• Etusivu
 • Varusteet

Onko jätevesijärjestelmän hankinta edessä?

Rakentajan toimitus
Päivitetty 08.09.2023
20225_78266.jpg

Jätevesiasetuksen tarkoituksena on toimia ympäristömme hyväksi. Parantamalla haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa voidaan vaikuttaa vesien rehevöitymiseen sekä pienentää asuinympäristölle aiheutuvia haittoja. Tiukemmat määräykset koskevat kiinteistöjä, jotka sijaitsevat alle sadan metrin päässä vesistöstä tai muuten herkästä alueesta. Kunnollisen jätevesijärjestelmän valintaan kannattaakin käyttää aikaa ja ottaa ammattilaiset avuksi. Ennen ostopäätöstä kannattaa vertailla jätevesijärjestelmien toimittajia sekä tutustua erilaisiin vaihtoehtoihin.

Jätevesijärjestelmän kustannukset

Jätevesijärjestelmän kustannukset muodostuvat alkuinvestoinnista sekä käytön ylläpitokustannuksista. Laskelmissa tulee ottaa huomioon jätevesisuunnitelman hinta, materiaalit, asentaminen sekä vuosittaiset huollot. Lisäksi järjestelmän koko, sijainti ja tontin maaperä vaikuttavat myös hintaan.

Haja-asutusalueella rakennettaessa tai jätevesijärjestelmää remontoitaessa on hyvä tietää, millainen jätevesijärjestelmä tarvitaan. On turha hankkia liian suurta tai kallista järjestelmää, mutta riittämätönkin järjestelmä aiheuttaa ylimääräisiä lisäkustannuksia. Oikein toteutettu jätevesijärjestelmä maksaa itsensä takaisin toimintavarmana ja vuosikymmeniä kestävänä lopputuloksena.

Puhdistusvaatimuksen tasot

Jätevesiasetuksessa on käytössä sekä yleiset että tiukemmat puhdistusvaatimukset, joiden taso vaihtelee tilanteen ja alueen mukaan. Tiukennetut vaatimukset ovat pääsääntöisesti voimassa herkästi pilaantuvilla alueilla, kuten esimerkiksi pohjavesialueilla sekä rantavyöhykkeillä.

Voimassa olevan asetuksen mukaan vanhojen kiinteistöjen jätevesiasioiden oli oltava kunnossa 31.10.2019 mennessä. Asetus ei koske uudisrakennuksia eikä vanhoja kiinteistöjä, joilla suoritetaan suurempaa, rakennusluvan vaativaa korjaustyötä. Näissä kiinteistön jätevesijärjestelmän tulee lähtökohtaisesti täyttää voimassa olevat jätevesiasetuksen vaatimukset.

Kaikkien haja-asutusalueilla sijaitsevien kiinteistöjen omistajien ei kuitenkaan tarvitse ryhtyä jätevesiremonttiin. Kuivakäymälä ja kantovesi vapauttavat yleensä velvoitteista, jos tästä ei aiheudu pilaantumisen vaaraa. Myöskään kiinteistöillä, jotka on rakennettu vuoden 2004 jälkeen, ei käytännössä tarvitse tehdä mitään, koska niissä perustason vaatimukset on toteutettu rakentamisvaiheessa.

Jätevesiselvitys nykytilanteesta

Kaikista kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevista kiinteistöistä on omistaja velvollinen tekemään jätevesiselvityksen, jonka perusteella on mahdollista arvioida jätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus. Täytetty lomake esitetään pyydettäessä kunnan ympäristöviranomaiselle.

Jätevesiselvitykseen tulee sisällyttää:

 • Jätevesiselvityslomake
 • Jätevesijärjestelmän huolto-ohjeet
 • Tontin asemapiirustus, josta selviää jätevesijärjestelmän sijainti
 • Huoltopäiväkirja

Tunnista oma tilanteesi

Seuraavien kohtien avulla voit tunnistaa tilanteesi ja tutustua jätevesien poistamistapaan ja vaatimustasoon.

Kantovesi, viemäri ja kuivakäymälä

Kantovedellä tarkoitetaan tilannetta, jossa vesi kannetaan tai pumpataan käsin kiinteistölle. Jos kiinteistössä ei ole ollenkaan viemäriä, nämä vähäiset pesuvedet voidaan kaataa suoraan maahan. Mikäli rakennuksessa on viemäri, jätevesien vähäisen määrän takia ne voidaan johtaa puhdistamatta maaperään, esimerkiksi yksinkertaiseen imeytyskuoppaan tai sorapesään. Kantovedeksi voidaan luokitella myös pumpun avulla siirrettävä vesi, jota lämmitetään saunan padassa ja varsinainen veden annostelu tapahtuu pääosin napolla, vadeilla ja ämpäreillä. Suihkua tai lämminvesivaraajaa ei ole. Kohteessa WC:nä toimii puucee tai kuivakäymälä, joissa ei käytetä vettä.

Tässä tapauksessa jätevedet tulisi hoitaa seuraavasti:

 • Hyvä vaihtoehto olisi johtaa vedet ensin ämpäriin tai vastaavaan astiaan, jossa on suodatin ja sieltä edelleen sorapesään. Puuceen tulisi olla kompostoiva. Kompostoivan Puuceen ja vesijärjestelmän suodattimeen kertyneen tavaran voi kesän päätteeksi kipata kompostiin tai vaikkapa kasvimaahan.
 • Huussin lisäksi markkinoilla on myös vesivessan tilalle tarkoitettuja kuivakäymälöitä, jotka soveltuvat ympärivuotiseen sisäkäyttöön. Kun käymäläjätevesiä ei synny, voidaan muut, tiskaamisesta ja peseytymisestä syntyvät, "harmaat" jätevedet imeyttää maaperään huomattavasti kevyemmällä ja halvemmalla järjestelmällä kuin käymälävesien kera.
 • Mikäli käytetään erottelevaa kuivakäymälää, voidaan virtsa kerätä esimerkiksi kanisteriin ja käyttää se laimennettuna lannoitteena kukkapenkissä.

Paineellinen vesi ja kuivakäymälä

Kun käyttövesi otetaan sähköpumpulla kaivosta, järvestä tai suoraan vesijohtoverkosta, vettä kulutetaan selvästi enemmän, jolloin jätevedet on myös käsiteltävä tehokkaammin. Kiinteistöllä käytetään vedetöntä käymäläratkaisua ja käsiteltäviksi jäävät ainoastaan pesuvedet.

Tässä tapauksessa jätevedet tulisi hoitaa seuraavasti:

 • Kun kiinteistöllä on esimerkiksi saunassa pelkkä pata ja lisäksi käsintiskausta varten allas, voidaan saunan pesuvedet johtaa yksinkertaiseen imeytyskuoppaan tai sorapesään. Tiskivesille tulisi olla yksinkertainen saostuskäsittely ja imeytys-/suodatuskaivo.
 • Mikäli kiinteistöllä on pesukone, suihku, lämminvesivaraaja tai muu sellainen, pesuvedet tulisi johtaa 2-osaiseen saostussäiliöön ja edelleen maaperäkäsittelyyn tai pesuvesille sopivaan pienpuhdistamoon.
 • Käymälän tulisi olla tuotteistettu kuivakäymälä tai kompostoiva puucee. Erottelevan käymälän virtsa kannattaa kerätä erikseen ja käyttää se laimennettuna lannoitteena vaikka kukkapenkissä.

Paineellinen vesi ja vesi-wc, käsittely eri järjestelmissä

Kun käyttövesi otetaan sähköpumpulla kaivosta, järvestä tai suoraan vesijohtoverkosta, vettä kulutetaan tällöin selvästi enemmän, jolloin jätevedet on myös käsiteltävä tehokkaammin. Kiinteistöllä on myös vesivessa.

Tässä tapauksessa jätevedet tulisi hoitaa seuraavasti:

 • Vesivessasta syntyvät jätevedet on hyvä johtaa vähintään viiden kuution umpisäiliöön, jossa on täyttymisestä ilmoittava hälytin.
 • Muut pesuvedet voidaan johtaa kaksiosastoisen saostussäiliön tai kahden sakokaivon kautta maaperäkäsittelyyn, joko imeytys- tai suodatuskenttään maaperän laadusta riippuen. Pesuvedet voidaan johtaa myös niille tarkoitetun laitepuhdistamon kautta maaperään tai ojaan.

Paineellinen vesi ja vesi-wc, käsittely samassa järjestelmässä

Kun käyttövesi otetaan sähköpumpulla kaivosta, järvestä tai suoraan vesijohtoverkosta, vettä kulutetaan tällöin selvästi enemmän, jolloin jätevedet on myös käsiteltävä tehokkaammin. Kiinteistöllä on myös vesivessa.

Tässä tapauksessa jätevedet tulisi hoitaa seuraavasti:

 • Kaikki jätevedet voidaan johtaa joko kolmiosastoisen saostusäiliön tai kolmen sakokaivon kautta maaperäkäsittelyyn joko imeytys- tai suodatuskenttään maaperän laadusta ja kiinteistön sijainnista riippuen.
 • Mikäli kiinteistöllä on ympärivuotista ja säännöllistä käyttöä, voidaan kaikki jätevedet käsitellä myös panospuhdistamossa.
Varusteet
Kiinnostuitko? Tilaa Rakentaja.fi -uutiskirje
Remppa suunnitteilla? Tontti varattu? DIY houkuttelee? Sisustustrendit hakusessa? Rakentaja.fi -uutiskirjeestä saat viikoittain ideoita, ohjeita, infoa ja inspiraatiota suoraan sähköpostiisi. Tutustu muiden remontoijien ja rakentajien projekteihin, vertaile sisustustrendejä ja nappaa talteen arvokkaat asiantuntijavinkit, ohjeet ja tuotevinkit.

Aiheeseen liittyvää

20225_78045.jpg
Viisi kysymystä ja vastausta ulkomaaleista sekä ulkomaalauksesta
Ulkomaalauksen sesonkiaika on käsillä. Kohta julkisivu hohtaa uuden maalipinnan ansiosta kilpaa auringonvalon kanssa. Mieleen voi kuitenkin nousta muutamia kysymyksiä siitä, mitä maalia voi käyttää ja tarvitseeko mahdollisesti tehdä jotain huoltotöitä jo ennakkoon. Keräsimme yhteen viisi seikkaa, jotka kannattaa huomioida ennen maalaustyön aloittamista.
20187_54154.jpg
4 helppoa tapaa säästää vettä suihkussa
Kotitalouksissa veden haaskaaminen liittyy usein suihkussa käymiseen. Vettä voi kuitenkin säästää valtavia määriä tekemällä pieniä muutoksia päivittäisiin rutiineihin – ilman että henkilökohtainen hygienia kärsii. Siitä huolimatta valutamme hukkaan paljon enemmän vettä kuin oikeastaan tarvitsisimme.Veden käytön tehostaminen onnistuu, kun vettä käyttää tiedostaen resurssien rajallisuuden ja yrittäen vähentää tarpeetonta tuhlausta. Muutaman yksinkertaisen niksin avulla sinäkin voit säästää jopa 22 tuhatta litraa vettä vuodessa.
20184_52438.jpg
Kakolan vankilaselleistä asunnoiksi
Kauas Turun silloisesta keskustasta, syrjäiselle Kakolanmäelle, perustettiin vuonna 1853 vankila. Nykypäivän Turussa välimatkaa keskustaan on enää kilometri. Vankilasellien tilalle on rakennettu tasokasta asumista ja palveluita. Seinät rakentuivat Gyproc Habito-levyillä ja suomalaisella työllä.– Kakolan alueen historiallisiin vankilarakennuksiin tuli 350 asuntoa ja koko Kakolanmäelle vaiheittain noin 1500 asuntoa. Historiallisista rakennuksista säilytetään käytännössä ulkokuoret ja perustukset, ja sisätilat ovat aivan uudet, hallituksen puheenjohtaja, kiinteistöneuvos Olli Ojala Kakola Yhtiöistä sanoo.Kakola Yhtiöt Oy on 35-vuotias, historiallisten kohteiden uudistamiseen keskittynyt yhtiö. Kakolan keskusvankila- ja lääninvankilarakennuksen asuntorakentamisen lisäksi Kakola Yhtiöt toteuttaa Kakolanmäelle houkuttelevia palveluita, kuten Kaskis-ravintolan yrittäjien uuden Kakolanruusu-ravintolan ja maan alle louhitun kylpylän.– Meillä on tapana muuttaa yhtiön nimeä, kun teemme erityisen nimekästä kohdetta. Olemme käyttäneet Gyproc-tuotteita jo kauan kohteissamme. Kipsilevy sopii tähän miljööseen ja antaa tasalaatuisen lopputuloksen. Käytämme sitä kaikissa sisäseinissä ja -katoissa Kakolanmäen asunnoissa, Ojala sanoo.
20089_13163.jpg
Vuoden 2008 isännöitsijä valittu!
Vuoden Isännöitsijäksi 2008 on valittu Aila Holopainen , 54, Espoosta. Holopaisen menestysreseptin ainekset luottamuksen rakentamisessa ovat vankka osaaminen, avoimuus ja jämäkkyys. Vuoden Isännöitsijä julkistettiin Isännöintipäivillä 18.9.2008.Aila Holopainen on toiminut isännöitsijänä 22 vuotta. Työkaverit Isännöintiverkko Oy:ssä kuvaavat Holopaista rautaiseksi ammattilaiseksi ja työmyyräksi, joka jaksaa kannustaa ja opastaa kollegoita.Asiakkaat arvostavat Holopaisen vankkaa osaamista ja hän onkin saanut erinomaiset arviot valtakunnallisessa Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Rehellisyys ja avoimuus, myös hankalissa ja ikävissä asioissa, ovat Holopaisen tavaramerkkejä.- Asiakkaiden luottamus ansaitaan sillä, että tekee, mitä lupaa. Hommia ei saa jättää roikkumaan, pieniäkään asioita, Holopainen toteaa.Todellisen johtajuutensa isännöitsijä osoittaa siinä, että aktiivisuudellaan vie taloyhtiön asioita eteenpäin. - Isännöitsijä pitää suuret linjat järjestyksessä ja esittää hallitukselle, mitä pitäisi tehdä, jotta taloyhtiö pysyy kunnossa, Holopainen kuvailee isännöitsijän roolia.Holopaisen isännöimissä suurissa kerrostaloissa Espoon Soukan alueella on tehty mittavat julkisivu-urakat ja samoissa yhtiöissä ovat nyt käynnistymässä putkiremontit. Holopaisen rooli korjausten käynnistämisessä on ollut merkittävä: ilman huolellista valmistelua ja perustelua näitä hankkeita ei olisi saatu liikkeelle.
20082_8986.jpg
Hyvän olon sauna
Saunan muodonmuutosSauna on tilana tarkoituksellisestikin hieman erillään asuinhuoneista, melkeinpä piilossa. Saunaa käytetään kuitenkin usein päivittäin – tai ainakin sen välittömässä yhteydessä olevaa pesutilaa. Niinpä myös saunan näkyviin rakenteisiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Suomalainen sauna onkin muuttanut muotoaan ja olemustaan ihan viime vuosina varmasti enemmän kuin kodin mikään muu tila. Saunasta halutaan tehdä hyvänolon tyyssija, jossa niin mieli kuin silmäkin lepää. Hyvän näköinen sauna ja sen käytöstä saatava nautinnollinen saunakokemus syntyvätkin kokonaisuudesta, jossa on mietitty kaikki yksityiskohdat, kuten kiuas, lauteet, seinämateriaalit ja valaistus.
20077_5966.jpg
Tulikiven luonnonkivituotteet
Tulikivi Oyj:n tuotevalikoimaan kuuluvat uuniperheen lisäksi myös luonnonkivituotteet. Luonnonkivituotteita käytetään märkätiloissa, sisustuksessa, keittiössä... Luonnonkivituotteilla luot helposti arvokkuutta ja käytännöllisyyttä kotiisi.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton