• Etusivu
  • Talo

Koti viihtyisäksi sisustussuunnittelulla

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Doventus Oy
Julkaistu 08.12.2006Päivitetty 01.11.2023
sisustussuunnittelija-taloprojektissa-mukana-doventus-1920x1080

Kiinnostus sisustukseen ja sen suunnittelemiseen ammattilaista apuna käyttäen on lisääntynyt. Koti ja siellä viihtyminen koetaan tärkeäksi. Kiireisen työn vastapainoksi me työssäkäyvät haluamme rentoutua miellyttävässä kotiympäristössä. Myös lasten tarpeet tila- ja sisustussuunnittelun keinoin halutaan huomioida tarkemmin. Sisustuslehtiä luetaan yhä enemmän ja ideoita haetaan kotiunelmien toteuttamiseksi.

Sisustussuunnittelija mukaan taloprojektiin

Doventus Oy:n toimitusjohtaja Tero Seppäsen mukaan sisustussuunnittelija on rakennuttajan neuvonantaja. Sisustussuunnittelijan tehtävä on antaa käytännöllisiä neuvoja toiminnallisiin ja tilallisiin ongelmakohtiin, jotta ratkaisut eivät olisi epäkäytännöllisiä.

Doventus Oy:n sisustussuunnittelija Helena Järvelä kertoo sisustussuunnittelijan toimivan markkinoilla olevien tuotteiden ja materiaalien tietopankkina ja tarjoaa rakennuttajalle vaihtoehtoja hankintoihin. Hän yhteensovittaa hankittavien tuotteiden esteettisen yhteensopivuuden ja antaa hintatietoa hankintavaihtoehdoista ennen tilauksia.

Sisustussuunnittelijaa voidaan tarvita eri tyyppisissä tilanteissa, kuten:

  • Sisustuksen uusiminen ja kodin ilmeen raikastaminen
  • Remontin tai peruskorjauksen yhteydessä tehtävä suunnittelu, jossa mietitään myös tilalliset ja Toiminnalliset muutokset
  • Uudisrakennuskohteissa suunnitteluratkaisut ja sisustuksen periaatteet jo arkkitehtisuunnittelun luonnosvaiheessa
  • Pienimuotoinen ohjaava konsultointi
  • Kokonaisvaltainen sisustus- ja kalustesuunnittelu.

Luo viihtyisä tila kotiin

Varsin usein kodissa voi olla tila tai tiloja, joissa ei viihdytä. Asukkaat eivät välttämättä ymmärrä mikä on vialla. Tällöin apuun kutsutun sisustussuunnittelijan näkemys voi auttaa hahmottamaan tilan ongelmakohdat käyttäjän näkökulmasta. Sisustussuunnittelija näkee koulutuksensa ja kokemuksensa kautta kokonaisuuden ja osaa tarvittaessa kyseenalaistaa usein vakiintuneet epäkohdat. Suunnittelija tuo uusia vaihtoehtoja asukkaille.

Esineet ja tavarat ovat perheen yksilöllisiä valintoja ja tärkeimmille mietitään se oikea paikka. Joskus joudutaan myös luopumaan tavaroista tai ne sijoitetaan varastoon. Säilytystilojen suunnitteluratkaisut ovat myös tärkeitä, eikä niitä saa laiminlyödä, vaikka tilat tuntuisivatkin toisarvoisilta.

Pienet muutostyöt ovat myös tärkeitä sisustussuunnittelijalle. Esimerkiksi epäviihtyisän olohuoneen muuttaminen viihtyisäksi. Suunnittelijalta vaaditaan herkkyyttä aistia tilaajan toiveet ja heidän mieltymyksensä.

– Itse en suunnittele "minun näköistä" vaan pyrin löytämään tilaajan näköisen ratkaisun. Tehtäväni on osaltaan olla tietopankki, jolta tilaaja saa käytännön tietoa ja vinkkejä materiaaleista tai toimittajista jne, sisustussuunnittelija Järvelä kertoo.

Valaistus on tärkein sisustuselementti

Kun vanhoja ja usein epäkäytännöllisiä tiloja muutetaan paremmin nykykäytäntöön sopiviksi tai kun tilojen käyttötarkoitusta muutetaan tulisi siinä vaiheessa kiinnittää huomiota erityisen tärkeään sisustusseikkaan: Valaistukseen.

Valaistus on tärkeä osa sisustusta. Valaistuksen lähtökohtana ovat turvallisuus, visuaalisuus, viihtyvyys ja varsinkin tunnelma. Valo on sisustuselementti, jota ei huomata, kun se toimii tilassa oikein. Huono valaistus pilaa helposti hyvän ja arvokkaankin sisustus- ja kalustusratkaisun.

Ammattitaidolla suunniteltu kokonaisvalaistus nostaa kiinteistön arvoa ja vähentää kalliita, usein epäesteettisiä jälkiasennuksia.

"Kun valoa ei voi muovata kuin kuvanveistäjä savea, on käytettävä ajatusta"
- James Turell -
Kuvituskuva, Adobe Stock
Kuvituskuva, Adobe Stock

Luo harmoninen kokonaisuus kotiisi

Sisustussuunnittelu on hyvin kokonaisvaltainen suunnitteluala. Se kattaa kaiken tekstiilien vallinnasta esimerkiksi takan, porraskaiteen tai kiintokalusteiden yksityiskohtaiseen suunnitteluun.

Sisustussuunnittelu ei ole ainoastaan värien, materiaalien, kalusteiden suunnittelua tai yhteensovittamista. Esimerkiksi uudisrakennuksen tai saneerattavan kohteen tilasuunnittelu on tärkeää: Ikkunoiden lopulliset paikat, ovien lopulliset sijoittelut, ovien kätisyydet ja niin edelleen. Yksityiskohdat, jotta loppuratkaisu on mahdollisimman toimiva.

Suunnittelutöissä eivät pienet kohteet ole sen vähäpätöisempiä kuin suuremmatkaan toimeksiannot. Usein päinvastoin -pieni ja yksinkertainen tila vaatii kokeneen suunnittelijan tilahahmotuskykyä, jotta kaikki elementit saadaan sovitettua tällaiseen tilaan niiden "hyppimättä silmille."

Sisustussuunnitteluun kannattaa panostaa, jotta saadaan toimivat tilat ja vuosia kestävät ratkaisut. Uudisrakennuskohteissa jatkojalostetaan arkkitehdin luomaa tilaratkaisua. Joissain kohteissa suunnittelija määrittelee myös piha- ja ulkoalueiden detaljitasoiset ratkaisut kuten kalusteet.

Kattavan suunnittelun lopputuloksena saadaan sisä- ja ulkotilojen muodostama saumaton harmoninen kokonaisuus.

Sisustussuunnittelija konsulttina

Valittaessa sisustussuunnittelijaa kannattaa selvittää suunnittelijan koulutus, ammattitaito ja referenssit. Konsultiksi valitun suunnittelijan on tärkeää olla yhteistyökykyinen ja hänellä tulee olla asiakkaan tarpeet ymmärtävä ote työhön. Aina kannattaa tehdä kirjallinen sopimus toimeksiannosta ja määritellä myös suunnittelulle aikataulu.

Sisustussuunnittelu voidaan aina vaiheistaa tilanteen ja asiakkaan toivomusten mukaan. Ensin kannattaa tehdä kartoitus suunniteltavasta kohteesta ja yleissuunnitelma. Tätä suunnitelmaa sitten kehitetään luonnosvaiheiden kautta ja tietyt kohdat viedään lopuksi detaljitasolle.

Aina ei edes tarvita pitkää suunnitteluprosessia, joskus vain yksi konsultointikäynti asiakkaan kotona riittää antamaan hyvän perustan ja ideoita kehittää omaa kotia viihtyisämmäksi ammattilaiselta saadun kokonaisnäkemyksen perusteella.

olohuone on kuvassa piirretty viivalla ja keittiö näkyy valokuvana vasemmalla

Pääsuunnittelu - arkkitehtisuunnittelu

Pääsuunnittelijan tehtävä on ohjeistaa sisustussuunnittelu alkavaksi oikeaan aikaan muuhun suunnitteluun sekä toteutusvaiheeseen nähden. Oikea vaihe uudisrakentamisessa on kun arkkitehdin luonnossuunnitelmien periaatteet alkavat olla tilaajan hyväksymät. Tällöin sisustussuunnittelija voi vielä vaikuttaa suunnitelmien sisältöön ja tuoda lisäarvoa lopputulokseen.

Valaistuksen suunnittelu kuuluu luontevasti sisustussuunnittelijalle, joka tuo tiedot ajoissa sähkösuunnittelijalle. Sisustussuunnittelija miettii muun muassa alakatot ja yhteen sovittaa pääsuunnittelijan kanssa LVI-suunnittelijan ratkaisut urakkalaskentakuviin.

Pihavalaistus ratkaistaan yhdessä pihasuunnittelijan kanssa. Pääsuunnittelijan koordinoimassa suunnittelutiimissä asiat tehdään oikeassa järjestyksessä ja työmaalla vältetään suunnittelijoiden ylimääräisiä käyntejä. Sisustusvaiheessa muutokset purkutöineen tulevat liian kalliiksi.

Pääsuunnittelija suosittelee sisustussuunnittelijaa projektiin

Sisustussuunnittelijan kiinnittäminen uudis- ja saneerausprojektiin vahvistaa osaamista ja rakennuttaja hyötyy palvelusta.

– Asiakkaidemme yksilöllisissä kohteissa olemme saaneet parhaan palautteen hankkeista, jossa sisustussuunnittelija on tullut mukaan ajoissa suunnittelutiimiin. Kohteen arkkitehti saa tukea tilaratkaisujen jalostamiselle ammattitaitoisen materiaalimaailman ja detaljit hallitsevan sisustussuunnittelijan avulla, kertoo Seppänen.

Valaistussuunnitteluvaiheen lisälaatu on helposti siirrettävissä sähkösuunnittelijan asiakirjoihin ja työmaalla vältytään turhilta muutoksilta ja kustannuksilta. Asiakas tiedostaa sisustusratkaisujen vaikutukset jo suunnittelupöydällä ja saa varmuuden haluamansa yksityiskohtaisen laadun toteutumisesta tarkkaan mietittyjen piirustusten kautta.

Toteutuksesta vastaavat tahot ja urakoitsijat antavat tarkemman hinnan, kun yksityiskohdat on mietitty ja esitetty jo urakkalaskentakuvissa. Asiakkaan hankkeen alussa määrittelemäksi tavoitteeksi asetettu uuden kodin tai huoneistosaneerauksen viihtyisyys toteutuu suurella varmuudella.

Tero Seppänen arkkitehti SAFA ja Doventus Oy:n toimitusjohtaja
Tero Seppänen arkkitehti SAFA ja Doventus Oy:n toimitusjohtaja
Doventus Oy
Talo
projektinjohto
sisustus
aikataulut
Kiinnostuitko? Tilaa Rakentaja.fi -uutiskirje
Remppa suunnitteilla? Tontti varattu? DIY houkuttelee? Sisustustrendit hakusessa? Rakentaja.fi -uutiskirjeestä saat viikoittain ideoita, ohjeita, infoa ja inspiraatiota suoraan sähköpostiisi. Tutustu muiden remontoijien ja rakentajien projekteihin, vertaile sisustustrendejä ja nappaa talteen arvokkaat asiantuntijavinkit, ohjeet ja tuotevinkit.

Aiheeseen liittyvää

20189_54572.jpg
Miten olisi täysin uniikki koti?
Useat haaveilevat itse suunnitellusta kodista, omien mielikuvien sekä ajatusten ja toiveiden toteutumisesta niin paperilla kuin myös todellisuudessa. Moni on raapustanut ruutupaperille huonejakoja ja miettinyt miten tilat keskenään jakautuisivat. Omat visiot kannattaa käydä rohkeasti esittelemässä ammattitaitoiselle ja osaavalle arkkitehdille. Ammattilainen hahmottaa kokonaisuuden sekä omaa tarkkanäköisyyttä yllättäviäkin yksityiskohtia ajatellen.
20123_30208.jpg
Valo ja tila
Kodin sisustamiseen ja jalostamiseen liittyy elämänmyönteinen ja optimistinen toiminta. Haluamme lisää laatua sekä yksilöllisyyttä asumiseen ja kodin tila- ja sisustusratkaisuihin näinä aikoina, jolloin vapaa-ajan määrä vähenee yhä hektisemmäksi muuttuvassa yhteiskunnassamme. Haluamme investoida elämänlaatuun parantamalla kodin laatutasoa ja viihtyisyyttä. Kodin ja tilan sisustamiseen ja viimeistelyyn liittyy meissä kaikissa asuva kauneuden kaipuu.Tilakokemus syntyy valon ja materiaalien kohtaamisesta yhdistettynä ihmisen liikkeeseen ja toimintaan tilassa. Eri aistiemme avulla muodostamme kokonaiskäsityksen tilasta, myös emotionaalisesti. Valo tekee tilan ja muodot näkyväksi, mutta myös kuulo- ja hajuaistiemme kautta saamme impulsseja tilakokemukseen. Viihtyisässä tilassa me rentoudumme, myös alitajuntamme vastaanottaa aisteimme kautta saadut miellyttävän tilakokemuksen impulssit.Lisätietoa Doventuksesta ja onnistuneesta hankkeesta...Yhteydenottopyyntö sisustussuunnittelusta...
20071_2709.jpg
Onnistuneen pientalohankkeen
Uusi rakennushanke kertoo rakennuttajan uskosta tulevaisuuteen. Haaveista tulee totta, kun omalle tontille rakennetaan yksilöllinen talo. Rohkeita rakentajia ja rakennuttajia riittää. Pientaloasuminen asumismuotojen ehdottomana suosikkina on siivittänyt tonttikaupan korkeille toteumaluvuille ja rakentamaan ryhdytään tuhansien rakentajaperheiden voimin. Suomen niemelle nousee ennätysmäärä uusia ja moderneja puurunkoisia taloja ja ns. kivitaloja harkkorunkoineen. Myös vapaa-ajan asunnoissa asetettu laatutaso on noussut huomattavasti. Rakennukset ovat nykyään hyvin lämpöä eristäviä ja talotekniikaltaan monipuolisia. Ulkoasu ja arkkitehtuuri voi olla pelkistetyn yksinkertainen ja selkeä, mutta viisaan ratkaisun, siis lopputuotteena asuinrakennuksen, takana on paljon ammattilaisten varmistamia teknisiä oivalluksia, jotka täyttävät hyvän rakennustavan ominaisuudet ja viranomaisvaatimukset.
20188_54298.jpg
Sisustajalle keraamisia unelmalaattoja lattiaan ja seiniin
Keraamisella laatalla on monia etuja, miksi se kannattaa valita kodin lattia- tai seinämateriaaliksi. Keraaminen laatta kestää erinomaisesti kovaakin kulutusta. Tästä syystä laatat ovat varsinkin lapsi- ja kotieläinperheiden suuressa suosiossa.Keraamisen laatan etuja ovat myös pinnan kestävyys sekä lämmön- ja kosteudensietokyky, unohtamatta tietysti sitä, että keraamiset laatat tuovat sisutukseesi laatua. Nykyisin laattoja löytyy vaateliaimpienkin sisustajien makuun, sillä erilaisia värejä, pinnan muotoja ja laattojen kokoja on valtavasti. Keraamiset laatat soveltuvat hyvin sekä lattia- että seinäpinnoiksi – ja kaikissa tiloissa.
Omakotitalo vehreällä tontilla
Parhaan pientalotontin valinta arkkitehdin ohjeilla
Onko seuraava unelma sinulle tuttu? ”Haluaisin asua elämäni tärkeimpien ihmisten kanssa itse rakennuttamassa ja yksilöllisessä pientalossa. On niin kiehtovaa kiinnittää ajatukset siihen ikiomaan kotitaloon, missä elämän piiri sujuu mukavasti miellyttävässä asuinympäristössä.” Moni meistä ajattelee juuri näin. Ennen rakentamisen matkaa on kuitenkin aina ensin löydettävä se sopiva rakennuspaikka eli tontti.
20237_82696.jpg
Rohkeat uudet sisustustrendit! Nämä kaksi trendaavat nyt TikTokissa
Meillä jokaisella on tarve esitellä omaa identiteettiämme esimerkiksi vaatteiden tai sisustuksen avulla. Tähän ajatukseen eivät tiukasti trendien mukaan tehdyt sisustukset sovi. Trendeillä on kuitenkin tarkoitus esitellä, millä uudella tavalla voisit piristää sisustustasi. Trendejä on myös tarjolla useita per sesonki, joista voit valita oman näköisesi ja toteuttaa siitä vain haluamasi osat – niin paljon tai niin vähän kuin haluat.On tärkeää muistaa, että sisustustrendit ovat ohimeneviä ja vaihtelevat ajan myötä. Sen sijaan, että pyrkisit seuraamaan jokaista muotia, kannattaa keskittyä luomaan sisustus, joka heijastaa omaa persoonallisuutta ja tyyliä. Tämä auttaa luomaan aikaa kestävän ja henkilökohtaisen sisustuksen, joka ei ole sidottu nopeasti muuttuviin trendeihin.Nyt tutustutan sinut kahteen värikkääseen, nuorison suosimaan trendiin: #Cluttercore ja #Avant Basic.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton