• Etusivu
  • LVI

Kattilan hyvä kunto lisää energiatehokkuutta öljylämmitystalossa

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Suomen Lämmitystieto Oy
Julkaistu 27.06.2012Päivitetty 29.06.2012
20126_31363.jpg

Öljylämmityskattilan vaihto sujuu osaavalta asentajalta päivässä.

Öljylämmityskattilan kunnosta kannattaa pitää hyvää huolta. Nykyajan vaatimukset täyttävän kattilan avulla lämmityksen energiatehokkuus paranee selvästi ja öljynkulutus vähenee, mikä näkyy myös polttoainelaskussa. Lisäksi uusi kattila on toimintavarma verrattuna yli-ikäiseen kattilaan.

Milloin kattila kannattaa vaihtaa?

Kovin iäkkäät kattilat eivät enää vastaa nykyajan energiatehokkuusvaatimuksia, vaan voivat olla todellisia polttoainesyöppöjä. Minkä ikäinen kattila sitten on yli-ikäinen? -Jos kattila on asennettu ennen vuotta 1980, niin on korkea aika uusia se, neuvoo erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Kun kattilaremontti on ajankohtainen, kannattaa ottaa yhteys joko ennestään tuttuun huoltoliikkeeseen tai etsiä alan ammattilaisten yhteystietoja esimerkiksi Lämmitysenergia Yhdistyksen kautta.

Ennakoi remontin tarve

-Ammattitaitoinen huoltoliike tarkastaa kattilan, tekee poltinhuollot säätöineen ja osaa myös neuvoa lämmittäjää häntä askarruttavissa kysymyksissä, sanoo erityisasiantuntija Eero Otronen.

Asiantuntijan kanssa kannattaa kartoittaa, miten kattilaremontissa olisi järkevää edetä. Remontin aikatauluttamisessa on hyvä muistaa, että tarjousten saaminen ja niiden vertailu vie aina oman aikansa.

Kesä on perinteisesti kattilaremonttien sesonkiaikaa, joten joillakin ammattilaisilla saattaa työkalenteri olla jo melko täynnä alkaneelle kesälle. Nykyisin remontti sujuu kuitenkin sen verran nopeasti, että sen voi hyvin teettää muinakin vuodenaikoina ilman pelkoa talon kylmenemisestä.

Lämmityskattilan energiatehokkuustarkastus

Nykyisin huoltoliikkeillä on tarjota tarvittaessa myös lämmityskattilan energiatehokkuustarkastus. Siinä arvioidaan kattilan, polttimen, savuhormin, säätölaitteiden ja tuloilmajärjestelyjen sekä polttoainejärjestelmän ja mittareiden kunto. Mittauksella selvitetään palamisen laatu, taloudellisuus ja hyötysuhde. Lopuksi arvioidaan mahdolliset säätöjen ja laitteistojen parannustarpeet.

Valtaosassa maamme öljylämmitystaloista lämmityslaitteet ovat kunnossa, koska kattiloita on vaihdettu ja muita laitteita uusittu tasaiseen tahtiin. Käytössä on kuitenkin vielä myös vanhoja öljykattiloita, joka voivat olla energiasyöppöjä.

Suomen Lämmitystieto Oy
LVI
Kiinnostuitko? Tilaa Rakentaja.fi -uutiskirje
Remppa suunnitteilla? Tontti varattu? DIY houkuttelee? Sisustustrendit hakusessa? Rakentaja.fi -uutiskirjeestä saat viikoittain ideoita, ohjeita, infoa ja inspiraatiota suoraan sähköpostiisi. Tutustu muiden remontoijien ja rakentajien projekteihin, vertaile sisustustrendejä ja nappaa talteen arvokkaat asiantuntijavinkit, ohjeet ja tuotevinkit.

Aiheeseen liittyvää

Talo pipon alla lumessa
Öljylämmitys - mukavaa lämpöä
Oman kodin rakentaja joutuu projektinsa aikana toimimaan kuin yritysjohtaja - tekemään päätöksiä päätöksien perään. Isoista päätöksistä - kuten talon runkomateriaalista - siirrytään sitten jo helposti sisäpintamateriaalien valintaan, sisustamiseen. Runkomateriaalin valinnassa saattaa jo kaava määritellä, että voiko rakentaja edes harkita hirsi- tai kivitaloa, tiili- tai lautaverhoilua. Usein kuitenkin on montakin eri vaihtoehtoa sille, mistä materiaalista ja minkä näköisenä talonsa rakentaa. Tämä päätös on tietyllä tavalla kertaluontoinen, toisin kuin esim. sisustus- ja pintamateriaaliratkaisut, jopa keittiökalusteet, jotka ovat kaikki kohtalaisen helposti vaihdettavissa vuosien kuluttua kulumisen tai vain uudistushalun vuoksi.
Talo pipon alla lumessa
Mukavuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta
Uudet öljylämmityslaitteet ovat tehokkaita, ympäristömyötäisiä ja pitkäikäisiä. Lämmityskattiloissa löytyy useita eri vaihtoehtoja. Muunneltavuus ja valinnan vapaus ovat vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän vankkoja etuja. Oleellista on myös, että nykyiset öljylämmitysjärjestelmät tuottavat riittävästi myös lämmintä käyttövettä.
Rafi_kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Öljylämmityksen voi suojata sähkökatkoilta
Talvimyrskyt saattavat jättää kotitalouksia ilman sähköjä pahimmillaan jopa päiväkausiksi. Öljylämmitystalon voi kuitenkin suojata sähkökatkoilta, jolloin talo pysyy lämpimänä ja lämmintä vettä riittää, vaikka ulkona olisi paukkupakkanen ja sähkökatkos kestäisi pitkäänkin, todetaan Öljyalan Palvelukeskuksesta.
20149_40740.jpg
Tarvitseeko remontoija luvan työlleen?
Kiinteistön omistaja saa omassa kiinteistössään tehdä kaikkia rakennuksen ylläpitoon liittyviä töitä. Osa tehtävistä töistä on kuitenkin luvanvaraisia, joten oman kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta kannattaa tarkistaa tehtävän työn luvanvaraisuus. Paikallinen rakennustarkastaja osaa parhaiten ottaa kantaa tehtävän työn luvanvaraisuuteen sekä antaa asemakaavan pohjalta tietoa korjaamiseen liittyvistä reunaehdoista.Yleensä lupa tarvitaan silloin, kun muutetaan rakennuksen käyttötarkoitusta tai kosketaan rakennuksen kantaviin rakenteisiin. Myöskään palo-osastoja ei saa muuttaa ilman lupaa. Toisin sanoen lupa tarvitaan sellaisiin korjaus- ja muutostöihin, jotka ovat verrattavissa uuden rakennuksen rakentamiseen. Siinä vaiheessa, kun jo olemassa olevaan kiinteistöön ollaan aikeissa rakentaa lisärakennus tai muuttaa sen käyttötarkoitusta, tulee tarkistaa, että asemakaavamääräykset sekä tontin rakennusoikeus sallivat kyseisen toimenpiteen.
20086_11287.jpg
Kaukolämmön markkinanäkymät Porissa hyvät
Pori Energia Oy on saanut päätökseen ensimmäisen vaiheen kaukolämmön markkinapotentiaalikartoituksessa Porin alueella. Selvityksen perusteella kaukolämmön laajentumiselle on mahdollisuuksia, mikäli kaukolämmön hinta muihin lämmitysmuotoihin verrattuna saadaan pidettyä jatkossakin kilpailukykyisenä.Muihin kaupunkiyhtiöihin verrattuna kaukolämmön hintataso on Porissa keskimääräistä alhaisempi lukuun ottamatta pienkiinteistöjä. Tehtyjen selvitysten perusteella kaukolämpöasiakkaat pitävät kaukolämmön vaivattomuutta ja toimitusvarmuutta hinnan lisäksi merkittävimpinä tekijöinä päättäessään lämmitysratkaisusta.Laaditun markkinapotentiaalikartoituksen perusteella Porin alueen kaukolämpörakentaminen tulee lähivuosien aikana koskemaan pääosin runkoverkon vaikutusalueella olevia kiinteistöjä. Tämän lisäksi kaukolämpöä tullaan markkinoimaan aluekohtaisesti ja rakentaminen kohdistetaan kullekin alueelle suunniteltuna ajankohtana. Näin voidaan varmistaa rakentamisen nopeus ja tehokkuus sekä parempi palvelutaso.
20122_29397.jpg
Perustusten veden- ja radoneristämisjärjestelmä
Maaperän kosteus, sulamisvedet ja sadevesi ovat esimerkkejä kosteudesta, jolle sokkeli on jatkuvasti alttiina. Siksi on tärkeää eristää sokkeli ulkoapäin tulevalta kosteudelta. Kun rakennat uutta taloa tai kunnostat vanhaa, varmista, että kaikki rakenteissa oleva ja niihin ajan myötä muodostuva kosteus pääsee poistumaan vahinkoa aiheuttamatta. Samalla turvaat itsellesi miellyttävän, viihtyisän ja terveellisen asuinilman.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton