• Etusivu
  • Talo

Tulivatko lumiesteet alas?

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Piristeel Oy
Julkaistu 19.09.2023
20239_83093.jpg

Suomen talvet ovat sääolosuhteiltaan erittäin vaihtelevia. Lumituiskujen, suojasäiden ja kovien pakkasten vuorottelu muodostaa talojen katoille koostumukseltaan ja kerrostumiltaan erilaisia lumi- ja jääpatjoja, joiden käyttäytyminen on vaikeasti ennakoitavaa. Silloin punnitaan lumiesteiden lujuus, kiinnitykset sekä ennen kaikkea riittävyys. Mitä kaikkea vahinkotilanteessa ja lumiesteiden asentamisessa olisi hyvä ottaa huomioon?

Jos lumiesteet putosivat

Kun vahinko tapahtuu ja lumiesteet irtoavat joko osittain tai kokonaan, on tärkeää arvioida, suojata ja korjata katolle aiheutuneet vauriot mahdollisimman nopeasti. Suositeltavinta tämä on antaa ammattilaisen hoidettavaksi.

Katolla liikkuvat lumi- ja jäämassat muodostavat suuria voimia, jotka erityisesti puutteellisista lumiesteistä johtuen usein vaurioittavat tai repivät mukanaan katon tarvikkeita, kuten lapetikkaita tai ilmanvaihdon tuuletusputkia. Myös kuormitukseen nähden alimitoitetut lumiesteet ovat alttiita vastaaville vaurioille. Irrotessaan ne jättävät kiinnityskohtansa paljaiksi ja saattavat mennessään aiheuttaa laajempiakin vaurioita. Koska katemateriaalin läpäisevät vauriot jättävät katon alttiiksi sulamisveden kosteuspaineelle, on vaurioalue järkevää suojata mahdollisimman pian vahingon tapahduttua.

Mikäli katolta on tullut alas esimerkiksi puoli lappeellista lunta sellaisella voimalla, joka on irrottanut tuotteita katolta, on syytä olettaa, että myös toinen puoli lumimassasta on vähällä pudota. Tämäkin kannattaa jättää ammattilaiselle, joka pudottaa loput lumet hallitusti ja auttaa välttämään mahdolliset lisävahingot.

Lumiesteet vastaavat ennakoimattomuuteen

Lumen käyttäytymistä on vaikeaa ennakoida talven alati muuttuvissa olosuhteissa. Yksi puu tontilla tai rakennuksen asemointi tuulen ja auringon suuntaan nähden saattavat johtaa lumen käyttäytymiseen eri tavoin kahden samanlaisen lähekkäin sijaitsevan talon katolla.

Suomessa talot suunnitellaan siten, että ne kestävät niihin kohdistuvat raskaatkin lumikuormat. Lumiesteetkin voidaan siis mitoittaa niin, että lumet pysyvät katolla sulamiseensa saakka.

Suomessa ei tänä päivänäkään ole tilastoitua tapausta, jossa asuinrakennus olisi sortunut lumikuorman alla. Tämä asettaa haasteen lumimassojen hallinnalle ja vaatii lumiesteiltä paljon. Perinteisen kysymyksen, millainen lumikuorma on liikaa, sijaan tulisikin mieluummin keskittyä siihen, millainen lumiestetoteutus on varmasti riittävä.

20239_83094.jpg

Yhden lumiesteen asennus ei välttämättä riitä

Vaikka yksittäinen, esimerkiksi oven yläpuolelle sijoitettu metrin mittainen este voi pitää katolla leveämmänkin lumipatjan, sen ei tulisi joutua selviytymään siitä yksin. Kun lumiesteen reunaan kohdistuu useiden tonnien paino, ei siitä syntyvää voimaa kestä välttämättä edes vaatimuksia moninkertaisesti vastaava tuote. Silloin se vääntyy kaarelle tai jopa irtoaa, jolloin myös vauriot katolle ovat mahdollisia.

Lumiesteiden sijoittaminen vain muutamiin turvallisuuden kannalta kriittisiin paikkoihin voi tuntua houkuttavalta säästökeinolta. Tällä harvoin täytetään edes rakentamismääräyksiä ja kun lumimassa sitten pääseekin valloilleen, vie mennessään kattotarvikkeita ja aiheuttaa mittavat vauriot itse kattoon, saattaa lumiesteiden asentamatta jättämisestä syntynyt säästö muuttua moninkertaiseksi kustannukseksi.

Lumiesteiden asennuksessa keskeisintä turvallisuus

Rakentamismääräyksissä edellytetään, että rakennus ja myös sen ympäristö on jatkuvasti pidettävä turvallisena. On olemassa ikäviä tapauksia, joissa ihmisiä on loukkaantunut tai menehtynyt jäätyään katolta putoavan lumimassan alle. Vaatimukset täyttäväkään lumieste ei yksittäisenä lyhyenä pätkänä kestä rajatonta kuormaa, ja niinpä kohde tulisi suojata koko räystään mitalta sellaisilla alueilla, joiden alapuolella voidaan kulkea. Tarvittaessa lumiesteitä asennetaan lappeelle mitoitusohjeiden mukaisesti useampaan riviin.

Vielä nykyisinkin on vallalla käsitys, jonka mukaan lumiesteet pitäisi aina asentaa kantavan ulkoseinälinjan kohdalle. Koska katot on tarkoitettu kantamaan lumikuorma kaikilta osin, jättää tämä toteutustapa turhaan räystäsalueen suojaamatta. Kun lumi halutaan pitää katolla parhaalla mahdollisella tavalla, tulee lumiesteet asentaa mahdollisimman lähelle räystästä. Lisäksi erillisin lumiestein voidaan suojata katolla olevia tuotteita ja tarvikkeita.

Vaikka suojauksen riittävyys arveluttaisi, kannattaa katolla liikkua vain silloin, kun se on turvallista, ja tukeutua arvioinnissa tarvittaessa ammattilaiseen. Kattoturvatuotteiden tarpeeseen kannattaa varautua kesällä, jolloin toteutus on huomattavasti helpompaa kuin lumikuorman jo kerryttyä katolle. Samalla on myös helpompi havaita mahdollisia korjaustarpeita ja varmistaa kiinnitysten kunto.

20239_83095.jpg

Pisko lumiesteillä vapaaehtoinen sertifikaatti

Rakennustuotteita koskeva lainsäädäntö antaa tuotteiden valmistajille muutamia erilaisia vaihtoehtoja ilmoittaa tuotteiden ominaisuuksista. Joillekin CE-merkinnän alaisille tuotteille se on pakollista, mutta esimerkiksi lumiesteiden kohdalla kyse on valmistajalle vapaaehtoisesta tuotehyväksynnästä, varmennustodistuksesta.

Pisko-lumiesteet on testattu varmennustodistuksen vaatimusten mukaisesti ja niille on myönnetty tämän pohjalta sertifikaatti. Näin myös asiakkaat voivat varmistua siitä, että Pisko-lumiesteet voidaan mitoittaa Suomessa tyypillisesti käytettyjen mitoitusohjeiden mukaisesti.

Lumiesteiden mitoitus puolestaan perustuu lumiesteiden kestävyysvaatimusten lisäksi katon ominaisuuksiin, kuten materiaaliin ja kiinnitysmahdollisuuksiin. Esimerkiksi pinnoitettu tiili tai muu uusi tuote, kuten sileä teräksinen saumakate, on luonnollisesti usein liukkaampaa kuin ajan patinoima tai muutoin karheapintainen materiaali. Toisaalta vanhoissa rakennuksissa voivat ruoteet olla sellaisessa kunnossa, että ruuveille ei ole vastassa lujaa puuta.

Piristeelin Pisko-tuotteista löytyy niin ruodekiinnitteisiä kuin katemateriaaliin kiinnitettäviä ratkaisuja. Mikäli esimerkiksi ruoteen lujuuden tai siihen kiinnittämisen kanssa on haasteita, mutta koko kattorakennetta ei ryhdytä saneeraamaan, turvalliset lumiesteet on silti mahdollista toteuttaa.

Lisätietoa Pisko lumiesteistä

Pisko lumiesteet asentaa laaja jälleenmyyjäverkosto.

Info

Info

Pisko verran parempaa

Piristeel valmistaa korkealaatuiset Pisko kattoturvatuotteet tehtaallaan Kauhavalla. Euroopan moderneimmassa kattoturvatehtaassa tuotteiden suunnittelua, korkeaan työturvallisuustasoon perustuvaa valmistusta ja myyntiä ohjaavat sertifioidut ISO 9001:2015 laatujärjestelmä sekä ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmä.

Kaikki Pisko kattoturvatuotteet ovat kotimaisia avainlipputuotteita. Ne valmistetaan energiatehokkaasti maailman puhtaimmin menetelmin tuotetusta kotimaisesta SSAB:n teräksestä. Sataprosenttisesti kierrätettävistä raaka-aineista yli 90 % saapuu tehtaallemme alle 300 km matkan päästä. Kaikissa vesikattoväreissä valmistettaville Pisko kattoturvatuotteille myönnetään Suomen olosuhteisiin 50 vuoden tekninen takuu.

Piristeel Oy
Talo
kattoturvatuotteet
Kiinnostuitko? Tilaa Rakentaja.fi -uutiskirje
Remppa suunnitteilla? Tontti varattu? DIY houkuttelee? Sisustustrendit hakusessa? Rakentaja.fi -uutiskirjeestä saat viikoittain ideoita, ohjeita, infoa ja inspiraatiota suoraan sähköpostiisi. Tutustu muiden remontoijien ja rakentajien projekteihin, vertaile sisustustrendejä ja nappaa talteen arvokkaat asiantuntijavinkit, ohjeet ja tuotevinkit.

Aiheeseen liittyvää

20224_77871.jpg
Tällä estät katolta putoamisen - uusi vaijerijärjestelmä on helppo asentaa
Kiinteistön omistajan vastuulla on varmistaa, että kulku katolle ja katolla oleville huollettaville kohteille on järjestetty turvallisesti. Samat määräykset koskevat niin omakotitaloja kuin vapaa-ajanasuntojakin. Uuden SafeLine vaijerijärjestelmän avulla rakennusten katoilla liikkuminen on turvallisempaa kuin koskaan aiemmin.
201811_55358.jpg
Sadevesi hallitusti pois katolta
Toimiva katto koostuu tiiviistä katemateriaalista, laadukkaasta sadevesijärjestelmästä sekä luotettavista kattoturvatuotteista. Sadeveden poistuessa hallitusti katolta sadevesiviemäreihin pysyvät yläpohja, perustukset ja ulkoseinät kuivina. Näin talo kestää pitkään ja on terveellinen asua. Myös kattohuoltoihin liittyvät työt on voitava suorittaa turvallisesti edellyttäen asianmukaisia tikkaita sekä kulkusiltoja.
20192_56343.jpg
Turvallinen reitti katolle
Kaste, vesi, huurre ja jää tekevät tikkaat toisinaan vaarallisen liukkaiksi. Tikkaiden liukkaus aiheuttaa vuositasolla lukuisia tapaturmia, jotka voisivat olla helposti estettävissä. Myös standardien vaatimukset ja suositukset liputtavat turvallisuuden puolesta. CE-merkinnän vaatimuksissa kiinteiden kattotikkaiden osalta todetaan yksiselitteisesti, että tikkaan askelmat tai puolat tulee olla siten muotoillut, että liukastumisvaara pyritään ehkäisemään. Sileäpuolaiset tikkaat eivät näin ollen täytä CE-merkinnän vaatimuksia.
201710_50579.jpg
Katto ja kattotarvikkeet kunnossa, koti kunnossa
Koti on useimmille paitsi rakkain myös arvokkain omaisuus. Katto puolestaan on kodin suoja. Sen kunto vaikuttaa koko talon kuntoon, ja siksi siitä kannattaa pitää hyvää huolta. Katto altistuu säänrasituksille ja vaatii säännöllistä huoltoa. Oikea-aikaisella korjauksella voi välttää vesivahingot ja kosteusvauriot ja varmistaa kodin arvon säilymisen. Tähän juttuun on koottu vinkkejä katon huoltoon ja korjaamiseen.
20221_76677.jpg
Jäämassat voivat olla kohtalokkaita vanhalle katolle
Luminen maisema on tänä talvena ollut kaunis katsella, mutta saanut monet omakotiasujat katselemaan huolestuneena katollensa. Onko lumikuorma vahingoittanut kattoa, kestävätkö lumiesteet, vääntyvätkö rännit, tihkuuko vesi vintille? Tämä talvi oli hyvä muistutus siitä, Suomessa on edelleen neljä vuodenaikaa ja että nykytalvien vaihteleviin sääolosuhteisiin kannattaa varautua.
20151_42098.jpg
Heitä kattolumihuolet ammattilaiselle
Lumen paino ja jäämassojen liikkuminen katolla voivat aiheuttaa rakenteiden painumia, halkeamia ja romahduksia. Jäiset lumimassat saattavat repiä tikkaat seinä- ja kattorakenteista sekä rikkoa savuhormeja, vesirännejä ja kuistirakenteita. Lumen painon ja altapäin tapahtuvan sulamisen aiheuttamia kattovuotoja syntyy varsinkin kattoikkunoiden sekä tuuletus- ja savupiippujen kohdalle.Lue lisää lumenpudotuspalvelusta!

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton