• Etusivu
  • Palvelut

Matti Saarikoski - pitkän linjan vaikuttaja

Rakentajan toimitus
Julkaistu 07.10.2009
200910_18997.jpg

Wienerberger Oy:n eläkkeelle jäävä markkinointijohtaja Matti Saarikoski tunnetaan alan pitkäaikaisena vaikuttajana. Parhaiten hänet tunnetaan muurattujen rakenteiden parissa toimineiden keskuudessa, sillä hänen uransa on keskittynyt kuivatuotteiden markkinoille tuomisesta muurattujen rakenteiden ja edelleen energiatehokkaiden passiivitalojen kehittämiseen. Matti Saarikoski arvostaa ja uskoo suomalaiseen rakentamiseen, mutta perää suunnitelmallisuutta ja huolellisuutta rakentamiseen. Matti korostaa myös perinteisen työmaalla tiiviisti olevan vastaavan mestarin merkitystä hankkeen onnistumisessa.

Rakentaminen on aina ollut lähellä Matti Saarikoskea. Etelä-Pohjanmaalta lähtöisin oleva Saarikoski otti miltei ensi askeleensakin rakennustyömailla. Ilmajoella syntyneen, mutta Seinäjoella kasvaneen ja koulunsa käyneen Matin isä rakensi 1950-60-luvuilla Seinäjoelle pitkälti toistakymmentä omakotitaloa. Rakennustyömaat ja rakentaminen tulivat näin tutuiksi Matille jo hyvin varhain. Lieneekö siinä osasyy myös rakennusalan valinnalle. Matti Saarikosken ammatilliset opinnot alkoivat kuitenkin kauppaopiston käynnillä jo ennen Säkylässä vietettyjä armeija-aikoja. Kansalaisvelvollisuuden suoritettuaan hän haki Seinäjoen teknilliseen opistoon, josta valmistui rakennusmestariksi vuonna 1971. Lähes välittömästi valmistuttuaan jäi Seinäjoki taakse ja työ vei miehen Kotkaan satamatyömaalle työnjohtajaksi. Komennus ei kuitenkaan kestänyt kauaa, kun Matti löysi lehdestä työpaikkailmoituksen, Lohjan Kalkkitehdas haki myyntimiestä kuivatuotteille. Matti esitteli ilmoitusta silloiselle esimiehelleen, myöhemmin uransa tielaitoksen toimitusjohtajana päättäneelle, Heikki Koivistolle, joka suositteli lämpimästi kiinteämmän työpaikan hakemista jatkuvien keikkahommien sijaan.

Matti Saarikoski lausuu kiitokset myös Jouko Heikolalle, joka hänet aikanaan Lohjan palvelukseen palkkasi ja josta hetkestä Matin ura muurattujen rakenteiden parissa on vaiheittain kehittynyt tähän päivään asti. Jouko Heikolaa Matti luonnehtii "kuivatuotteiden isäksi", kehittäjäksi, lanseeraajaksi sekä erinomaiseksi esikuvaksi johtajana ja organisaation vetäjänä. Tuona aikana kuivatuotteet herättivät vielä kummastusta rakennusalalla. Myyntiurallaan ensimmäisiä kauppojaan tehnyt Matti joutui Tampereella Aamulehden toimittajan jututettavaksi. Toimittajan oli vaikea ymmärtää, mitä järkeä on kuivata hiekkaa ja kuljettaa se sukkulamaisissa kapseleissa Helsingistä Tampereelle sijaitsevalle työmaalle, jossa siihen sekoitetaan vettä.

Ura muovautuu

Uransa alkuvaiheet Matti Saarikoski työskenteli kuivatuotteiden myyjänä ja vuonna 1973 hän sai Lohjan kuivatuotteiden myynnin vetovastuun. Tätä jatkui aina siihen asti, kun hän vuonna 1974 otti askeleen lähemmäs nykyistä tointaan siirtyessään Lohja Sasekaan KAHI-tiilien myyntipäälliköksi. 1970- luvun lopulla Lohja yhdisti kalkkihiekkatiilien ja kuivatuotteiden myynnin muuraustuotteiksi, johon 80-luvun alussa yhdistettiin vielä Leca-harkot. Näiden myyntivastuu oli Matti Saarikosken organisaation vastuulla. 1987 Lohja osti Perusyhtymän tiiliteollisuuden, jonka jälkeen muuraustuotteiden valikoima oli täydellinen. Näistä tuotteista valmistettiin mm. asuntomessuilla esiteltyjä täystiilirakenteisia Terve Talo –projekteja.

Täystiilinen Terve Talo Asuntomessuilla Joensuussa 1995.

Täystiilinen Terve Talo Asuntomessuilla Joensuussa 1995.

1990-luvun laman aikana alkoi sitten tapahtua omistajan ja nimen muutoksia. 1992 Lohja ja Partek yhdentyivät ja jokin aikaa myöhemmin yritys myytiin ruotsalaisille. Ruotsalaisten myötä esiin nousi monille edelleen tuttu nimi Optiroc. 1996 yritys myytiin saksalaisille ja lopulta vuonna 2001 nykyinen omistaja itävaltalainen Wienerberger osti Optirocilta Lappilan ja Korian tiilitehtaat. Aluksi Wienerberger toimi lähinnä poltettujen tiilien valmistajana ja Optiroc niiden myyjänä. Kaksi vuotta myöhemmin Terca-tuotteiden myynti ja markkinointi siirtyi Wienerbergerille, jonka markkinointijohtajaksi Matti Saarikoski siirtyi.

Arvostettuja rakentajia uran varrelta

Matti Saarikoski kertoo tehneensä yhteistyötä lukuisien arvostettujen rakennusalan rakennus- ja työpäälliköiden kanssa sekä maailmallakin nimeä saaneiden arkkitehtien kanssa. Uran varrella tutuksi ovat tulleet monen merkittävän rakennusliikkeen omistajat ja johtajat. Mitään nimiä hän ei varsinaisesti halua lähteä luettelemaan. Yhden nimen hän kuitenkin haluaa nostaa esille. Muurari Erkki Salmela, jonka Matti kertoo tunnettavan jopa paremmin "valtakunnan muurarina". Hänen työnsä muurattujen rakenteiden edistämiseksi ja kehittämiseksi on ollut arvokasta.

Terve Talo -projekti jatkui ja asuntomessuilla Raisiossa esiteltiin messuvieraille tällainen täystiilitalo.

Terve Talo -projekti jatkui ja asuntomessuilla Raisiossa esiteltiin messuvieraille tällainen täystiilitalo.

Suomalainen osaa rakentaa

Matti Saarikoski arvostaa suomalaista rakentamisen osaamista kaikilla osa-alueilla ja uskoo sen jatkuvan vahvana tulevaisuudessakin. Esimerkiksi suomalaiset nuoret muurarit ovat menestyneet jo pitkään kansainvälisissä kilpailuissa ja tänä vuonna tuli jälleen kultaa taito-olympialaisissa. Suomalaisten oppilaitosten taso on hyvä, vaikka aina varmaan parannettavaakin löytyy. Rakennusalan oppilaitoksista valmistuu vuosittain n. 2000 rakennusalan ammattilaista valmiina kehittymään huippuosaajiksi. Rakennusmestareista ja etenkin pitkän linjan vastaavista alkaa olla pulaa ja asiaa ei Saarikosken mielestä helpottanut ollenkaan se, että rakennusmestarien koulutus lopetettiin. Onneksi koulutus on kuitenkin jälleen käynnissä ja tilanne paranemassa. Osaamisen hyvästä tasosta huolimatta rakennusvirheitä on vuosien varrella tehty ja tehdään edelleenkin.

Rakentamisen tulevaisuuden haasteita

Tulevaisuuden haasteina Saarikoski näkee energian säästön ja ilmastonmuutoksen vaikutukset ja mm. kosteusriskit, jotka sen myötä lisääntyvät. Ongelmia eivät kuitenkaan tuota osaamisen puute tai huonot rakenneratkaisut. Tärkeintä on rakentamisen suunnitelmallisuus ja huolellisuus. Rakentamisen laatua pitää tarkkailla säännöllisesti ja mm. vastaavilla mestareilla tulisi olla enemmän aikaa käytettävissään työmaalla olemiseen. Monen mestarin päivä kuluu nykyisin liiaksi toimistossa tietokoneen vieressä ja työmaan valvomiseen ei jää riittävästi aikaa. Toisaalta hän ei pyri tuomitsemaan sähköistä tiedonsiirtoa, vaikka pitääkin perinteistä keskustelua eri osapuolten välillä tärkeänä. Sähköiset piirustukset ovat osaltaan helpottaneet merkittävästi tiedonsiirtoa suunnittelijoiden välillä ja toisaalta myös reaaliaikainen tieto siirtyy nykyisin nopeasti työmaille.

Passiivitalot tekevät tuloaan

Passiivitalojen tulevaisuuden Saarikoski näkee hyvänä. Niissä rakenteet eivät ole lopultakaan kovinkaan paljon nykyisistä poikkeavia, mutta suunnittelu ja rakentaminen edellyttävät suunnitelmallisuutta ja suurta huolellisuutta mikä olisi eduksi kaikelle rakentamiselle. Täystiilitalon seinärakenteen hän löytää työpaikkansa näyttelyhuoneesta. Yksinkertainen tiilirakenne on mitä parhain tähän tarkoitukseen. Normin mukaisen täystiilitalon seinärakenteesta päästään matalaenergia- ja passiivitaloon sopivaan seinärakenteeseen vain eristepaksuutta lisäämällä.

200910_18998.jpg

Energiataseen kehittämisessä Saarikoski näkee myös haastetta tulevaisuudessa. Rakennusmateriaaleja ja rakenteita pitäisi verrata niiden valmistamisesta, rakentamisesta, huolto ja käyttökustannuksineen koko elinkaaren ajalta aina rakennuksen käyttöiän jälkeiseen sijoitukseen asti. Nyt eräiden rakenteiden energiantarve lasketaan vain rakennuksen valmistumiseen saakka, unohtaen joskus merkittävätkin käyttöiän aikaiset huoltokustannukset. 50 vuoden käyttötarkastuksessa tiilitalon runko ja julkisivumateriaalien valmistukseen ja rakentamiseen käytetty energian tarve on vain alle 10 % rakennuksen kokonaisenergiamäärästä eli suurin energiantarve muodostuu rakennuksen käytön ja huoltotoimenpiteiden kautta aiheutuneista energiakustannuksesta.

Kuvassa oleva rakennemalli esittää täystiilitalon seinärakennetta, josta eristeen määrää lisäämällä saadaan helposti passiivitaloon sopiva seinärakenne.

Lisätietoa Terca-tiilitaloista...

Poltetun tiilen Saarikoski tietää erinomaiseksi rakennusmateriaaliksi. Tiiltä on käytetty jo vuosituhansia ympäri maailmaa erilaisissa vaativissakin ilmasto-olosuhteissa. Tiili on ominaisuuksiltaan ekologinen, kestävä ja käyttöiältään pitkäikäinen rakennusmateriaali. Merkittävä parannus tiilirakenteissa tapahtui, kun kuorimuuri irrotettiin lämmöneristeestä ilmaraolla. Tämä takaa rakenteen lämmöneristeen sisäpuolisen rakenteen pysyvän kuivana kaikissa olosuhteissa ja lisäksi se säästää lämmitys- ja mahdollisia jäähdytyskustannuksia.

Mitä eläkepäivät tuovat tullessaan?

Eläkepäivien varalle Matti Saarikoski ei ole suunnitellut mitään merkittävää. Ensin on elettävä vaimon töiden mukaisesti, joten maailmanympärimatkaa tai piilopirttiä Lapista ei ole suunnitelmissa. Oltuaan koko ikänsä monipuolisena urheilijana ja liikunnanharrastajana hän aikoo jatkossa antaa liikunnalle entistä enemmän aikaa. Vuosien varrella Matti on harrastanut painia, koripalloa ja jalkapalloa aina sarjatasolla asti ja nyt tarkoituksena on ainakin aloittaa kuntosalilla käynti muun kuntoliikunnan lisäksi. Poissuljettua ei myöskään ole golfin harrastamisen alkaminen, joskaan mitään suunnitelmia ei senkään varalle ole. Ensimmäiset eläkepäivät vietetään suomalaisen luonnon parissa pohjoisessa ja siitä sitten pikku hiljaa eteenpäin. Kaksi taloa ja mökin rakentanut Saarikoski ei suunnittele uusia omakohtaisia rakennushankkeita, mutta miksei omaa passiivitaloa voisi rakentaa vielä. Aika näyttää mitä eläkepäivät tuovat tullessaan Matti Saarikoski toteaa.

Rakentaja.fi muisti Sanomatalossa pitämässään syysseminaarissa Matti Saarikoskea lahjoittamalla hänelle golfbägin eläkepäivien harrastuksiin. Kuvassa Suorakanava Oy:n toimitusjohtaja Hannu Myöhänen (vas.) ja myyntijohtaja Aulis Ruotsalainen onnittelevat Mattia.

Rakentaja.fi muisti Sanomatalossa pitämässään syysseminaarissa Matti Saarikoskea lahjoittamalla hänelle golfbägin eläkepäivien harrastuksiin. Kuvassa Suorakanava Oy:n toimitusjohtaja Hannu Myöhänen (vas.) ja myyntijohtaja Aulis Ruotsalainen onnittelevat Mattia.

Palvelut
Kiinnostuitko? Tilaa Rakentaja.fi -uutiskirje
Remppa suunnitteilla? Tontti varattu? DIY houkuttelee? Sisustustrendit hakusessa? Rakentaja.fi -uutiskirjeestä saat viikoittain ideoita, ohjeita, infoa ja inspiraatiota suoraan sähköpostiisi. Tutustu muiden remontoijien ja rakentajien projekteihin, vertaile sisustustrendejä ja nappaa talteen arvokkaat asiantuntijavinkit, ohjeet ja tuotevinkit.

Aiheeseen liittyvää

20115_25991.jpg
Miksi kaakelit tummuvat?
Kylpyhuonetta on vaivannut parin vuoden ajan kaakeleiden tummuminen ja etenkin saumojen tummuminen. Myös listat ja ovi ovat tummuneet. Tummuminen johtuu ilmeisesti liiallisesta kosteudesta. Viemärit kyllä vetävät, mutta välillä aika hitaasti.Olisikohan ilmastoinnissa korjaamista ja säätämistä? Meillä on koneellinen ilmastointi, lämmön talteenotto.
20164_46167.jpg
Keskuspölynimuri takaa hyvän ja raikkaan sisäilman
Nykyään lähes kaikkiin uusiin omakotitaloihin Pohjoismaissa asennetaan keskuspölynimurijärjestelmä tai valmius keskuspölynimurille. Kotimainen Allaway on tuotekehittänyt integroidun kokonaisjärjestelmän, jossa kaikki järjestelmän osat on suunniteltu ja testattu toimimaan keskenään. Tämä takaa käyttäjälleen pitkäikäisen ja kestävän järjestelmän.Valikoimasta löytyy kattavat ratkaisut omakotitaloihin, rivi-, kerrostalohuoneistoihin sekä muihin erikoiskohteisiin (veneisiin, linja- ja asuntoautoihin). Lisäksi Allawaylta löytyy ammattilaisjärjestelmät ammattikohteisiin kuten hotelleihin ja päiväkoteihin.
20186_53568.jpg
Jokilammissa viimeistellään sisätöitä
Jokilammi on aivan joen rannalla sijaitseva kaksikerroksinen kivitalo, joka on suunniteltu lapsiperheelle. Kivitalon upeat terassit avautuvat kohti jokimaisemaa.Olemme seuranneet asuntomessukohteen rakentamista perustuksista lähtien. Nyt on päästy vaiheeseen, jossa viimeistellään sisätöitä. Porin Asuntomessut avautuvat yleisölle 6.7.2018.Pääset tutustumaan Jokilammin muihin rakennusvaiheisiin täällä.
20226_78858.jpg
Innohome Oy – ennakoivaa paloturvaa ja turvallista sähköauton latausta
Innohome Oy tarjoaa Suomessa suunniteltuja ja valmistettuja sähköautonlataukseen tarvittavia kotilatauslaitteita sekä kodin ennakoivia paloturvatuotteita. Innohome Oy on tuonut markkinoille älykkäitä, innovatiivisia ja turvallisia paloturvatuotteita jo vuosien ajan ja sen jälleenmyyntiketju kattaa koko Suomen. Innohomen liesivahdit ja SSA ovat nykyaikaisinta paloturvatekniikkaa, joilla voidaan ennaltaehkäistä suuri osa kotien tulipaloista, kuten liesipalot ja sähkölaitepalot.
20132_34056.jpg
Askeläänieristys
Askeläänieristys ja sen vaatimustaso määritellään Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C1. Askeläänieristys kuvataan askeläänitasoluvulla L`n,w. Suurin sallittu askeläänitasoluku asuinhuoneistojen välillä on 53 dB. Uloskäytävästä asuinhuoneistoon vaatimus on enintään 63 dB.R’w kuvaa ilmaääneneristystä in-situ (= arvo, joka saadaan todellisissa olosuhteissa). Rw puolestaan on laboratorioarvo.Askeläänieristys ja muut peruskäsitteeet - Tutustu täällä
20227_79105.jpg
Kolme ratkaisua tilaongelmiin
Mitä enemmän asukkaalle on suunniteltu tilaa, sen arvokkaampi asunto on. Seinän sisään liukuvia Liune-ovia käytetään kasvavissa määrin vakioratkaisuna uudis- ja korjausrakentamisessa. Kun ovi liukuu piiloon seinän sisään, jää koko seinäpinta vapaaksi sisustukselle, eikä kääntyviä ovia tarvitse väistellä.Esittelemme nyt kolme tälle ajalle tyypillistä tapausta, jossa korjausrakennusprojektin yhteydessä asennettava Liune-ovi vapauttaa tilaa viihtyisälle asumiselle ja toimivalle arjelle.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton