• Etusivu
  • LVI

Aurinkosähköjärjestelmät ovat yleistyneet viime vuosina, mutta asennuksissa tehdään paljon virheitä

Rakentajan toimitus
Päivitetty 11.07.2023
20237_82517.jpg

Tukesin tarkastuksissa havaittiin, että aurinkosähköjärjestelmien asennuksia tehdään huolimattomasti ja joskus jopa ammattitaidottomasti. Valmistajan asennusohjeita ei aina noudateta, johtojärjestelmiä asennetaan virheellisesti ja turvallisuuden varmistavat käyttöönottotarkastukset ovat usein puutteellisia. (Kuva: Adobe Stock)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvitti aurinkosähköjärjestelmien asennusten turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta. Selvityksen taustalla olivat lukuisat ilmoitukset virheellisistä asennuksista. Tarkastuksissa paljastui isoja puutteita asennuksissa.

Tukesin tiedotteen mukaan aurinkosähköjärjestelmien asennuksia tehdään huolimattomasti ja joskus jopa ammattitaidottomasti. Valmistajan asennusohjeita ei aina noudateta, johtojärjestelmiä asennetaan virheellisesti ja turvallisuuden varmistavat käyttöönottotarkastukset ovat usein puutteellisia. Tukesin valvontaprojektissa tarkastettiin yhteensä 45 kohdetta ja tarkastukset teetettiin valtuutetuilla sähkötarkastajilla ja tarkastusten kohteena olivat pääasiassa pientalokiinteistöt ja maatilat eri puolilla Suomea.

Aurinkosähköjärjestelmien asentajien osaamisessa parannettavaa

Vihreä siirtymä, sähkön hinnan nousu ja tarve säästää energiaa ovat lisänneet voimakkaasti kuluttajien kiinnostusta hankkia kiinteistöönsä aurinkosähköjärjestelmä. Järjestelmien lisääntyessä Tukes on saanut paljon kysymyksiä aurinkosähköjärjestelmien asennuksista ja turvallisuudesta niin asentajilta kuin kuluttajiltakin. Tukesiin on lisäksi ilmoitettu virheellisistä, ammattitaidottomista ja jopa ilman sähköasennusoikeutta tehdyistä asennuksista.

– Yhteydenottojen perusteella alan toimijoilla sekä järjestelmien asentamista aloittavilla toiminnanharjoittajilla on epätietoisuutta toimintaa koskevista säädöksistä ja teknisistä vaatimuksista. Aurinkosähköasennusten toteutuksiin ei ole ollut kaikin osin tarvittavaa ammattiosaamista, sanoo Tukesin ylitarkastaja Sakari Hatakka.

– Sähkö- ja paloturvallisuuden kannalta on olennaista, että aurinkosähköjärjestelmien asennuksissa noudatetaan standardien turvallisuusvaatimuksia sekä laitteiston osien valmistajien antamia asennusohjeita. Virheelliset asennukset voivat aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun vaaraa.

Valvontaprojektissa keskityttiin pientalojen ja maatilojen aurinkosähköasennuksiin

Tukes aloitti loppuvuodesta 2022 projektin, jossa selvitettiin teknisen tarkastuksen keinoin aurinkosähköjärjestelmien vaatimustenmukaisuutta. Projektissa tarvittavat tekniset tarkastukset hankittiin Tukesin valtuuttamilta sähkötarkastajilta.

Valvonnan kohteena olivat pääasiassa pientalokiinteistöt ja muun muassa maatilat. Projekti rajattiin koskemaan sähköverkon kanssa rinnakkain toimivia järjestelmiä, jossa järjestelmä on liitetty kiinteistön sähköliittymän 230/400 voltin sähköverkkoon.

Teknisen tarkastuksen kohteeksi valittiin 45 asennettua aurinkosähköjärjestelmää. Otannan kohteet olivat eri sähköurakoitsijoiden rakentamia, ja otantaan sisältyi useita erityyppisiä kiinteistöjä ja laajuudeltaan erilaisia järjestelmiä. Tarkastajien tuli selvittää mahdolliset tekniset asennuspuutteet sekä epäkohdat ja onko asennuksesta laadittu ja luovutettu tarvittava dokumentointi, kuten käyttöönottotarkastuspöytäkirja sekä tarvittavat piirustukset, kaaviot ja ohjeet.

Tarkastuksien kohteena olivat pääasiassa pientalokiinteistöt ja maatilat. Projekti rajattiin koskemaan sähköverkon kanssa rinnakkain toimivia järjestelmiä, jossa järjestelmä on liitetty kiinteistön sähköliittymän 230/400 voltin sähköverkkoon. (Kuva: Adobe Stock)
Tarkastuksien kohteena olivat pääasiassa pientalokiinteistöt ja maatilat. Projekti rajattiin koskemaan sähköverkon kanssa rinnakkain toimivia järjestelmiä, jossa järjestelmä on liitetty kiinteistön sähköliittymän 230/400 voltin sähköverkkoon. (Kuva: Adobe Stock)

Asennuksista löytyi paljon turvallisuuspuutteita

Useissa tarkastetuissa kohteissa aurinkosähköjärjestelmien asennuksia oli tehty huolimattomasti, välinpitämättömästi tai jopa ammattitaidottomasti. Virheet ja puutteet olivat hyvin samankaltaisia kuin Tukesiin tulleissa ilmoituksissa. Projektissa ei kuitenkaan tullut esille oikeudetonta sähkötyötä.

– Merkittävimmät virheet ja vaatimustenvastaisuudet voidaan jaotella kolmeen osaan: puutteellinen käyttöönottotarkastus ja/tai sen dokumentointi, epäasiallinen standardin vastainen johtojärjestelmän asennus sekä valmistajan asennusohjeiden noudattamatta jättäminen, Hatakka kertoo.

Kaikista tarkastetuista kohteista sähköturvallisuuslaissa edellytetty käyttöönottotarkastuspöytäkirja oli käytettävissä noin kahdessa kolmasosassa (70 %). Näistä sekä säädösvaatimuksen, että asennusstandardin dokumentointivaatimuksen täyttäviä pöytäkirjoja oli vain noin yksi kolmasosa (32 %).

Yhteensä 40 asennuksessa ilmeni teknisiä puutteita ja ainoastaan noin 11 % asennuksista oli sellaisia, joissa ei havaittu käytön turvallisuuteen merkittävästi vaikuttaneita puutteita.

Johtojärjestelmän asentamispuutteet painottuivat paneeliston kaapelointiin. Kaapeleita ja liittimiä ei ollut kiinnitetty tai tuettu asianmukaisesti, jolloin kaapelit lojuivat katolla vapaana alttiina muun muassa veden ja alas liukuvan lumen ja jään aiheuttamille vahingoille. Toisaalta kaapeleita oli sidottuina kattorakenteisiin, kuten kulkusiltoihin ja lumiesteisiin. Kaapeleita oli myös puristuksessa räystäs- ja harjapeltien välissä siten, että kaapelin vaippa on vaarassa painua ja rikkoutua teräviä reunoja vasten.

Katso kuvat puutteellisista ja virheellisistä asennuksista >>>

Sähköjärjestelmän turvallinen asentaminen on aina sähköurakoitsijan vastuulla

– Valvontaprojektin tulos tukee käsitystä, että aurinkosähköjärjestelmien asennuksiin liittyy vahvassa järjestelmien kasvuvaiheessa vakavia turvallisuuspuutteita, sanoo Hatakka.

– Sähköalan toimijoiden ja nimettyjen vastuuhenkilöiden sähkötöiden johtajien tulee tuntea vastuunsa ja huolehtia työntekijöiden riittävästä ammattitaidosta, omavalvonnasta sekä ennen kaikkea siitä, että asennukset ovat turvallisia ja sähköturvallisuuslain edellyttämässä kunnossa ennen käyttöönottoa ja luovuttamista.

Vastuu siitä, että aurinkosähköjärjestelmän asennustyö täyttää kokonaisuudessaan sitä koskevat vaatimukset on yksiselitteisesti järjestelmän asentaneella sähköurakoitsijalla.

Aurinkosähköjärjestelmien kokonaisturvallisuuden, asennuksen ja käytön kannalta on tarpeen huomioida myös pelastustoimen suosituksia pelastustoiminnan mahdollistamiseksi, pelastushenkilöstön työturvallisuuden huomioimiseksi ja hyvän paloturvallisuuden toteutumiseksi.

LVI
aurinkosähkö
Kiinnostuitko? Tilaa Rakentaja.fi -uutiskirje
Remppa suunnitteilla? Tontti varattu? DIY houkuttelee? Sisustustrendit hakusessa? Rakentaja.fi -uutiskirjeestä saat viikoittain ideoita, ohjeita, infoa ja inspiraatiota suoraan sähköpostiisi. Tutustu muiden remontoijien ja rakentajien projekteihin, vertaile sisustustrendejä ja nappaa talteen arvokkaat asiantuntijavinkit, ohjeet ja tuotevinkit.

Aiheeseen liittyvää

20222_76970.jpg
Ongelmallinen aurinkopaneelijäte
Täysin uusiutuvana energianlähteenä markkinoidun aurinkoenergian sanotaan pelastavan planeettamme, mutta miten kestävää kehitystä aurinkopaneelit todella ovat?
halli-osake kuvattu ylhäältä päin ja hallin katto on selkeästi esillä. Halli on puiston reunassa.
Peltikattoja saa nyt nopealla toimituksella – varmista kuitenkin toimittajan luotettavuus
Asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna rakennusalan ja rakennustarvikkeiden myynnin tilanne on ilman muuta palkitseva. Yritysten tilauskannat ovat niukenneet merkittävästi, mikä tarkoittaa sitä, että remonttitöille voi saada tekijän vain muutamien päivien tai viikon varoitusajalla. Virte-Metallin toimitusjohtaja Jaakko Virtanen Peltiä-blogissaan toteaa, että Tämä tilanne tekee urakkatarjousten sekä myös tarvikkeiden kilpailuttamisesta erityisen järkevää, sillä urakoitsijoiden välinen taistelu projekteista on kovaa.Huippuvuosien 2021–2022 hintatasosta on tullut selvä lasku, joka näkyy niin työn kuin materiaalien hinnoissa – monien remonttien kustannukset ovat pudonneet jopa 10–20 % tai jopa enemmänkin. Vaikka tulevaisuuden hintakehitystä on vaikea ennustaa, tämä on ainutlaatuinen tilaisuus rakennusliikkeille säästää merkittävästi urakkakustannuksissa verrattuna edellisiin vuosiin.Peltimarkkinat ovat verrattavissa rakennusalan suhdanteisiin, joissa varsinkin uudispuolella on notkahdusta tullut reippaastikin. Korjaus- ja remontointipuolella kauppa vielä käy.
20235_81985.jpg
Puolueeton tieto Ilmasto­infolta laittoi vauhtia aurinko­paneelien hankintaan
Oli lämmin toukokuinen päivä ja aurinko paistoi, kun Riitta Taarastin kotiin asennettiin aurinkopaneelit 2019. Tässä talossa oltiin aikaisten aloittajien joukossa, sillä vielä tuolloin aurinkopaneelien asentaminen ei ollut määrältään nykyisellä tasolla.– Meille aurinkopaneelien hankintapäätös tehtiin puhtaasti siksi, että se tuntui olevan hyvä juttu monessa suhteessa. Ajatus siitä, että voisimme vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään omalla panoksellamme, oli kiehtova. Tällä pienellä asuntoalueella olimme ensimmäiset, mutta nyt tuntuu, että paneeleita alkaa ilmestyä monelle katolle, muistelee Taarasti.
200810_13501.jpg
Turvallinen käyttövesijärjestelmä
Vakuutusyhtiöt maksavat vuosittain Suomessa vesivahinkokorvauksia liki 100 miljoonan euron arvosta. Rakentaja tekeekin käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmää valitessaan tärkeän ratkaisun. Liian usein "järjestelmä" kootaan yhteen sopimattomista osista. Vaurioiden korjaaminen on yleensä vaivalloista ja kallista.
20089_13140.jpg
Toimitusjohtajan kynästä: Huomennakin on huominen
Viimeisten kuukausien aikana meitä ei ole hemmoteltu hyvillä talousuutisilla. Metsäteollisuuden osittainen alasajo ja Yhdysvaltojen subprime-kriisi ovat keränneet pääotsikot. Subprime-kriisin kautta vaikutukset ovat laajentuneet myös suomalaisiin ja Suomessa toimiviin ulkomaisiin pankkeihin.
20148_40517.jpg
Miksi kosteus pitää poistaa huoneilmasta?
Sisäilman kosteustason hallinta on tärkeääIlmanvaihdon tärkeitä tehtäviä ovat:Sisäilmassa olevan kosteuden poistaminen – 4 henkinen perhe tuottaa toimillaan sisäilmaan vuorokaudessa keskimäärin 7–10 litran kosteuskuorman.Asunnon kosteuslähteitä ovat mm. ruoanlaitto, astianpesu, peseytyminen, saunan käyttö, pyykinpesu, huonekasvit ym.Rakennus- ja sisustusmateriaaleista tulevien päästöjen poistaminen sisäilmasta.Hiilidioksiditason pitäminen riittävän alhaisena – suositeltava yläraja noin 1000 ppm. Yksi riittävän ilmanvaihdon tunnusmerkeistä on hyvä unen laatu huoneilman pysyessä raikkaana makuuhuoneissa yön aikana.Puhtaan, suodatetun ja oikean lämpoisen ilman sisääntuonti oleskelualueille – alhainen happipitoisuus aiheuttaa väsymystä, päänsärkyä jne.Tilaa esite Vallox-ilmanvaihdosta

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton