• Etusivu
  • Rakentaminen

Betonin valinta

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Rudus Oy (Maisematuotteet)
Julkaistu 20.11.2006Päivitetty 04.12.2023
Betonilattian valu

Ammattilaisten roolia pienrakentamisessa ei voi koskaan kyllin korostaa. Pientalon työmaasta vastaavan pitää ymmärtää rakentamisesta ja materiaaleista laaja-alaisemmin kuin suurilla työmailla. Siksi vastaavaa valittaessa kannattaa aina kysyä hänen aikaisempia kohteitaan.

Rakennesuunnittelijan tehtävänä on määritellä käytettävä betonilaatu ja rasitusluokat rakennepiirustuksiin sekä rakennuksen käyttöikätavoite. Betonia tilattaessa ilmoitetaan rakennesuunnittelijan määrittelemät tiedot valmisbetonin toimittajalle. Toimittajalta voi myös kysyä neuvoa mihin tahansa betonin valintaan ja valamiseen liittyvistä asioista.

Lisätietoa betonista...

Käytä ammattilaista lattiavaluissa

Oikean betonin lisäksi onnistunut valu edellyttää perehtymistä työsuoritukseen. Ammattitaito ja huolellisuus ovat tässäkin työssä hyvän lopputuloksen edellytyksiä. Sekä muotitus- että raudoitustyössä on usein hyvä turvautua ammattimiesten palveluihin turhien ja vaikeasti korjattavien virheiden välttämiseksi. Myös betonointiin liittyviin kysymyksiin kannattaa hakea vastauksia ennen työhön ryhtymistä. Itse betonoinnin suoritukseen kannattaa varata kokenut työryhmä, jotta valutyö etenee oikeaoppisesti sekä rivakasti ja saavutetaan hyvä lattian suoruus.

Erittäin tärkeä työvaihe, lattioiden jälkihoito, lankeaa yleensä pienrakentajan harteille. Lattioiden jälkihoito tulee aloittaa mielellään jo valupäivänä esim. levittämällä laatan päälle muovi. Viimaisissa olosuhteissa lattiantekijän tulee aloittaa jälkihoito jo lattian teon yhteydessä pinnalle sumutettavan jälkihoitoaineen avulla. Puutteellisesta jälkihoidosta aiheutuu pölyävä ja heikkolujuuksinen pinta sekä betonilaatan halkeilu.

20074_4660.jpg

Nopeammin päällystettävät betonit

Nopeammin päällystettävät betonilaadut (NP-betonit) ovat vakiinnuttaneet asemansa, kun halutaan lyhentää rakenteiden kuivumisaikoja. NP-betoneita käytetään pintalattioiden ja erilaisten täyttövalujen lisäksi yhä enemmän massiivisissa välipohjissa, joiden kuivumisajat lyhenevät tällöin oleellisesti. Viimeisimmissä tutkimuksissa on todettu, että nopeamman kuivumisominaisuutensa lisäksi NP-betoneihin imeytyy oleellisesti vähemmän kosteutta. NP-betonien kuivuminen kastumisen jälkeen on myös selvästi nopeampaa kuin tavanomaisella betonilla.

Nopeasti päällystettävät (NP) lattiabetonit kuivuvat päällystämiskelpoiseksi vähintään kaksi kertaa nopeammin kuin normaalit betonilaadut. Nopean kuivumisen lisäksi niiden varhaislujuudenkehitys on jopa vastaavaa tasoa kuin nopeasti kovettuvilla betonilaaduilla. Tästä on hyötyä viileillä keleillä suoritettavissa valuissa. Olosuhdehallinta on tärkeää myös NP-betoneita käytettäessä. Riittävä lämpötila (vähintään 20 astetta) ja riittävän alhainen ilman suhteellinen kosteus (40-50 %) rakenteen ympärillä nopeuttavat oleellisesti näiden erikoisbetoneiden kuivumista. Np-betoneita käytettäessä on muistettava kiinnittää erityistä huomiota betonin jälkihoitoon.

Rudus Vihreä betoni

Kestävä rakentaminen tuottaa pitkäikäisiä energia- ja ympäristötehokkaita rakennuksia ja rakenteita ja torjuu näin ilmastonmuutosta. Rudus Oy vastaa alan haasteisiin lanseeraamalla ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavan betonilaadun, Rudus Vihreä betoni. Ruduksen Vihreillä betoneilla voidaan betonin hiilidioksidipäästöjä pienentää helposti 20-50 % ja joissakin tapauksissa vielä huomattavasti enemmän.

Rudus Vihreä betoni -laadut suunnitellaan aina kohdekohtaisesti yhteistyössä suunnittelijan, rakennuttajan ja urakoitsijan kanssa vastaamaan asiakkaan tarpeita. Vihreän betonin tyypillisiä käyttökohteita ovat tavanomaiset perustukset ja sisätiloissa olevat rakenteet.

201111_28692.jpg

Betonin siirtomenetelmiä on monia, mutta pumppaus kannattaa

Betonin pumppaus valukohteeseen on yleensä kokonaiskustannuksiltaan edullisin siirtomenetelmä, kun halutaan säästää työn määrässä ja nopeuttaa valua. Samoin, jos valettava kohde on paikassa, jonne on hankala pääsy. Pumppuautojen ulottuvuudet vaihtelevat pumpputyypin mukaan pystysuunnassa 20 metristä 42 metriin ja vaakasuunnassa 17 metristä 38 metriin. Hihna- eli siirtokuljetin sopii valuihin, joissa auto pääsee noin 10 metrin päähän valukohteesta.

20074_4661.jpg

Tuoreen betonin turvallinen käsittely

Vältä tuoreen betonin joutumista iholle ja erityisesti silmiin käyttämällä suojavaatetusta ja suojaimia. Tuore betoni on ihoa ärsyttävä materiaali korkean emäksisyytensä vuoksi. Väärin käytettynä se saattaa aiheuttaa vakavan silmävaurion ja jopa kolmannen asteen palovamman. Tämä on kuitenkin hyvin harvinaista. Betonimassasta läpi kastunut vaatetus tulee ehdottomasti vaihtaa kuivaan ja kastunut iho tulee pestä huolella puhtaalla vedellä. Jos tuore betoni aiheuttaa ihoärsytystä, mikä ilmenee esim. ihon kirvelynä tai punoituksena, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Betoniroiskeet silmistä on huuhdeltava välittömästi pois runsaalla vedellä noin 15 minuutin ajan, ja silmät on syytä mennä tarkastuttamaan lääkärillä. Tarkemmat ohjeet saat betonin toimittajalta. Kovettunut betoni on vaaratonta, eikä siitä haihdu mitään yhdisteitä.

Kosteuden hallinta ja rakenteiden suojaus

Rakennuttajat ja valvojat vaativat yhä useammin rakentajaa laatimaan työmaalle kosteudenhallintasuunnitelman. Betonirakenteiden osalta työmaan kosteudenhallinnan tavoitteena on rakenteiden riittävä kuivuminen tavoitellussa aikataulussa ja kosteuspitoisuuden rajoittaminen vaadittujen raja-arvojen alapuolelle. Rakenteiden kuivumisajan vaikutukset tavoiteltuihin arvoihin tulee ottaa huomioon työmaan aikataulutuksessa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tällöin voidaan valita oikeat toteutusvaihtoehdot, joiden avulla työmaan rakenteiden kuivuminen hallitaan halutussa aikataulussa.
Rakenteet ja materiaalit tulee suojata sateelta mahdollisuuksien mukaan, sillä kastuminen lisää merkittävästi sekä kuivatustarvetta että materiaalihukkaa. Kastuneen materiaalin tai rakenneosan käyttö voi myös myöhemmin aiheuttaa terveyshaittaa rakennuksen käyttäjälle.

Lisätietoa betonista...

Rudus Oy (Maisematuotteet)
Rakentaminen
alapohja
Kiinnostuitko? Tilaa Rakentaja.fi -uutiskirje
Remppa suunnitteilla? Tontti varattu? DIY houkuttelee? Sisustustrendit hakusessa? Rakentaja.fi -uutiskirjeestä saat viikoittain ideoita, ohjeita, infoa ja inspiraatiota suoraan sähköpostiisi. Tutustu muiden remontoijien ja rakentajien projekteihin, vertaile sisustustrendejä ja nappaa talteen arvokkaat asiantuntijavinkit, ohjeet ja tuotevinkit.

Aiheeseen liittyvää

Soraa lavalla
Pienrakentajan kiviainekset
Vielä 50 vuotta sitten pientalon rakennuspaikka valittiin paljolti maaperän mukaan Hiekkamaa oli ylivoimaisesti suosituin, ainakin jos taloon haluttiin rakentaa kellari. Nykyään tärkeimmät tontin valintakriteerit ovat sijainti ja hinta. Suurimmat rakentamisen kustannussäästöt saavutat jo suunnitteluvaiheessa. Suunnittelijoiden avulla tapahtuva kodin suunnittelu maksaa itsensä takaisin. Arkkitehti osaa niveltää toisiinsa perheen tarpeet sekä rakennuspaikan ja ympäristön antamat mahdollisuudet. Rinteeseen rakennettavaan omakotitaloon saadaan kellarikerrokseen paljon lisäneliöitä.
20222_3545.jpg
Onnistunut pihakivetys
Betonisten pihakivien ja -laattojen suosio kasvaa koko ajan. Eikä ihme: ne ovat helppoja asentaa, käytössä vaivattomia, viimeistelevät pihan ja jopa nostavat kiinteistön arvoa. Niiden hankkiminen suoraan kotipihalle on myös helppoa, sillä kivi- ja betonituotteita voi ostaa muun muassa Rudus Oy:n verkkokaupasta. Kaunis ja kestävä pihakivetys on helppo toteuttaa, jos se perustuu hyvään suunnitteluun ja huolellisiin pohjatöihin.
20077_5648.jpg
Perustukset varman päälle
Suurimmat rakentamisen kustannussäästöt saavutat jo suunnitteluvaiheessa. Arkkitehdin avulla tapahtuva kodin suunnittelu maksaa itsensä takaisin. Hyvä suunnittelija osaa niveltää toisiinsa perheen tarpeet sekä rakennuspaikan ja ympäristön antamat mahdollisuudet. Rinteeseen rakennettavaan omakotitaloon saadaan kellarikerrokseen paljon lisäneliöitä. Kellarin rakenteissa, kuten kaikissa muissakin kantavissa rakenteissa, betoni on voittamaton materiaali.Lisätietoa valmisbetonista...
20151_42023.jpg
Pidä radon poissa kodistasi
Keuhkosyöpää aiheuttava maasta tuleva radon voidaan poistaa sisäilmasta rakennustekniikan avulla. Säteilyturvakeskuksen selvityksen mukaan radonputkiston aktivointi eli radonputkistoon asennettavan huippuimurin käyttöönotto on tehokkain radonkorjausmenetelmä. Se alentaa radonpitoisuutta keskimäärin 75–94 prosenttia, parhaimmillaan yli 99 prosenttia.
20226_78677.jpg
Eriste, joka on säilyttänyt suosionsa jo yli 40 vuotta
Vuonna 1982 perustetun Finnfoam Oyn juuret ovat perinteisessä suomalaisessa yrittämisessä. Autotallissa vuonna 1971 aloitettu tekeminen on johtanut tänä päivänä kansainvälisesti toimivaan yritykseen, jolla on vankka tietotaito sekä tekninen osaaminen eristysmateriaaleista. Finnfoamin tavoitteena on aina ollut tuottaa kustannustehokkaita lämmöneristysratkaisuja asiakkailleen. Kehitystyössä halutaan ottaa huomioon ympäristö sekä sen suojelu kestävien ja pitkän eliniän tuotteiden muodossa, joiden valmistus kuormittaa ympäristö mahdollisimman vähän. Yhä edelleen tuo kehitystyö jatkuu uusien ideoiden kera.
Rivitalon etupiha
Pienen taloyhtiön haasteet kosteusongelman hoidossa
Kun Jäkärlänkujan rivitaloyhtiö Helsingissä kohtasi mittavat kosteusongelmat, päätti taloyhtiön asukkaat lähestyä ongelmaa innovatiivisella tavalla SafeDrying-järjestelmän avulla. Tämä osoittautui kustannustehokkaaksi ratkaisuksi verrattuna perinteisille kosteudenpoistotekniikoille.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton