• Etusivu
  • Talo

Remontoi kotisi energiatehokkaaksi

Oikeilla lämmöneristeillä onnistut

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Kingspan Insulation Oy
Päivitetty 01.12.2023
20172_48235.jpg

Tehokkaat polyuretaanieristeet soveltuvat lähes kaikkeen lämmöneristämiseen.

Vanhan talon nykyaikaistaminen energiatehokkaaksi vaatii korjaustoimenpiteitä erityisesti lämmöneristyksen osalta. Ulkovaipan tiiveys on keskeisessä osassa, kun halutaan vähentää energiakulutuksen tarvetta. Uusittu lämmöneristys, ikkunat ja ovet parantavat rakennuksen energialuokkaa ja laskevat siten asumiskustannuksia. Eri aikakausien "tyyppitaloille" on olemassa omat korjausratkaisunsa.

Rintamamiestalot ja sitä vanhemmat talot

1940-luvulla ja aiemmin rakennetut talot ovat pääsääntöisesti hirsitaloja. Seinät näissä taloissa ovat yleensä n. 150 mm paksuista hirttä. Vanhan hirsitalon korjaaminen vaatii huolellisen suunnitelman ja oikeanlaisen korjaustavan. Hirsitalojen lämmitysjärjestelmänä käytettiin tyypillisesti uuneja, joita oli talossa yleensä useita.

1950-luvun talot ovat tyypillisiä rintamamiestaloja, joita on vielä runsaasti jäljellä. Purutalot korvasivat aikanaan vuosikymmenen vaihtuessa hirsitalot. Nykypäivänä 1950-luvulla rakennettujen talojen ovissa, ikkunoissa ja eristyksissä on tyypillisesti parantamisen varaa ja asunnot ovat usein vetoisia. Eristeet ovat painuneet, talotekniikka vanhentunutta ja talot ovat elinkaarensa lopulla.

Runko: Tyypillisesti 100 mm puuta. Paperi ja laudoitus ovat molemmin puolin runkoa. Väli on täytetty sahanpurulla, kutterin lastulla tai näiden sekoituksella.
Yläpohja: Yläpohjassa eristeenä sahanpurua, kutterinlaskua tai näiden sekoitusta 250-300 mm.

Eristysratkaisu

Kingspan Therma TP10 -eristeratkaisulla ullakko saadaan tehokkaasti hyötykäyttöön, kun tila jää mahdollisimman korkeaksi ja hyötykäyttöön jää mahdollisimman paljon neliöitä. Suositeltu eristeratkaisu on Kingspan Therma TP10120 mm asennettuna kattotuolien väliin ja yhtenäisenä kerroksena sisäpintaan.

Seinien sisäpuoliseen lisäeristämiseen soveltuvat Kingspan Therma TW56 Anselmi tai Therma TP10 –eristelevyt.

Talon ilmanvaihto järjestetään remontin jälkeen joko painovoimaisena tai koneellisesti, eli eristeratkaisu ei vaikuta ilmanvaihdon tarpeeseen.

1960–1970-lukujen talot

1960-luvun alusta seuraavan vuosikymmenen puoliväliin villaeristeet korvasivat heikommin eristävät purueristeet. Talojen julkisivumateriaaleina käytettiin puuta ja kiveä. Ulkoa päin kivitalot ovat tyypillisesti hyvässä kunnossa. Puuosat, ikkunat ja ovet alkavat tavallisesti lähestyä elinkaarensa päätä.

Kivitalojen sisäpuolelle kannattaa lisätä eristyksiä remontin yhteydessä. Puutalojen osalta lisäeristäminen julkisivuremontin yhteydessä on myös aina suositeltavaa.

Runko: Seinissä eristepaksuus säilyi jokseenkin samana kuin puruseinissä, eli 100 mm. Sisäverhouksena on yleensä lastulevy ja tuulen suojana bituliitti.
Yläpohja: Tyypillisesti villaa, noin 150–200 mm.

Energiakriisi pakotti rakentajat keskittymään 1975–1983 paremmin eristettyihin rakenteisiin. Tiiliverhous oli yleistymässä puurunkoisissa taloissa. Ikkunoita pienennettiin ja siirryttiin kolminkertaisiin laseihin. Eristepaksuudet kasvoivat seinissä 150 millimetriin. Tiiliverhoillut talot ovat tyypillisesti ulkoapäin kunnossa. Puuosat, kuten ikkunat ja ovet vaativat huoltoa ja korjausta. Ilmanvaihto on yleensä 1970-luvun taloissa puutteellinen.

Runko: Seinä 150mm eristevahvuus (villa ja tuulensuoja).
Yläpohja: Tyypillisesti villaa noin 200-250 mm. Ennen energiakriisiä 150-200 mm.

Eristysratkaisu

Kingspan Therma TP10 Vintti-Iita – eristeratkaisulla ullakko saadaan tehokkaasti hyötykäyttöön, kun tila jää mahdollisimman korkeaksi ja hyötykäyttöön jää mahdollisimman paljon neliöitä. Suositeltu eristeratkaisu on Kingspan Therma TP10 120 mm asennettuna kattotuolien väliin ja yhtenäisenä kerroksena sisäpintaan Kingspan Therma -eriste 30 mm.

Sekä ulkoseinissä että yläpohjassa voidaan eristeet vaihtaa Kingspan Therma -eristeisiin. Tällöin eristepaksuudet pysyvät samoina, lämmöneristyskyky on helposti tuplattu ja rakenteen tiiveyttä parannettu huomattavasti. Erillistä tuulensuoja- tai höyrynsulkukerrosta ei tarvita.

Seinien sisäpuolinen lisäeristämiseen soveltuvat Kingspan Therma TW56 Anselmitai Therma TW55 – eristeet.

Talon ilmanvaihto järjestetään remontin jälkeen joko painovoimaisena tai koneellisesti, eli eristeratkaisu ei vaikuta ilmanvaihdon tarpeeseen.

1980–1990-lukujen talot

Talot, jotka on rakennettu 1980-luvun puolivälin jälkeen, ovat yleensä huomattavasti energiaa säästävämpiä ja mukavampia asua kuin edellisten vuosikymmenien talot. Esimerkiksi vesikiertoinen lattialämmitys alkoi yleistyä 90-luvun puolivälissä.

Runko: Seinissä on yleensä 150–200 mm:n lämmöneristys
Yläpohja: Eristetty 250-300 mm puhallusvillalla

Eristysratkaisu

Sekä ulkoseinissä että yläpohjassa voidaan eristeet vaihtaa Kingspan Therma-lämmöneristeisiin. Tällöin eristepaksuudet pysyvät samoina, lämmöneristyskyky on helposti tuplattu ja rakenteen tiiveyttä parannettu huomattavasti. Erillistä tuulensuoja- tai höyrynsulkukerrosta ei tarvita.

Seinien sisäpuolinen lisäeristämiseen soveltuvat Kingspan

Therma TW56 Anselmi

tai

Therma TP10

–eristeet.

Talon ilmanvaihto järjestetään remontin jälkeen joko painovoimaisena tai koneellisesti, eli eristeratkaisu ei vaikuta ilmanvaihdon tarpeeseen.

Kingspan Therma -eristeet on helppo ja nopea asentaa.
Kingspan Therma -eristeet on helppo ja nopea asentaa.
Info

Info

Miksi Kingspan -eristeet?

  • Kosteustekninen turvallisuus Kingspan Therma -eristeiden alhainen vedenimeytyminen sekä suuri vesihöyrynvastus varmistavat rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden.
  • Palotekniset ominaisuudet Kingspan -eristeiset ratkaisut täyttävät niille asetetut palomääräykset. Palotilanteessa Kingspan Therma -eristeet hiiltyvät hitaasti, jolloin hiiltynyt kerros hidastaa osaltaan palon läpitunkeutumista eristekerroksessa.
  • Vesihöyrynvastus Alumiinilaminaattipintaisen Kingspan Therma -eristeen vesihöyrynvastus on moninkertainen verrattuna 0,2 mm muovikalvoon. Kingspan Therma -eristeitä käytettäessä ei tarvita erillistä höyrynsulkua.
  • Ilmanpitävyys Kingspan Therma -eristeillä saavutetaan matala- ja passiivirakentamisessa vakiintunut ilmanpitävyystaso (n50 tai q50 alle 0,6) noudattamalla huolellisesti asennusohjeitamme. Eristelevyjen saumojen tiivistykset hoidetaan usein sovelluksesta riippuen polyuretaanivaahdolla ja teipillä. Tarkista tiivistysmenetelmät rakenteiden detaljipiirustuksista.

Lisätietoja:

Kingspan tekninen neuvonta

Kingspan Insulation Oy
Talo
seinät
eristys
alapohja
yläpohja
lämpöeristys
Kiinnostuitko? Tilaa Rakentaja.fi -uutiskirje
Remppa suunnitteilla? Tontti varattu? DIY houkuttelee? Sisustustrendit hakusessa? Rakentaja.fi -uutiskirjeestä saat viikoittain ideoita, ohjeita, infoa ja inspiraatiota suoraan sähköpostiisi. Tutustu muiden remontoijien ja rakentajien projekteihin, vertaile sisustustrendejä ja nappaa talteen arvokkaat asiantuntijavinkit, ohjeet ja tuotevinkit.

Aiheeseen liittyvää

201512_45081.jpg
Pientalon korjaushankkeen kulku
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty: suunnitteluvaiheessa määräytyy suurin osa hankkeen kustannuksista. Mitä enemmän korjaukseen liittyviä asioita otetaan ennalta huomioon, sitä hallitummin, nopeammin ja edullisemmin varsinainen työ sujuu. Pienenkin korjauksen suunnittelussa kannattaa käydä ainakin jollain tasolla artikkelissa esitetyt asiat. Kaikki korjaushankkeet ovat erilaisia ja vaativat yksilöllistä suunnittelua. Kuitenkin tässä esitetään joitakin yleisiä asioita, jotka saattavat helpottaa hankkeen hahmottamista, suunnittelua ja läpivientiä ja joista kukin korjaukseen ryhtyvä voi poimia omaan tapaukseensa sopivat vinkit.
20176_49431.jpg
Helppo lisälämmöneristys
Rakennuksen energian kulutusta ja lämpöhäviötä voidaan pienentää tehostamalla lämmöneristystä paksummilla eristekerroksilla tai eristävämmillä materiaaleilla. Lisälämmöneristys on remontointikohteessa aina kannattava investointi. Näiden lisäksi erityisesti ilmanpitävyyden parantaminen vähentää energiankulutusta selvästi sekä varmistaa rakenteen kosteusteknisen toimivuuden. Kingspan -eristeitä käyttämällä tehokkaampi lämmöneristys voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla.
20106_22039.jpg
Miten rintamamiestalo on rakennettu?
Näennäisestä samankaltaisuudestaan huolimatta jokainen rintamamiestalo on yksilö. Jo tyyppi talomalleja eri muunnelmineen oli satoja, lisäksi kukin suunnittelija ja rakentaja saattoi muokata tilaratkaisuja omiin tarpeisiinsa sopiviksi. Myös rakenteita ja niiden liitos ym. detaljeja muunneltiin saatavilla olevien materiaalien, rakentajan taitojen ja ideoiden – sekä hyvien että huonoiksi osoittautuneiden – mukaan.Ajan myötä ja materiaalipulan helpottuessa myös tyyppirakenteet muuttuivat; rakenne- ja eristyspaksuus kasvoivat, rakenteet monimutkaistuivat ja niissä voitiin käyttää kalliimpia materiaaleja ja tarvikkeita. Siksi "tyypillisiä" rakenteita voidaan esitellä vain hyvin yleisluontoisesti ja suuntaa antavasti. Alkuperäisten rakenteiden kirjon lisäksi myös korjauksia on tehty eri aikoina lukemattomin eri tavoin, joten korjaukseen ryhdyttäessä rakenteet on aina selvitettävä tapauskohtaisesti.
20202_62791.jpg
Optimoitu käsiteltävyys ja asennettavuus
ISOVER lanseeraa täysin uuden kevyiden rakennuseristeiden valikoiman. Yhteistyössä asentajien kanssa laitoimme asentajien kokeman laadun keskiöön ja optimoimme käsiteltävyyden ja asennettavuuden.
20202_62791.jpg
Säästä lämmityskuluissa - panosta lämmöneristykseen
Maaliskuussa 2020 ISOVER lanseerasi täysin uuden kevyiden rakennuseristeiden valikoiman. Tuotekehittelyyn otettiin mukaan asentajia sekä hyödynnettiin heidän käyttökokemustaan eristeistä ja niiden toimivuudesta.Tässä esittelyssä ISOVER PREMIUM 33:
20228_79428.jpg
Hyvä eristys toimii sekä pakkasia että hellettä vastaan
Usein mielletään, että eristyksen tarkoitus on ainoastaan pitää kylmä syys- ja pakkasilma poissa sisätiloista. Eristyksen tarkoitus on kyllä pitää kylmä loitolla, mutta tiesitkö, että hyvän eristyksen ansiosta myös paahtavan kuuma helleilma pysyy poissa ja kodin sisäilma säilyy miellyttävän viileänä.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton