• Etusivu
  • Rakentaminen

Hallitus linjasi kantansa rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistamiseen

Rakentajan toimitus
Päivitetty 16.11.2023
20224_77693.jpg

Jäsenvaltioilla on oltava rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisessa riittävästi liikkumavaraa, jotta esimerkiksi erilaiset ilmasto-olosuhteet, energiajärjestelmät ja rakennuskannat voidaan huomioida. (Kuva: Shutterstock)

Hallitus pitää komission tavoitteita uusien rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta ja päästöttömän energian käytöstä hyvinä, mutta näkee ehdotetuissa keinoissa ongelmia. Hallitus suhtautuu kriittisesti siihen, että olemassa olevien rakennusten energiatehokkuustasoista ja korjausaikatauluista voisi säätää vain EU-tasoisesti.

Valtioneuvosto katsoo myös, että uusien rakennusten primäärienergiankulutuksen enimmäisarvot ja energiatehokkuuden laskennassa käytettävät painokertoimet on voitava päättää kansallisesti. Komission ehdotuksen mukaan kaikkien uusien rakennusten olisi oltava päästöttömiä vuodesta 2030 alkaen, julkisten rakennusten jo 2027 alkaen. Julkisille rakennuksille ehdotettua aikataulua valtioneuvosto pitää tiukkana.

Valtioneuvosto linjasi kantansa komission ehdotukseen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistamisesta tänään eduskunnalle toimittamassaan U-kirjelmässä. Komission ehdotus on osa ns. 55-valmiuspakettia.

Valtioneuvosto kannattaa kansallista rakennusten perusparannussuunnitelmaa vaihtoehtona EU-tason velvoittaville aikatauluille rakennusten energiaremonteille

Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että rakennuksia korjataan oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti niiden elinkaaren mukaisesti. Valtioneuvosto suhtautuu kriittisesti siihen, että komissio asettaisi olemassa oleville rakennuksille energiatehokkuuden vähimmäistasot sekä korjausaikataulun.

Komission ehdotuksen mukaan jäsenmaiden olisi korjattava rakennuskantansa energiatehokkuudelta huonoimmat 15 prosenttia, eli energialuokka G luokkaan F. Vaatimus koskisi muita kuin asuinrakennuksia vuoden 2027 alkuun mennessä ja asuinrakennuksia 2030 alkuun mennessä. Kolme vuotta myöhemmin kaikki F-luokan rakennukset olisi korjattava E-luokkaan. Kaikkiaan korjaukset koskisivat VTT:n arvion mukaan 35 prosenttia Suomen rakennuskannasta. Energiatehokkuusluokitus olisi ensin uudistettava vuoden 2025 loppuun mennessä, joten korjausvaatimuksen vähimmäistasot olisivat uuden luokituksen mukaisia.

Ilmastonmuutos ohjaa vahvasti päivittäistä päätöksentekoa (kuva: Shutterstock).
Ilmastonmuutos ohjaa vahvasti päivittäistä päätöksentekoa (kuva: Shutterstock).

Valtioneuvosto katsoo, että direktiivin tavoitteet hiilestä vapaasta ja energiatehokkaasta rakennuskannasta 2050 mennessä tulee voida vaihtoehtoisesti toteuttaa kategorisia korjauksia tehokkaammin laatimalla kansallinen, direktiivin tavoitteiden mukainen rakennusten perusparannussuunnitelma. Suunnitelma tehostaisi nykydirektiivin mukaan laaditun kansallisen pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategian 2020–2050 toteuttamista.

Valtioneuvoston mukaan uudistettava direktiivi ei saa säädellä jäsenvaltioiden budjettirahoituksen käyttöä esimerkiksi energiakorjauksiin tai verotuksellisia asioita. Kansallisesti päätettävät tuet olisivat kuitenkin tärkeä keino nopeuttaa rakennusten energiakorjauksia.
Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että rakennuksen energiahuoltojärjestelmä voi tukeutua myös yleiseen verkkosähköön ja kaukolämpöön. Valtioneuvosto kannattaa uusien rakennusten elinkaaren ilmastovaikutusten arviointia.

Valtioneuvosto kannattaa energiatodistusjärjestelmän laajentamista sekä velvoitetta lisätä sähköautojen latauspisteitä uudis- ja korjausrakentamisen yhteydessä

Valtioneuvosto kannattaa energiatodistusten laatimista digitaalisina, todistusten sisällöllistä yhtenäistämistä sekä energiatodistusmenettelyn laajentamista laajamittaisiin korjauksiin, vuokrasopimusten uusimiseen sekä julkisten tahojen rakennuksiin. Valtioneuvosto säilyttäisi nykyiset poikkeukset, joiden mukaan energiatodistusta ei tarvitse laatia esimerkiksi alle 50 neliömetrin rakennuksille ja lämmitettäville kesämökeille.

Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti komission tavoitteisiin lisätä sähköautojen latauspisteitä ja niiden esikaapelointia uudisrakentamisen ja laajamittaisten korjausten yhteydessä. Valtioneuvosto pitää kuitenkin haasteellisena olemassa oleville rakennuksille ehdotettuja latauspiste- ja esikaapelointivaatimuksia. Erityisesti olemassa olevia rakennuksia koskevien vaatimusten tulisi olla joustavia, jotta esimerkiksi rakennuksen vähäinen käyttö voitaisiin ottaa huomioon, kun velvoitteita sovelletaan.

Valtioneuvosto hyväksyy, että automaatio- ja ohjausjärjestelmiä asennettaisiin nykyistä enemmän uusiin ja laajamittaisesti korjattaviin muihin kuin asuinrakennuksiin, mutta ei pidä sitä perusteltuna olemassa oleville rakennuksille. (Kuva: Shutterstock)
Valtioneuvosto hyväksyy, että automaatio- ja ohjausjärjestelmiä asennettaisiin nykyistä enemmän uusiin ja laajamittaisesti korjattaviin muihin kuin asuinrakennuksiin, mutta ei pidä sitä perusteltuna olemassa oleville rakennuksille. (Kuva: Shutterstock)

Rakennusten rooli ilmastotyössä on merkittävä

Euroopan komissio julkaisi 15.12.2021 ehdotuksen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistamisesta osana laajaa 55-valmiuspakettiaan. Ilmastopaketilla EU tavoittelee nettopäästöjensä vähentämistä 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Rakennusten rooli tavoitteiden saavuttamisessa on merkittävä, sillä niissä kuluu 40 prosenttia energiasta ja niissä aiheutuu 36 prosenttia energiaperäisistä kasvihuonekaasupäästöistä EU:ssa.

Komission ehdotusta käsitellään Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Käsittely neuvoston energiatyöryhmässä on käynnistynyt 25.1.2022. Euroopan parlamentin käsittelyn aikatauluista ei ole vielä tietoa.

Neuvottelut voivat kestää jopa kaksi vuotta. Jäsenvaltiot muuttavat kansallista lainsäädäntöään vasta kun lopulliset päätökset direktiivin sisällöstä on tehty.

Valtioneuvosto: U-kirjelmät

Lähde: Ympäristöministeriön tiedote 31.3.2022

Rakentaminen
suunnittelu
taloyhtiön hallinnointi
Kiinnostuitko? Tilaa Rakentaja.fi -uutiskirje
Remppa suunnitteilla? Tontti varattu? DIY houkuttelee? Sisustustrendit hakusessa? Rakentaja.fi -uutiskirjeestä saat viikoittain ideoita, ohjeita, infoa ja inspiraatiota suoraan sähköpostiisi. Tutustu muiden remontoijien ja rakentajien projekteihin, vertaile sisustustrendejä ja nappaa talteen arvokkaat asiantuntijavinkit, ohjeet ja tuotevinkit.

Aiheeseen liittyvää

20223_77594.jpg
Vaikuta hiilijalanjälkeen - ympäristöseloste kertoo
Ympäristöseloste eli lyhyemmin EPD on luotettava tapa esittää olennaiset, varmennetut sekä vertailukelposet tiedot rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksesta. Ympäristöselosteen laatiminen on vapaaehtoista, mutta yhä enenevässä määrin suunnittelijat, rakennuttajat sekä rakennusurakoitsijat seuraavat materiaalivalmistajien ympäristöselosteita tarkastellessaan rakennushankkeiden ympäristövaikutuksia elinkaarilaskennassa. Finnfoam on ollut edelläkävijä näissäkin ja sen tuotteilta ensimmäiset ympäristöselosteet löytyvät jo vuodelta 2013 jonka jälkeen ne ovat päivittyneet jo useasti.
Taloyhtiön vuosikello elokuu
Taloyhtiön vuosikello tikittää: Elokuu
Elokuu on monen mielessä kesän viimeinen kuukausi. Elokuu on myös merkinnyt satokautta, jolloin on puitu tuleentunut vilja sekä poimittu kesän satoa hedelmien ja marjojen muodossa. Elokuun koittaessa suuri osa palaa jo totuttuun vanhaan rytmiin ja arkiseen aherrukseen – aikuiset töihin ja lapset kouluun. Myös taloyhtiössä tämä tarkoittaa paluuta arkeen.
202211_79971.jpg
Lumon eKaide kerää aurinkoenergian hyötykäyttöön
Energiansäästö ja siihen tarvittavat ympäristöystävälliset keinot ovat puhuttaneet kansaa jo pitkään globaalisti. Etenkin parvekelasien energiansäästö on ollut tiedossa jo pitkään. Lumon on ollut ympäristön asialla jo vuosien ajan, onhan Lumon Lasituksen tuoma päästökompensaatio Suomen olosuhteissa yli kuusinkertainen verrattuna lasituksen elinkaaren aikaisiin hiilipäästöihin. Toisin sanoen, Lumon Lasituksen tuottama ilmastohyöty sen käyttöiän aikana on suurempi, kuin lasituksen koko elinkaaren aikana aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt.
smartvatten vedenmittaus
Mielenrauhaa vesivahingoilta – havaitse vuodot vedenkulutusta mittaamalla
Vesivuoto ei aina ole valtoimenaan pauhaava vesisuihku, vaan monesti myös varsin huomaamaton ja salakavala ongelma. Reaaliaikainen tieto vedenkäytöstä auttaa huomaamaan vuodon ennen mittavaa korjauslaskua.
CibesAmslift-hissi
Hissin jälkiasennus toteutetaan historiaa kunnioittaen
Hissin jälkiasennus vanhoihin ja arvokkaisiin rakennuksiin on tarkasti valvottua ja säädeltyä, minkä vuoksi nykyaikaisen hissin asentaminen vanhaan arvokiinteistöön vaatii tietoa ja taitoa. Usein hissin jälkiasentaminen herättää myös ristiriitaisia tunteita – moni voi kokea, ettei hissi sovi arvokkaaseen miljööseen. Cibes Amsliftin vankalla kokemuksella vanhoihinkin rakennuksiin on kuitenkin mahdollista jälkiasentaa hissi, joka kunnioittaa kohteen historiaa ja tyyliä.
14_P_119367_2.jpg
Ympäristöministeriö selvitti muovien käyttöä rakennuksissa
Ympäristöministeriön selvitys kerrostalojen ja päiväkotien muoveista osoittaa, että muoveja on lähes kaikissa rakennusosissa. Yksittäisessä rakennuksessa muovien määrä on kuitenkin hyvin pieni verrattuna muihin materiaaleihin. Osa muoveista olisi kohtuullisen helppo kierrättää tai korvata muilla ratkaisuilla."Noin 20 prosenttia muoveista käytetään rakentamiseen. Muovien määrää pitää vähentää ja kierrätysastetta nostaa, jotta voimme pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä ja ympäristöhaittoja. Muovien käyttö on kuitenkin monessa kohtaa tarpeellista", asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.ARA, Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin yliopiston tilapalvelut selvittävät vuoden 2019 aikana uudisrakennus- ja korjauskohteissaan, miten rakenteissa ja järjestelmissä voidaan vähentää tai korvata muoveja oleellisten teknisten vaatimusten kärsimättä. Hankkeessa pohditaan myös, miten rakentamisen muovijätettä voidaan vähentää sekä muovien keräys- ja kierrätysastetta nostaa.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton