• Etusivu
 • Talo

Kylpyhuoneremontti suunnitteilla?

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Saint-Gobain Finland Oy / Weber
Julkaistu 18.06.2020Päivitetty 10.11.2023
20238_82720.jpg

Onko tullut aika toteuttaa kylpyhuoneremontti? (kuva: Adobe Stock)

Onnistuneesti remontoitu kylpyhuone lisää oleellisesti asumisviihtyvyyttä ja nostaa huoneiston arvoa.
Kylpyhuoneremontin voi teettää kokonaan ammattilaisella, mutta remontointikokemusta omaava voi halutessaan tehdä osan töistä myös itse. Sähkö- ja putkityöt on kuitenkin aina jätettävä ammattilaisen tehtäviksi.

1. Yleisiä ohjeita kylpyhuoneremonttia aloittelevalle

Mikäli vanhojen rakenteiden kunnosta, mahdollisen vedeneristeen toimivuudesta tai laattojen tartunnasta ei voida varmistua, on vanhat rakenteet aina syytä purkaa.
Usein paras tulos saavutetaan, kun vanhat laastit, tasoitteet ja pinnoitteet poistetaan ja työ aloitetaan puhdistetun, lujan rungon päältä.

Lävistyksien tai kiinnityksien tekemistä seiniin tulee välttää roiskeveden alueelle (suihkun vaikutusalueella). Läpiviennit tulee tiivistää huolellisesti vedeneristejärjestelmän ohjeiden mukaisesti (RakMK, C2).

Märkätilan lattian kaltevuus on vähintään 1:100 (kallistusta 1 cm 1 metrin matkalla) ja lattiakaivon lähellä 1:50. Kallistusvalu tehdään aina ennen vedeneristystä.

Märkätilan lattiaan sallitaan vain viemäröinnin kannalta välttämättömät läpiviennit. Jos lattiaan joudutaan tekemään läpivientejä, tulee läpivientien olla vähintään 40 mm päässä valmiista seinäpinnasta.

Vesipisteiden putkitukset suositellaan tuotavaksi yläkautta pinta-asennuksena, jotta roiskevesialueelle tulevilta läpivienneiltä vältyttäisiin. Seinärakenteessa olevan putkituksen tulee olla suojaputkessa. Kaikkien läpivientien on oltava tukevasti paikoillaan.

Asunnoissa kynnyksien tulisi olla korkeintaan 20 mm korkeita.

20206_65403.jpg
Info

Info

2. Työjärjestys märkätilaa purettaessa

 • Märkätilasta suljetaan vesi ja tarvittaessa sähkö.
 • Märkätilan kalusteet poistetaan.
 • Märkätilan poistoilmaventtiilit suljetaan ja tiivistetään, jotta purkuvaiheessa syntyvä pöly ei pilaisi ilmanvaihtokanavia/-laitteistoa. Remontin aikana koneellisen ilmanvaihdon käyttö harkitaan tilanteen mukaan.
 • Lattiakaivot peitetään esimerkiksi valukannella.
 • Katto- ja seinäpaneelit, saunan lauteet ynnä muut sellaiset puretaan.
 • Huoneistoon johtava oviaukko peitetään muovilla ja reunat teipataan purkutyön ajaksi, jotta pölyn leviäminen huoneistoon olisi mahdollisimman vähäistä.
 • Laatoitus vedeneristeineen irrotetaan esimerkiksi piikkaamalla, paineilmapetkeleellä tai laatoitus irrotetaan taltan ja vasaran avulla.
 • Pinnoille jäänyt vedeneriste, mattoliima, piki tai muut epäpuhtaudet poistetaan esimerkiksi jyrsimellä.

3. Märkätilan seinät

Korjauskohteissa ennen tasoitusta on aina arvioitava vanhan rappauksen kunto ja selvitettävä saadaanko siihen kunnollinen tartunta päälle tuleville rakennekerroksille.
Vanhat heikot rappaukset suositellaan poistettavaksi kokonaan ennen pinnan tasoitusta. Usein paras tulos saavutetaan, kun vanhat laastit, tasoitteet ja pinnoitteet poistetaan ja työ aloitetaan puhdistetun, lujan rungon päältä.

Toisinaan korjattavasta märkätilasta joudutaan purkamaan myös seiniä tai seinän osia niiden huonon kunnon tai sijainnin vuoksi. Märkätilaan voidaan rakentaa uusia seiniä esimerkiksi Kahi-harkoista, kevytsoraharkoista tai märkätilaan sopivista levyistä.

Märkätilan seinät suositellaan tehtäväksi kiviaineisesta materiaalista (RIL 107-2012). Välipohjarakenteen riittävä kantavuus tulee aina varmistaa.

Väliseinät voidaan tehdä päistään pontatuista Kahi-ponttiharkoista tai ympäripontatuista Leca EasyLex –väliseinäharkoista, jotka ohutsaumamuurataan noin 2 mm saumapaksuudella weber OL 15 Ohutsaumalaastilla. Kahi-harkot ja Leca EasyLex -väliseinäharkot ovat mittatarkkoja, elämättömiä ja kosteuden kestäviä. Kahi-seiniin voidaan tehdä raskaampiakin kiinnityksiä ilman erikoiskiinnikkeitä. Kahi- ja Leca EasyLex seinät tasoitetaan weber MT Märkätilatasoitteella ennen vedeneristystä.

20206_65399.jpg

Kahi-harkot

Kahi-harkkojen leveydet ovat 85 mm, 130 mm ja 240 mm. Näistä 85 mm leveä Väliseinäpontti on tarkoitettu kantamattomiin väliseiniin ja 130 mm leveä Runkopontti kantaviin seiniin. Harkkojärjestelmään kuuluvat omat erikoiskappaleet nurkkiin ja aukon päihin sekä seinän sovittamiseksi valittuun ovi- ja ikkunakorkeuteen. Sähkö- ja vesiputkitukset voidaan vetää harkkojen pystyrei’issä. Kahi-seinän ominaisuudet riippuvat sen paksuudesta.

Kahi-valmispalkit
Ovi- ja ikkuna-aukot ylitetään kätevimmin valmiiden Kahi-väliseinäpalkkien avulla. Käytettävien palkkien leveys on seinän paksuudesta riippuen 85 mm tai 130 mm. Palkkien pituudet ovat palkkityypistä riippuen 1,2–3,6 m. Palkki nostetaan paikoilleen ja muuraustyö voi jatkua keskeytyksettä.

Leca EasyLex väliseinäharkot
Leca EasyLex väliseinäharkot ovat 88 mm leveitä, 300 mm korkeita ja 498 mm pitkiä. Harkot ovat tarkoitettu kantamattomiin väliseiniin. Harkkojärjestelmään kuuluvat perusharkon lisäksi pääty- ja puolikas harkko. Sähkö- ja vesiputkitukset voidaan vetää harkkojen pystyrei’issä.

Leca EasyLex 88-1500 palkit
Ovi- ja ikkuna-aukot ylitetään kätevimmin valmiiden Leca EasyLex 88-1500 palkkien avulla. Palkin leveys on 88 mm ja pituus 1,5 m. Palkki nostetaan paikoilleen ja muuraustyö voi jatkua keskeytyksettä.

3.1 Seinien oikaisu / tasoitus

Seinäpinnan oikaisutarve ohjaa tuotevalintaa. Uusia levyseiniä ei yleensä tarvitse tasoittaa ennen vedeneristämistä.
Uudet Kahi-harkko tai Leca EasyLex -harkkoseinät eivät yleensä vaadi erillistä oikaisua vaan ne päästään tasoittamaan suoraan weber MT Märkätilatasoitteella.

Vanhan seinän vanhan rappauksen poiston jäljiltä seinä joudutaan usein oikaisemaan.

Oikaisutarve yli 15 mm

Yli 15 mm:n oikaisuun käytetään weber MTL Märkätilalaastia. Ennen laastin levitystä seinäpintaan voidaan asentaa weber PL Pikalaastin avulla weber 1108 Ohjuriprofiilit johteiksi, joita apuna käyttäen weber MTL Märkätilalaasti saadaan suoraksi linjaarin avulla.

Oikaisutarve 5–15 mm
Oikaisu tehdään weber TT+ Täyttötasoitteella.

Oikaisutarve 1–5 mm
Tasoitus tehdään weber MT Märkätilatasoitteella.

Oikaisutarve yli 15 mm. Tuotteet: 1. weber PL, 2. weber 1108, 3. weber MTL, 4. & 5. weberSmart Vedeneristysjärjestelmä tai weberSafe Vedeneristysjärjestelmä.
Oikaisutarve yli 15 mm. Tuotteet: 1. weber PL, 2. weber 1108, 3. weber MTL, 4. & 5. weberSmart Vedeneristysjärjestelmä tai weberSafe Vedeneristysjärjestelmä.

4. Lattian kallistus / tasoitus

Lattiakallistuksiksi suositellaan märkätiloissa 1:80 (minimi 1:100) sekä puolen metrin säteellä lattiakaivosta 1:50.
Mahdollinen pohjalaatassa oleva lattialämmitys kytketään pois 2 vuorokautta ennen kallistusvalua ja tartuntaa heikentävät aineet poistetaan jyrsimällä tai hiomalla.

Mikäli lattialämmitystä ei ole pohjalaatassa voidaan kallistusvaluun asentaa vesikiertoinen tai sähkölämmitteinen lattialämpö. Pohjalaatta imuroidaan ja pohjustetaan weber MD 16 Dispersiolla.
Pohjusteen tulee kuivua tahmeaksi. Lattialämmitysputket ja -kaapelit kiinnitetään valmistajan ohjeiden mukaisesti. On varmistuttava, että kaapeleiden/putkien päälle tulee valmistajan ohjeiden mukainen tasoitekerros.

Lattialämmitys asennetaan aina vedeneristeen alapuolelle betonivaluun tai tasoitekerrokseen.

Weber märkätilaratkaisut

Paksut valut
Paksut valut (10–250 mm) esimerkiksi pohjalaatta tehdään weber 6000 Pikamassalla. Nopean kuivumisensa ansiosta tuote soveltuu erinomaisesti lattiaremontteihin ja märkätilojen paksujenkin kaatojen tekoon. Valuun voi asentaa lattialämmitysjärjestelmän. weber 6000 Pikamassaan soveltuvat saneerauskaapelit tai vesikiertoinen lattialämmitysjärjestelmä.

Pikamassaa voidaan käyttää myös uivissa raudoitetuissa rakenteissa vähintään 30 mm vahvuisena kerroksena.
Mikäli lattiavalu tehdään levyrakenteen päälle, on tasoitteen kerrospaksuuden oltava vähintään uivalle rakenteelle ilmoitettu minimipaksuus! Levyrakenteissa lattiavalu on tehtävä aina teräsverkolla raudoitettuna.

Tarvittaessa tehdään pintatasoitus ennen vedeneristystä weber 3100 Hienotasoitteella tai 4400 Pikatasoitteella.

Kallistusvalu
Normaalit kallistusvalut (5–100 mm) voidaan tehdä esimerkiksi weber 5400 Lämpölattiamassalla. Kallistusvalu pintatasoitetaan tarvittaessa ennen vedeneristystä weber 3100 Hienotasoitteella.

Ylitasoitus
Märkätilan betoni- ja tasoitelattioiden mahdolliseen viimeistelytasoitukseen soveltuu weber 3100 Hienotasoite.

5. Vedeneristys ja laatoitus

Laatoitus ei yksinään riitä suojaamaan alla olevia rakenteita kosteudelta, sillä saumojen kautta kosteutta kulkeutuu laatan alle. Tämän vuoksi märkätiloissa alustat vedeneristetään ennen laatoitusta.
Vedeneristäminen on huolellisuutta ja ammattitaitoa vaativa työvaihe. Suosittelemme että vedeneristyksen tekee aina ammattilainen, jolla on Weberin myöntämä Märkätilakortti tai Eurofinsin (ent. VTT) henkilösertifikaatti.

weberSafe ja weberSmart vedeneristysjärjestelmät ovat kotimaisia märkätilojen pintarakennejärjestelmiä, jotka kattavat tuotteet vedeneristyksestä laattojen kiinnitykseen.

Järjestelmiä voidaan käyttää sekä uudis- että korjauskohteissa, ne ovat turvallisia vaihtoehtoja sekä tekijälle että tilaajalle.
Järjestelmät eivät sovellu kylmilleen jäävien tilojen vedeneristämiseen, saunojen seiniin eivätkä kohteisiin, joissa vesirasitus on jatkuvaa, esimerkiksi uima-altaat.

 1. weberSafe Vedeneristysjärjestelmä: weberSafe Vedeneristysjärjestelmällä (entiseltä nimeltään Vetonit Vedeneristysjärjestelmä) on tehty kymmeniä tuhansia kohteita ja siitä on hyvät kokemukset yli 20 vuoden ajalta. Havainnolliset työohjeet helpottavat asennusta.
 2. weberSmart Vedeneristysjärjestelmä: Nopea vedeneristysjärjestelmä, jolla on erinomainen vesihöyrytiiveys. Sopii kohteisiin, jossa aikataulu on kireä. Mahdollistaa eristekerroksen asennuksen yhdellä käyntikerralla!
 3. Laattojen kiinnitys ja saumaus: Vedeneristeen kuivuttua kiinnitetään laatat weber rex fix Saneerauslaastilla tai weber supra light fix Kevytlaastilla.

weber rex fix Saneerauslaastilla on hyvä työstettävyys ja tarttuvuus erilaisiin materiaaleihin. Se sopii hyvin myös lämpörasitetuille alustoille, kuten lämmitetyille lattioille.

weber supra light fix Kevytlaasti on valkoinen, valumaton laasti, joka mahdollistaa naruttoman laatoitustyön.
Laatoitustyö viimeistellään weberin saumaustuotteilla, joita löytyy useissa eri värisävyissä.

weber classic grout Saumalaasti on kehitetty erityisesti imevien seinälaattojen (kaakelien) saumaukseen, myös mosaiikille ja valesaumalaatoille saumaleveyksille 1–8 mm.

weber rapid grout Saumalaasti on tarkoitettu tiiviiden lattialaattojen (klinkkereiden) saumaukseen saumaleveyksille 2–20 mm ja se sopii myös ulkokäyttöön.

weber neutral siliconea/ special siliconea käytetään keraamisten seinäpintojen elastisissa nurkkasaumoissa, seinä- ja lattialaatoituksien välisissä saumoissa ja laatoitusten liikuntasaumoissa.

weberSafe vedeneristysjärjestelmä
weberSafe vedeneristysjärjestelmä

6. Muut mahdolliset korjausratkaisut

6.1 Märkätila, jossa laatoituksen alla on toimiva vedeneriste

Vanhan laatoituksen alla olevaa vesieristeen kuntoa on vaikeaa tarkistaa rakenteita rikkomatta. Mikäli laattojen tartunta on puutteellinen, vanhan vedeneristeen toimivuudesta ei voida varmistua tai voidaan olettaa, että eristeen elinkaari on lopuillaan (esimerkiksi >10 vuotta vanha muovimatto), puretaan rakenne terveeseen pintaan asti.

Mikäli voidaan varmistua, että laatoituksen alla on täysin toimiva vesieristys ja että laatat ovat hyvin kiinni alustassaan, voidaan vanha laatoitus jättää paikoilleen ja tehdä uusi päälle.

Vanhat laatat pestään laatanpesuaineella (esimerkiksi Maalipesu), huuhdellaan huolellisesti ja kuivataan. Vanhan laatoituksen pintalasitus hiotaan, esim. timanttikuppihiontana, ennen tasoitusta tartunnan varmistamiseksi. Karhennettuun ja puhtaaseen pintaan levitetään lastalla weber rex fix Saneerauslaastia voimakkaasti painaen (tartuntasilta + pohjan tasoitus), jonka annetaan kuivua ennen laatoitusta. Laatoitus tehdään normaaliin tapaan.

20206_65400.jpg

6.2 Märkätila, jossa laatoituksen alla ei ole vedeneristettä

Mikäli rakenteessa ei ole vedeneristystä, mutta rakenne on terve ja vanha laatoitus on hyvin kiinni alustassaan, voidaan vanha laatoitus jättää paikoilleen ja tehdä vedeneristys ja laatoitus sen päälle.
Vanhat laatat pestään laatanpesuaineella (esimerkiksi Maalipesu), huuhdellaan huolellisesti ja kuivataan. Vanhan laatoituksen pintalasitus hiotaan, esimerkiksi timanttikuppihiontana, ennen tasoitusta tartunnan varmistamiseksi. Tasoitus tehdään weber rex fix Saneerauslaastilla.
Tasoitetun pinnan päälle tehdään vedeneristys esimerkiksi weberSafe vedeneristys -työohjeiden mukaisesti.

Edellä olevissa vaihtoehdoissa tulee huomioida, että laatoitus lisää rakenteen painoa ja muuttaa tilan kokoa. Suositus on, ettei laattakerroksia asennettaisi päällekkäin kolmea enempää. Rakenteen kantavuudesta on varmistuttava.

Mikäli rakenteen kunnosta, mahdollisen vedeneristeen toimivuudesta tai laattojen tartunnasta ei voida varmistua, on vanhat rakenteet aina syytä purkaa. Usein paras tulos saavutetaan, kun vanhat laastit, tasoitteet ja pinnoitteet poistetaan ja työ aloitetaan puhdistetun, lujan rungon päältä.
Saint-Gobain Finland Oy / Weber
Talo
kylpyhuone
laastit
märkätilat
sauna
sisäkatto
tasoitus
Kiinnostuitko? Tilaa Rakentaja.fi -uutiskirje
Remppa suunnitteilla? Tontti varattu? DIY houkuttelee? Sisustustrendit hakusessa? Rakentaja.fi -uutiskirjeestä saat viikoittain ideoita, ohjeita, infoa ja inspiraatiota suoraan sähköpostiisi. Tutustu muiden remontoijien ja rakentajien projekteihin, vertaile sisustustrendejä ja nappaa talteen arvokkaat asiantuntijavinkit, ohjeet ja tuotevinkit.

Aiheeseen liittyvää

20191_55814.jpg
Tiedätkö, millä laastilla kiinnität laatat?
Weberin laajasta kiinnityslaastivalikoimasta löytyy sopiva vaihtoehto eri käyttökohteisiin. Laaja valikoima ja selkeät pakkaukset helpottavat työskentelyä. Tiiviit muovipakkaukset mahdollistavat kiinnityslaastiemme kuljettamisen ja varastoimisen myös vaihtelevissa olosuhteissa.
20169_47442.jpg
Osaatko valita oikean kiinnityslaastin laatoille?
Laattojen käyttökohteita on kotona monia: kylpyhuone, takka, kiukaan taustalaatoitus, lattiat, seinät ja terassit. Mistä sen tietää, mikä laasti kuuluu mihinkin tilaan minkäkin laatan alle?Latoituksen onnistumisen vaikuttavat kiinnitysalusta sekä tila, johon laatoitus tehdään. Myös sillä on merkitystä laatoitetaanko seinä vai lattia ja minkä kokoinen laatta on kyseessä.Kiinnityslaastin valintaopasLaatoituksen työohjeet
Weberin WeberSafe -vedeneristysjärjestelmän havainnekuva
Kestäviä märkätiloja – pohjatyöt ja vedeneristys
Kylpyhuone on yksi niistä kodin tiloista, joissa huolellisuus ja tarkkuus itse tekemisessä palkitaan. On tärkeää toteuttaa pohjatyöt asianmukaisesti ja varmistaa, että vedeneristys on tiivis ja asiaankuuluvasti tehty. Mitä pohjatöitä tulee tehdä seinien ja lattian osalta – miten vedeneristys toteutetaan oikein?
20204_63968.jpg
Kaunis kylpyhuone ja sauna - mitä valita pintamateriaaliksi?
Olisiko aika uusia kylpytila ja sauna? Monelle kylpytilojen ja saunan uudistus on unelmoitu uudistuksen kohde. Kaikki haluavat hemmotella itseään, siksi tiloihin halutaan ekologisuutta ja materiaaleilta pitkää elinkaarta – ja nämä toiveet kivi täyttää erinomaisesti. Luonnonkivi tuo ympärilleen yksilöllisyyttä, aitoutta ja arvokkuutta. Sisustusmateriaalina siinä yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla käytännöllisyys, esteettisyys ja kestävyys. Lisäksi luonnonkiven ominaisuudet ovat arvostettuja, mikä merkitsee arvonnousua asunnolle, jossa kiveä on käytetty.
20214_69946.jpg
Märkätiloihin suunniteltu levy toimii sekä rakennuslevynä että vedeneristeenä
Niin se vain on, että mitä huolellisimminkin rakennetut kylpyhuone ja sauna tulevat ajan myötä siihen pisteeseen, että rakenteita tai pintoja tarvitsee uusia. Märkätilojen seinärakenteiden tekeminen sekä vesieristyksen huolellisen laatimisen luulisi vievän pitkään. Voit kuitenkin toteuttaa remonttisi nopeammin kuin luuletkaan, laadusta tinkimättä.
20204_64007.jpg
Tuunaa vanha pöytä uuteen loistoon
Saitko perinnöksi tai lahjaksi hieman nuhruisen pöydän? Tai löysitkö kirpputorilta muodoiltaan kaunottaren, mutta väreiltään ruman ankanpojan? Tuunaa pöydästä helposti päivässä, kalkkimaalilla ja lakalla, sisustusttyyliisi ja väreihisi sopiva perintökalleus.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton