• Etusivu
  • Rakentaminen

Ammattilaisten avulla vaativakin remonttihanke onnistuu

– Ullakkoremontti pääsuunnittelijan silmin

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Doventus Oy
Julkaistu 08.09.2008Päivitetty 02.02.2024
muutoskohteen-onnistuneet-ratkaisut-doventus-1920x1080

Puolilämmin ullakko muutettiin työtilaksi, missä on oma kylpyhuone ja parveke. Lappeella oleva ikkuna tuo miellyttävän luonnonvalon tilaan. Arkkitehti ratkaisee tilankäytön ongelmat.

Esimerkissämme omakotitalon puolilämmin ullakko muutettiin lämpimäksi ja viihtyisäksi työhuonetilaksi. Remontissa uuden työhuoneen yhteyteen rakennettiin kylpyhuone ja oma parveke. Uusi kattoikkuna ja ovi parvekkeelle tekevät tilasta valoisan. Arkkitehti Tero Seppänen Doventus Oy:stä ratkaisi tilankäytön kasvaneen perheen tarpeisiin sopivaksi. Osaava suunnittelutiimi huolehti myös rakenteiden ja ilmanvaihdon sekä sähköistyksen suunnittelusta. Laadukkailla suunnitelmilla kilpailutettiin urakoitsijat. Vaativa remonttihanke suoritettiin tarkan valvonnan alla, jolloin asukkaat pystyivät luottamaan ammattilaisten avulla aikaansaatuun lopputulokseen.

Info

Info

Esimerkkikohteen laajuus, jossa muutetiin puolilämmin käyttöullakko työhuonetilaksi:

  • työtilan toteutus tarkalla arkkitehdin mitoituksella
  • kattoon puhkaistaan uusi kattoikkuna
  • uusi kylpyhuone suihkukaapilla työtilan yhteyteen
  • avoparvekkeen rakentaminen uusitulle ullakkohuoneelle
  • ilmanvaihtokoneen siirtäminen viereiseen matalampaan ullakkotilaan
  • sähköliitäntöjen uusiminen ja valaistuksen modernisointi
  • uudet portaat eteisestä pääkerrokseen.
<p data-block-key="ixsab">Viihtyisästä työtilasta johtaa parvekkeelle ovi, mikä toimii varatienä eli poistumistienä uudesta asuintilasta. Pääsuunnittelija tuntee viranomaismääräykset. Kantavat rakenteet suunnittelee rakennesuunnittelija.</p>
Viihtyisästä työtilasta johtaa parvekkeelle ovi, mikä toimii varatienä eli poistumistienä uudesta asuintilasta. Pääsuunnittelija tuntee viranomaismääräykset. Kantavat rakenteet suunnittelee rakennesuunnittelija.

Remontin tai muutostyön luvanvaraisuus selvitettävä pääsuunnittelijan toimesta

Remontin teettänyt perhe teki ensin sopimuksen arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta Doventus Oy:n kanssa. Rakennuttaja valitsi remontin pääsuunnittelijaksi arkkitehti Seppäsen, joka oli myös suunnitellut alkuperäisen yksilöllisen pientalon asiakaan toiveiden mukaan. Doventus Oy järjesti LVI- ja sähkösuunnittelijat osaavaan tiimiin mukaan, jotta hankkeen nopea suunnitteluaikataulu voitiin taata.

Pääsuunnittelija kävi kohteessa läpi nykytilanteen ja rakennuttajan toiveet. Ensitöikseen pääsuunnittelija Seppänen selvitti tonttiin liittyvät viranomaismääräykset. Rakennusoikeuden määrä kohteessa oli todella tiukoilla verrattuna myönnettyyn rakennuslupaan. Asemakaava oli vahvistettu v. 1999 eli juuri ennen Maankäyttö- ja Rakennuslain voimaantuloa.

Rakennusoikeustulkinta varmistettiin esittelemällä luonnokset ja kerrosalalaskelmat kunnan lupavalmistelijalle. Kallisarvoinen jäljellä oleva rakennusoikeus saatiin siis hyödynnettyä laajennukseen yläkertaan. Pääsuunnittelijan tehokas viranomaismenettelyjen varmistaminen mahdollisti hankkeen etenemisen, kun rakennuslupa saatiin nopeasti laadukkailla pääpiirustuksilla eli lupakuvilla.

Laajennushankkeen erityis- ja toteutussuunnittelu saattoi jatkua ripeästi lupavaiheen rinnalla ja urakkalaskentaan tarvittavat asiakirjat ja piirustukset saatiin ajoissa valmiiksi.

<p data-block-key="3to8e">Remontin suunnitteluun kuuluu usein uuden ja tilavamman keittiön ratkaisut. Arkkitehti- ja valaistussuunnittelija tekevät yhteistyötä. Kuvassa asuinkerrostaloon toteutettu edustava ullakkoasunto.</p>
Remontin suunnitteluun kuuluu usein uuden ja tilavamman keittiön ratkaisut. Arkkitehti- ja valaistussuunnittelija tekevät yhteistyötä. Kuvassa asuinkerrostaloon toteutettu edustava ullakkoasunto.

Arkkitehdin rooli kohteen suunnittelussa

Arkkitehti Seppäsen laatimassa omakotitalon alkuperäisessä suunnitteluratkaisussa laajennusmahdollisuus ullakolle oli jo järkevästi huomioitu. Käyttöullakkona olleen varastomaisen tilan sisäkorkeus oli riittävä huonekäyttöä ajatellen. Asuinhuoneelta vaadittava vähimmäispinta-ala 7 m2 löytyi vaivattomasti yli 1,6 m korkealta lattia-alalta.

Rakennuksen tyyliin ja arkkitehtuuriin sovitettu uusi työhuoneen parveke voitiin sijoittaa jämäkän teräspilarin päälle entisen pääsisäänkäyntikatoksen tilalle. Doventus Oy:n rakennesuunnittelija Jari Leppänen varmisti rakenteelliset asiat kohteen arkkitehdille jo luonnossuunnitteluvaiheessa. Korjausrakentamisen hankkeissa rakennesuunnittelijan tietotaidon saaminen mukaan ajoissa on erityisen tärkeää. Näin säästetään asiakkaan rahoja.

Erityissuunnittelijat (rakenne- ja LVIS) saivat työalustan arkkitehdin piirtämistä cad-kuvista. Nopeasti saadun lupapäätöksen jälkeen rakenne- ja LVI-suunnittelijat leimasivat suunnitelmansa virastossa.

Arkkitehdin työpiirustusvaiheeseen kytketyn sisustussuunnitteluvaiheen hoiti kohteen arkkitehti ja suunnitteltiin tarkat yksityiskohdat muun muassa sisäportaaseen.

Tarkoilla ja pääsuunnittelijan yhteensovittamilla suunnitelmilla oli hyvä rakentaa. Työmaa eteni hallitusti ja urakoitsijat antoivat kehuja päteville suunnitelmille. Rakennuttaja oli erittäin tyytyväinen yhteistyön sujumiseen ja lopputulokseen.

<p data-block-key="9nmjq">Lämmitysjärjestelmän suunnittelu kuuluu ullakkohankkeiden talotekniikan uusimiseen. Lattiialämmitys on miellyttävin asiakaskokemusten perusteella. Vesikaton läpivientien sijainti mietitään tarkkaan rakennesuunnittelijan ohjauksessa.</p>
Lämmitysjärjestelmän suunnittelu kuuluu ullakkohankkeiden talotekniikan uusimiseen. Lattiialämmitys on miellyttävin asiakaskokemusten perusteella. Vesikaton läpivientien sijainti mietitään tarkkaan rakennesuunnittelijan ohjauksessa.
<p data-block-key="akepf">Ullakkohuoneistoissa pyritään usein jättämään näkyville vanhoja pintoja, esimerkiksi näyttävää tiilipintaa. Luonnollisesti laaditaan ensin haitta-ainetutkimukset. Ullakkokohteiden suunnittelijoiden tulee olla erittäin kokeneita ammattilaisia.</p>
Ullakkohuoneistoissa pyritään usein jättämään näkyville vanhoja pintoja, esimerkiksi näyttävää tiilipintaa. Luonnollisesti laaditaan ensin haitta-ainetutkimukset. Ullakkokohteiden suunnittelijoiden tulee olla erittäin kokeneita ammattilaisia.

Märkätilaremonteissa hyväksytyt tuotteet ja tarkka valvonta

Doventus Oy:n kokemusten perusteella märkätilojen eriasteiset muutokset ovat enemmistönä kuluttaja-asiakkaille tehtävässä saneeraussuunnittelussa. Yleisimmin ahdasta märkätilaa halutaan laajentaa kuivaan tilaan päin.

Märkätilan uudelleenrakentaminen tai niin sanottu pintaremontti, jossa kalusteiden paikat ja tekniikka pysyy entisillä paikoillaan, ei yleensä ole luvanvaraista. Joka tapauksessa kannattaa aina ennen korjaukseen ryhtymistä varmistaa rakennusvalvontaviranomaiselta tarvitaanko saneeraukseen rakennus- tai toimenpidelupaa.

Periaatteena voidaan pitää, että rakennus- tai toimenpidelupa tarvitaan silloin kun puututaan rakennuksen ilmanvaihtoon, viemäröintiin tai vesijohtoreitteihin vaikka muutoksia esimerkiksi huonejärjestelyihin tai käyttötarkoitukseen ei tehtäisikään.

Kuitenkin osassa kuntia ei lupaa tarvita uusien, laajennettavien tai siirrettävien kylpyhuone-, WC- ja keittiötilojen kvv- ja iv-järjestelmien peruskorjauksille, kun toimitaan olemassa olevan asuinhuoneiston sisällä. Pienetkin muutokset varsinkin kerrostalon ilmanvaihtoon ovat aina luvanvaraisia ja remontin toteutus on ehdottomasti annettava osaaviin käsiin.

<p data-block-key="bn5op">Saneerauskohteissa märkätilojen remontti on yksi vaativimmista teknisistä suorituksista. Kalleimpaan tilaluokkaan kuuluvat SPA-osastot on rakennettava laadukkaasti ja tarkan valvonnan alla.</p>
Saneerauskohteissa märkätilojen remontti on yksi vaativimmista teknisistä suorituksista. Kalleimpaan tilaluokkaan kuuluvat SPA-osastot on rakennettava laadukkaasti ja tarkan valvonnan alla.

Osaava suunnittelutiimi pääsuunnittelijan johtamana

Jokaisessa luvanvaraisessa hankkeessa tulee lakisääteisen pääsuunnittelijan olla mukana alusta alkaen rakennuttajan ja luvan hakijan tukihenkilönä. Yleisimmin pääsuunnittelija on kohteen arkkitehti. Kohteen luonteesta ja vastuuhenkilöiden osaamisen pääpainoalueesta riippuen pääsuunnittelija voi olla myös rakenne- tai LVI-suunnittelija.

Monille remontin tilaajille voi olla yllättävää, että rakennesuunnittelija tarvitaan myös silloin, kun tehdään vain pintaremonttia, jos kyseessä on luvanvarainen muutos. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että arkkitehti suunnittelee tilat huoneen pintojen sisäpuolella ja rakennesuunnittelija pintojen alle jäävät rakenteet.

Vedeneristeet ja niiden liittyminen rakenteisiin (lattiakaivot, kynnykset, liikuntasaumat yms.) on syytä myös suunnitella huolella, toteutuksesta puhumattakaan. Lisäksi saneerauskohteissa erityissuunnittelijat laativat aina korjaustyöselostukset täydentämään piirustuksia.

Korjaushankkeiden ja remonttien hyvän suunnittelukäytännön mukaan kukin suunnittelija tekee katselmuksen paikalla ennen suunnittelun aloittamista ja arvioi samalla tulevan remontin vaikeusasteen sekä ilmoittaa havainnoistaan jo etukäteen tilaajalle pääsuunnittelijan koordinoidessa suunnittelun laajuuden tarvetta.

Taloyhtiöissä rakennuslupaa hakee aina taloyhtiö, ei osakas. Taloyhtiön puolesta lupahakemuksen allekirjoittaa tavallisimmin isännöitsijä tai taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja. Nykyään lupahakemukset laaditaan sähköisten järjestelmien avulla ja pääsuunnittelija laatii hakemuksen.

<p data-block-key="43x5e">Saneerauskohteissa riskirakenteet kuten vesikaton muutokset ja uusien parvekkeiden toteutus suunnitellaan suurella tarkkuudella pääsuunnittelijan ohjaamassa osaavassa suunnittelutiimissä.</p>
Saneerauskohteissa riskirakenteet kuten vesikaton muutokset ja uusien parvekkeiden toteutus suunnitellaan suurella tarkkuudella pääsuunnittelijan ohjaamassa osaavassa suunnittelutiimissä.

Valvonta varmistaa loppulaadun

Työt on valvottava huolellisesti. Pienenkään remontin yhteydessä ei voi riittävästi painottaa työnaikaisen valvonnan merkitystä. Varsinkin omatoimirakentaja saattaa mielellään säästää tästäkin "turhasta" konsultointikulusta ja liian usein joutuu kärsimään myöhemmin omasta tai urakoitsijan osaamattomuudesta tai huolimattomasta työstä.

Pienissä kohteissa valvoja on useimmiten samalla rakennuttajakonsultti, hankkeen projektinjohtaja, joka huolehtii kilpailuttamisesta ja sopimuslaadun pitämisestä rakennuttajan "oikeana kätenä". Onnistuneen hankkeen tunnistaa siitä, että aikataulu on pitänyt ja kustannusarvioon on päästy huomioiden remonttikohteen vaativuusaste ja rakennuttajan mahdolliset työmaa-aikaiset muutokset.

Jokainen rakennushanke on ihmiskäsien toteuttama. Hyvässä hengessä läpiviety hanke tuottaa ina parhaan lopputuloksen. Hankkeen ”laadunvarmistuksen kulmakivet” eli pääsuunnittelija ja valvoja-projektinjohtaja ottaa huomioon aina asiakkaan edun. Onnistuneessa hankkeessa kaikki voittavat.

Ammattilaisten avulla vaativakin remonttihanke onnistuu!

Onnea remonttihankkeeseenne!

Tero Seppänen
Toimitusjohtaja

Arkkitehti SAFA

Doventus Oy

<p data-block-key="g2560">Tero Seppänen arkkitehti SAFA ja Doventus Oy:n toimitusjohtaja</p>
Tero Seppänen arkkitehti SAFA ja Doventus Oy:n toimitusjohtaja
Doventus Oy
Rakentaminen
asuminen
rakennuslupa
projektinjohto
Kiinnostuitko? Tilaa Rakentaja.fi -uutiskirje
Remppa suunnitteilla? Tontti varattu? DIY houkuttelee? Sisustustrendit hakusessa? Rakentaja.fi -uutiskirjeestä saat viikoittain ideoita, ohjeita, infoa ja inspiraatiota suoraan sähköpostiisi. Tutustu muiden remontoijien ja rakentajien projekteihin, vertaile sisustustrendejä ja nappaa talteen arvokkaat asiantuntijavinkit, ohjeet ja tuotevinkit.

Aiheeseen liittyvää

talon pohjapiirustukset kuvan alalaidassa ja sen päälle on piirretty moderni kolmiulotteinen talo
Pääsuunnittelijan tehtävä rakennushankkeessa
Rakentamisen laatu lähtee taitavasta suunnittelusta. Pientalonkin suunnittelua koordinoi pääsuunnittelija. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan pääsuunnittelija vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta. Pääsuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksista on asetuksessa (MRA 48 §) mainittu "asianomaiseen suunnittelutehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto taikka aikaisempi rakennusalan ammatillisen korkea-asteen tai sitä vastaava tutkinto sekä riittävä kokemus kyseisen suunnittelualan tehtävistä" sekä lisäksi "hyvät ammatilliset edellytykset huolehtia suunnittelun kokonaisuudesta".Espoolaisen Doventus Oy:n toimitusjohtaja, arkkitehti SAFA Tero Seppäsen mukaan pääsuunnittelija on rakennuttajan luottamushenkilö.– Näkisin myös, että rakennuttajan ja pääsuunnittelijan tulisi aloittaa yhteistyö jo ennen tontin ostopäätöstä, jolloin pääsuunnittelija voisi tutkia tontin maasto-olosuhteet peilaten sitä kaava- ja rakennusmääräyksiin. Mutta jos tontti on jo hankittu, tulee pääsuunnittelijan selvittää aluksi suunnittelun ja rakentamisen reunaehdot: aikataulu ja resurssit.
mies ja nainen istuvat lattialla ikkunan edessä ja suunnittelevat taloa
Rakennus- tai remonttihankkeen valmistelu
Pientalohankkeissa rakennushankkeeseen ryhtyvä on yleensä rakentajaperhe, jolla toiveet ovat korkealla. Realistiset tavoitteet ja kustannustilastot eivät kuitenkaan aina vastaa rakennuttajan kaikkia haaveita. Koko hankkeen onnistumisen kulmakivenä on rakennusalan realiteetit ymmärtävä rakennuttaja. Rakennuttaja tekee hankkeen valmisteluvaiheessa keskeiset päätökset, jotka suuntaavat projektin halutulle reitille.Kaikilla rakennuttajilla, varsinkin kun lähdetään ensimmäiseen pientalohankkeeseen, ei ole kovinkaan laajaa kokemusta johtaa hallitulla tavalla rakennushanketta alan normien mukaan. Urakassa piilee myös lisätyövaaroja, jotka pitää ottaa huomioon heti alussa.Useimmiten tarvitaan kokeneita asiantuntijoita rakennuttajan luottohenkilöiksi, jotta säästytään turhilta yllätyksiltä ja budjetin pettämiseltä.Tilaajan (=rakennuttajan) oikeaksi kädeksi tyypillisesti valittu rakennuttajakonsultti valmistelee hankkeen keskeisimmät päätökset ja laatii realistisen hankeaikataulun heti alussa tilaajan käyttöön. Rakennuttajakonsultti vahvistaa rakennuttajan ja suunnittelijoiden yhteistyön onnistumisen edellytyksiä tuomalla suunnittelu- ja työmaavaiheeseen oikea-aikaista tietoa tilaajan päätösten pohjaksi.
20123_30208.jpg
Valo ja tila
Kodin sisustamiseen ja jalostamiseen liittyy elämänmyönteinen ja optimistinen toiminta. Haluamme lisää laatua sekä yksilöllisyyttä asumiseen ja kodin tila- ja sisustusratkaisuihin näinä aikoina, jolloin vapaa-ajan määrä vähenee yhä hektisemmäksi muuttuvassa yhteiskunnassamme. Haluamme investoida elämänlaatuun parantamalla kodin laatutasoa ja viihtyisyyttä. Kodin ja tilan sisustamiseen ja viimeistelyyn liittyy meissä kaikissa asuva kauneuden kaipuu.Tilakokemus syntyy valon ja materiaalien kohtaamisesta yhdistettynä ihmisen liikkeeseen ja toimintaan tilassa. Eri aistiemme avulla muodostamme kokonaiskäsityksen tilasta, myös emotionaalisesti. Valo tekee tilan ja muodot näkyväksi, mutta myös kuulo- ja hajuaistiemme kautta saamme impulsseja tilakokemukseen. Viihtyisässä tilassa me rentoudumme, myös alitajuntamme vastaanottaa aisteimme kautta saadut miellyttävän tilakokemuksen impulssit.Lisätietoa Doventuksesta ja onnistuneesta hankkeesta...Yhteydenottopyyntö sisustussuunnittelusta...
asbestipitoinen kattolevy sekä rakennuspiirustus
Purkukartoitus – mikä se on ja milloin sitä tarvitaan?
Pelkkä nimi antaa jo vihjeen siitä, mitä purkukartoitus tarkoittaa. Ennen rakennuksen purkamista on tehtävä kartoitus, jossa tunnistetaan vaaralliset haitta-aineet sekä purkumateriaalit. Kartoitus on laillinen velvoite uuden maankäyttö- ja rakennuslain (KRL) myötä. Laki astuu voimaan 1.1.2025 ja sen nimike on nyt muutettu. Uusi on Alueidenkäyttölaki. Nyt purkukartoitus on huomioitava jo heti hankesuunnitteluvaiheessa. Lisäksi lokakuussa 2022 uudistui haitallisia aineita käsittelevä RT-kortisto, ja listalle tuli lisää tutkittavia yhdisteitä.
Taloyhtiön vuosikello elokuu
Taloyhtiön vuosikello tikittää: Elokuu
Elokuu on monen mielessä kesän viimeinen kuukausi. Elokuu on myös merkinnyt satokautta, jolloin on puitu tuleentunut vilja sekä poimittu kesän satoa hedelmien ja marjojen muodossa. Elokuun koittaessa suuri osa palaa jo totuttuun vanhaan rytmiin ja arkiseen aherrukseen – aikuiset töihin ja lapset kouluun. Myös taloyhtiössä tämä tarkoittaa paluuta arkeen.
20215_70692.jpg
Asuntomessujen omalaatuisin talo - pyöreä muoto haastaa rakennesuunnittelijat
Messutalo Pyörteen suunnittelussa törmättiin haasteisiin, joita ei tavallisten talojen kohdalla tule vastaan. Pyörteen teräsrakenteet valmistaneet Aulis Lundell Oy:n diplomi-insinööri Sami Huttunen myöntää, että Lohjan asuntomessujen todennäköisesti suosituin vierailukohde on monella tapaa poikkeuksellinen.– Rakennushanke on pientalon mittakaavassa ollut yllättävän vaativa. Pyöreä muoto teettää paljon tavanomaisesta poikkeavia yksityiskohtia, jotka ovat lisänneet suunnittelu- ja rakennustöiden määrää, varsinkin kun lähes kaikki rakennusmateriaalit valmistetaan normaalisti suorakulmaisille rakennuksille, kertoo Huttunen.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton