tai käsin teräslastalla.

20148_40556.jpg
20148_40557.jpg

Verkon käyttö
Alustoille, joilla laastin tartunta tai alustan lujuus on heikko (esim. kevytbetoni tai vanha rappaus), käytetään rappauksen kiinnipysyvyyden varmistamiseksi alustaan kiinnitettyä weber Teräsverkkoa. Sitä suositellaan käytettäväksi myös paksuissa oikaisukerroksissa. Heikoille alustoille tehtävät ohuet rappauskerrokset vahvistetaan weber Lasikuituverkolla.

Ylitasoitus
Paikattu ja oikaistu seinä tasoitetaan weber.vetonit MT Märkätilatasoitteella ennen vedeneristystyön aloittamista Vetonit Vedeneristys -työohjeen mukaisesti.

Sileän ja lujan betonipinnan tasoitus ei aina ole välttämätöntä. Tällöin pinnan soveltuvuus vedeneristeen alustaksi ilman tasoitusta varmistetaan työmaan toimesta.

Vanha heikko rappaus
Paras lopputulos saavutetaan, kun vanhat rappaukset poistetaan kokonaan ja tasoitus aloitetaan puhtaalta alustalta. Mikäli vanhan rappauksen poistaminen ei ole mahdollista tai rappauksen tyyppiä ei tunneta, uusi rappaus- tai tasoituskerros kiinnitetään alustaan verkotuksella.

Alustastaan irti oleva (kopo) rappaus tulee aina poistaa ennen tasoitustyötä.

1900-luvun alkuvuosikymmenien väliseinät voivat olla niin heikkoja, että laatoitusta purettaessa ne hajoavat ja ne joudutaan rakentamaan kokonaan uudestaan.

Maalipinta
Märkätilojen maalauksissa on käytetty monen tyyppisiä maaleja, joista kaikki eivät sovellu sementtiperustaisten tasoitteiden alustaksi. Märkätilassa vanhat maalit poistetaan ennen vedeneristystä.

Muut korjausratkaisut

Laatoitus vanhan laatoituksen päälle
Ennen laatoitusta varmistetaan, että vanhat laatat ovat hyvin kiinni alustassa (koputuskoe) ja rakenne on terve. Muutama laatta irrotetaan tartunnan tarkistamiseksi esim. paikasta, jossa kulutus on kovaa. Mikäli rakenteen kunnosta tai laattojen tartunnasta ei voida varmistua, on vanhat rakenteet aina syytä purkaa.

Laatoitus lisää rakenteen painoa ja muuttaa tilan kokoa. Suositus on, ettei laattakerroksia asennettaisi päällekkäin kolmea enempää. Rakenteen kantavuudesta on varmistuttava.

Märkätila, jossa laatoituksen alla on toimiva vedeneriste
Vanhan laatoituksen alla olevaa vesieristeen kuntoa on vaikeaa tarkistaa rakenteita rikkomatta. Mikäli laattojen tartunta on puutteellinen, vanhan vedeneristeen toimivuudesta ei voida varmistua tai voidaan olettaa, että eristeen elinkaari on lopuillaan (esim. >10 vuotta vanha muovimatto), puretaan rakenne terveeseen pintaan asti.

Mikäli voidaan varmistua, että laatoituksen alla on täysin toimiva vesieristys ja että laatat ovat hyvin kiinni alustassaan, voidaan vanha laatoitus jättää paikoilleen ja tehdä uusi päälle.

Vanhat laatat pestään laatanpesuaineella (esim. Maalipesu), huuhdellaan huolellisesti ja kuivataan. Märkätiloissa vanhan laatoituksen pintalasitus hiotaan, esim. timanttikuppihiontana, ennen tasoitusta tartunnan varmistamiseksi. Uritettuun ja puhtaaseen pintaan levitetään lastalla weber.vetonit RF Saneerauslaastia voimakkaasti painaen (tartuntasilta + pohjan tasoitus), jonka annetaan kuivua ennen laatoitusta. Laatoitus tehdään normaaliin tapaan.

Märkätila, jossa laatoituksen alla ei ole vedeneristettä
Mikäli rakenteessa ei ole vedeneristystä, rakenne on terve ja vanha laatoitus on hyvin kiinni alustassaan, tasoitetaan puhdistetut ja uritetut seinäpinnat weber.vetonit RF Saneerauslaastilla. Tasoitetun pinnan päälle tehdään vedeneristys Vetonit Vedeneristys -työohjeiden mukaisesti.

Rakennuslevyt
Vanhojen levyrakenteiden kunto tulee tarkistaa ja tarvittaessa levyt vaihdetaan uusiin. Uusi levytys tehdään levyvalmistajan ohjeiden mukaisesti.

Levypainaumat, lohkeamat ja pienet hammastukset voidaan korjata ylitasoittamalla weber.vetonit MT Märkätila -tasoitteella. Suuret paikat levyrakenteeseen tehdään levypaikkauksena, levyvalmistajan ohjeiden mukaisesti. Eri materiaalien rajapinnoissa, esim. levyrakenteen yhdistyessä kiviaineiseen pintaan, liittymäkohta vahvistetaan rappausverkolla ja weber.vetonit MT Märkätilatasoitteella. Höyrynsulullisissa ulkoseinärakenteissa suositellaan, että märkätilan seinärakenne tehdään omana rakenteenaan ja ulkoseinän ja märkätilan väliin jätetään tuuletusrako. Näin toimien rakenteeseen ei muodostu kahden tiiviin pinnan muodostamaa kosteusteknistä riskirakennetta.

Uusi kiviainespinta
Toisinaan korjattavasta märkätilasta joudutaan purkamaan seiniä tai seinän osia niiden huonon kunnon tai sijainnin vuoksi. Märkätilaan voidaan rakentaa uusi/uusia kiviainespintaisia seiniä esim. Kahi-harkoista, kevytsoraharkoista tai kiviaineisista levyistä. Uusi pinta ei yleensä tarvitse isompia oikaisuja, vaan se päästään tasoittamaan suoraan weber.vetonit MT Märkätilatasoitteella.

Saint-Gobain Finland Oy / Weber
Talo
märkätilat
Kiinnostuitko? Tilaa Rakentaja.fi -uutiskirje
Remppa suunnitteilla? Tontti varattu? DIY houkuttelee? Sisustustrendit hakusessa? Rakentaja.fi -uutiskirjeestä saat viikoittain ideoita, ohjeita, infoa ja inspiraatiota suoraan sähköpostiisi. Tutustu muiden remontoijien ja rakentajien projekteihin, vertaile sisustustrendejä ja nappaa talteen arvokkaat asiantuntijavinkit, ohjeet ja tuotevinkit.

Aiheeseen liittyvää

20155_43381.jpg
Mitä tehdä, kun perustukset ovat rikkoutuneet?
Perustusten vaurioitumien johtuu suurimmaksi osaksi maaperään liittyvistä asioista. Maa on liian märkää ja kantavuus on kärsinyt, routaeristys on puutteellinen tai sitä ei ole – routa on päässyt liikuttelemaan kivijalkaa, lähiviemäri on rikkoutunut ja maaperään päässeet bakteerit lahottavat, pohjavesi on laskenut ja paalut altistuvat hapelle alkaen lahoamaan. Myös rakennukseen tulevat lisäosat saattavat aiheuttaa painumista.
201212_33254.jpg
Weber Floor -kokonaisratkaisu lattioille
Weberistä on tullut lattia-alan ykkösnimi siksi, että toimitamme kokonaisratkaisuja, emme pelkkiä tuotteita. Haluamme, että saat kattavan lattiaratkaisun, jolla on haluamasi ominaisuudet.
weber-muuratut-tulisijat-laastit
Tulisijan muuraukseen ei käy mikä tahansa laasti
Tulisijan muuraukseen käytettävät laastit on suunniteltu kestämään tulisijan eri osiin kohdistuvat lämpörasitukset ja lämpötilojen vaihteluista johtuvat liikkeet. Rappauslaastit ja pinnoitteet antavat paljon mahdollisuuksia tulisijan ulkonäön viimeistelyyn. Tulisijalaastit ovat valmiita kuivatuotteita, joihin työmaalla lisätään vaan vesi.Tulisijan muurauslaastitTulisijan runko muurataan joustavalla saviuunilaastilla weber ML Savi Saviuunilaasti. Kuorettoman tulisijan näkyviin jäävät muuraussaumat saumataan weber JSL 5 Jälkisaumalaastilla. Ennen jälkisaumausta tulisijan pitää olla kuivunut ja lämmitetty kerran kunnolla. Saumaus tehdään jäähtyneeseen tulisijaan. Tulipesä ja tulta vasten olevat osat muurataan tulitiilistä weber fire mortar Tulenkestävällä muurauslaastilla. Tulen kanssa kosketuksissa olevat pinnat voidaan myös valaa tulenkestävällä valumassalla weber VM Tuli Valumassa. Valumassan käyttökohteita ovat muun muassa lieden laki, kuristusosa, leivinuunin laki ja ylityspalkit. Tulisijan erillisen kuoren muuraukseen käytetään harmaata tai värillistä weber ML5 Värillinen Muurauslaastia.
20226_78703.jpg
Uudenlainen rakennuslevy kipsilevyn rinnalle kuiviin ja märkätiloihin
Houkuttaako sinuakin esimerkiksi helppo kylpyhuoneremontti? Miltä kuulostaisi märkätilalevyjen naputtelu paikoilleen ‒ jopa päivässä, ilman ylimääräistä odottelua? Tycroc TWP märkätilalevyjen avulla se on mahdollista. Märkätilalevyn pääasialliset käyttökohteet ovat väliseinien rakentaminen ja vesieristys, erimuotoisten suihkukaappien tai höyrysaunojen istuintasojen tekeminen sekä työtasojen ja hyllyjen rakentaminen. Tycroc TWP sopii myös kylpyhuoneen lattian ja katon vesieristykseen ja asennettavaksi suoraan lattialämmityselementtien alle estääkseen lämmön siirtymistä alaspäin.
202210_79729.jpg
Mistä vinkit ja neuvot rakentajalle ja remontoijalle?
Siinähän se on, rakennus- tai remonttiprojekti. Väliseinät pitäisi rakentaa, mutta mikä on oikea tapa? Entä miten voi ottaa huomioon ääneneristyksen? Omatoimirakentajalle ja -kunnostajalle voi helposti mennä niin sanotusti sormi suuhun miettiessään, miten toteuttaa kestävät ratkaisut niin, että ne ovat myös kerralla oikein tehdyt? Rakentamisessa kun on monta toisiinsa kytkeytyvää seikkaa, jotka vain tarvitsee tietää tehdessään. Ensikertalainenkaan ei toki jää yksin, sillä kevytrakentamisessa auttavan kätensä ojentaa Gyproc Asennuskirja.
20194_57241.jpg
Homehtumaton levy sopii märkätiloihin
Suunnitelma, valvonta sekä oikeat materiaalit osaavissa käsissä varmistavat sen, että märkätilapainajaisia ei tarvitse käytännössä kokea.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton